Badania diagnostyczne w chorobach nerek

Badania laboratoryjne Wola

Kreatynina – stężenie kreatyniny bada się we najczęściej we krwi, rzadziej w moczu. Jest to substancja, która powstaje w wyniku przemiany materii, głównie mięśni szkieletowych i wydalana jest przez nerki do moczu. We krwi jej stężenie jest stabilne i przy prawidłowej pracy nerek mieści się w przedziale 53–115 µmol/l (0,6–1,3 mg/dl). Wzrasta w niewydolności nerek.

Więcej

Leczenie nerkozastępcze

Badania laboratoryjne Wola

Przewlekła choroba nerek jest chorobą postępującą, która po wejściu w fazę schyłkową wymaga leczenia dializami lub przeszczepieniem nerki. Jeżeli mocznik i kreatynina osiągną wysokie wartości i zaczynają się rozwijać objawy mocznicy to lekarz podejmuje dezycję o wdrożeniu odpowiedniego dla pacjenta leczenia nerkozastępczego. Wybór terapii omawiany jest z pacientem oraz jego rodziną, którzy dokonują świadomego wyboru i

Więcej

Dieta w niewydolności nerek

Nerki odpowiedzialne są za usuwanie toksyn obecnych w pokarmach. Upośledzenie ich funkcji stanowi wskazanie do modyfikacji diety w celu zapobiegania rozwojowi powikłań (szczególnie w zakresie serca i kości) oraz spowolnienia postępu niewydolności nerek. Dieta powinna zostać dopasowana do potrzeb pacjenta i uwzględniać inne choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca lub inne. O modyfikacji diety

Więcej

Niewydolność serca a nerki

Niewydolność serca to stan wywołany nieprawidłową budową lub czynnością serca, co doprowadza do niewystarczającego przepływu krwi w organizmie. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa), choroby zastawek serca. Mimo anatomicznego oddalenia w organizmie człowieka serce i nerki są ze sobą bardzo związane pod względem wykonywania swojej pracy.

Więcej

Przewlekła choroba nerek a nadciśnienie tętnicze

Przewlekła choroba nerek może wywołać nadciśnienie tętnicze. Występuje ono u ponad połowy osób we wczesnym etapie przewlekłej choroby nerek i prawie u wszystkich osób w stadium zaawansowanym. W związku z powyższym, u każdego pacjenta z nowo wykrytym nadciśnieniem tętniczym, należy wykonać badania w kierunku choroby nerek (badanie ogólne moczu, stężenie kreatyniny we krwi, USG układu moczowego). W przypadku nadciśnienia

Więcej

Przewlekła choroba nerek

Cukrzycowa choroba nerek (dawniej nefropatia cukrzycowa) to uszkodzenie nerek, które rozwija się w wyniku zwiększonego stężenia glukozy we krwi u chorych na cukrzycę. Dotyczy średnio co trzeciej osoby z cukrzycą typu 1 i co drugiej osoby z cukrzycą typu 2. Rozwija się zwykle po kilku latach trwania cukrzycy.  Jeśli choroba nie zostanie odpowiednio wcześnie rozpoznana i leczona,

Więcej

Cukrzycowa choroba nerek

Cukrzycowa choroba nerek (dawniej nefropatia cukrzycowa) to uszkodzenie nerek, które rozwija się w wyniku zwiększonego stężenia glukozy we krwi u chorych na cukrzycę. Dotyczy średnio co trzeciej osoby z cukrzycą typu 1 i co drugiej osoby z cukrzycą typu 2. Rozwija się zwykle po kilku latach trwania cukrzycy.  Jeśli choroba nie zostanie odpowiednio wcześnie rozpoznana i leczona,

Więcej

Dlaczego zdrowie nerek jest ważne?

Nefrolog Wola

Kiedy chorują nerki choruje cały Twój organizm Funkcja nerek w naszym organizmie: Wydalnicza – produkcja moczu czyli wydalanie nadmiaru wody i rozpuszczonych w niej zbędnych dla organizmu substancji oraz produktów przemiany materii Wydzielnicza – wydzielanie ważnych dla całego organizmu substancji: Erytropoetyna – pomaga w produkcji krwinek czerwonych Witamina D3 – zapewnia prawidłową twardość kości Renina

Więcej

Test oddechowy w celu wykrycia zakażenia Helicobacter pylori

Laryngolog Wola

Test oddechowy to bardzo dobra i nieinwazyjna metoda kontroli występującego zakażenia Helicobacter pylori a także kontrola po leczeniu ewentualnego zakażenia Hp. Dzięki swojej bardzo wysokiej czułości sięgającej 90-96% oraz swoistości dochodzącej do prawie 100%, wyjątkowo rzadko dochodzi do wyników fałszywie ujemnych (czyli sytuacji takiej, że test wychodzi negatywnie a zakażenie występuje). W teście wykorzystuje się

Więcej

Borelioza

To choroba wywoływana przez krętki (bakterie):Borrelia burgdorferii,Borrelia garinii, Borrelia afzelii. Naturalnym rezerwuarem krętków sąróżne zwierzęta i ptaki. Przenoszone są w ślinie kleszcza z gatunkuIxodes ricinus podczas żerowania i uszkodzenia skóry. Liczba kleszczy z każdym rokiem zwiększa się.

Więcej