Do pobrania

 1. Holter ciśnieniowy – informacje dla pacjenta
 2. Formularz świadomej zgody na wykonanie badania pH-metrii i impedancji przełyku
 3. Kolonoskopia – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 4. Gastroskopia – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 5. Badanie rektoskopowe – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 6. Fiberosigmoidoskopia (FSS) – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 7. Wycięcie guzków krwawniczych (hemoroidów) – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 8. Leczenie hemoroidów metodą Barrona – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 9. Wycięcie polipa odbytnicy lub odbytu – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 10. Zabieg usunięcia zatoki (torbieli) włosowej – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 11. Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytnicznego – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 12. Zabieg przetoki okołoodbytniczej – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 13. Zabieg wycięcia kłykcin kończystych – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 14. Sfinkterotomia boczna (zabieg bocznego przecięcia zwieracza wewnętrznego odbytu) – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 15. Podpowięziowa implantacja leku Disulfiram – informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody
 16. Zgoda na leczenie niestandardowe
 17. Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody na zabieg estetyczny lub regeneracyjny
 18. Zgoda pacjenta na zabieg chirurgiczny
 19. Zgoda pacjenta na wysłanie wyników badań
 20. Zgoda pacjenta na nacięcie zakrzepu przyodbytowego
 21. Świadoma zgoda na znieczulenie do zabiegów
 22. Ankieta – znieczulenie ogólne
 23. Ankieta na potrzeby wideokonsultacji
 24. Instrukcja do badania 24 godzinnej ph-metrii z impedancją dla_Pacjenta
 25. Regulamin organizacyjny