kolonoskopia warszawa

Kolonoskopia Warszawa

Ogólny opis badania

Kolonoskopia to badanie jelita grubego, które przy pomocy cienkiej rurki zakończonej kamerą umożliwia obejrzenie wnętrza jelita i rozpoznanie takich problemów, jak choroba uchyłkowa, zapalenia jelita, polipy czy rak jelita grubego. Do diagnostyki jelita grubego nie ma lepszego badania niż kolonoskopia.

Kolonoskopia to badanie jelita grubego, które przy pomocy cienkiej rurki zakończonej kamerą umożliwia obejrzenie wnętrza jelita i rozpoznanie takich problemów, jak choroba uchyłkowa, zapalenia jelita, polipy czy rak jelita grubego. Do diagnostyki jelita grubego nie ma lepszego badania niż kolonoskopia.

Kolonoskopia to rodzaj badania, które u osób po pięćdziesiątym roku życia powinno być powtarzane minimum co 10 lat, nawet jeśli nie występują żadne objawy, sugerujące choroby jelita grubego. Takie postępowanie umożliwia wykrycie i usunięcie łagodnych zmian nowotworowych, tak zwanych polipów jelita grubego, które potencjalnie mogą przekształcić się w zmiany złośliwe. Usunięcie polipów jelita grubego znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Z badań, przeprowadzonych wśród osób po pięćdziesiątym roku życia polipy jelita grubego mogą występować nawet u co czwartego badanego. Regularna kolonoskopia pozwala na wykrycie zmian w ich początkowym stadium, co znacznie podnosi szansę na skuteczne wyleczenie. Warto pamiętać, że w przypadku wystąpienia w rodzinie raka jelita grubego, należy rozpocząć regularne badania w wieku 40 lat. Natomiast występowanie w rodzinie HNPCC (zespół Lyncha), czyli rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością jest wskazaniem, by  regularne badania rozpocząć już po dwudziestym piątym roku życia.

kolonoskopia warszawa

Kolonoskopię należy wykonać, jeżeli występują objawy sugerujące raka jelita grubego. Należą do nich:

 • Jawne bądź utajone (wykrywane za pomocą badań laboratoryjnych) krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Zaburzenia rytmu wypróżnień (występowanie na przemian biegunek i zatwardzeń)
 • Bóle brzucha o nieustalonej przyczynie
 • Niezamierzona utrata masy ciała (jeżeli masa ciała istotnie się zmniejsza bez stosowania diety)
 • Uporczywe wzdęcia
 • Niedokrwistość o nieustalonej przyczynie
 • Brak łaknienia
 • Gorączki o nieustalonej przyczynie
 • Niedrożności przepuszczające jelita grubego (okresowo występujące zatrzymania gazów i stolca ze współistniejącymi bólami kurczowymi brzucha oraz nudnościami i wymiotami).

Kolonoskopia stanowi ważny element diagnostyki biegunki o nieustalonym pochodzeniu oraz tak zwanych niespecyficznych zapaleń jelit (choroba Leśniowskiego i Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Pacjenci, u których usunięto polipy jelita grubego, podlegają okresowej kontroli kolonoskopowej w zależności od rodzaju polipów (rozpoznania histopatologicznego), ich liczby, a także sposobu usunięcia. Kolonoskopia powinna być wykonana u pacjentów po skutecznym, zachowawczym leczeniu ostrego zapalenia uchyłków jelita grubego.

W związku z dużym ryzykiem perforacji (przedziurawienia) jelita nie wykonuje się kolonoskopii w ostrej fazie chorób zapalnych jelit (np. zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego). Przeciwwskazanie do badania stanowią również zapalenie otrzewnej. W związku z istotnym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych kolonoskopii zazwyczaj nie wykonuje się u pacjentów znacznie obciążonych chorobami krążenia (zdekompensowana niewydolność serca, ostry zespół wieńcowy itp.) oraz układu oddechowego. Jeżeli nie ma bezwzględnych wskazań, nie wykonuje się kolonoskopii również w przypadku:

 • kobiet w ciąży
 • pacjentów po operacjach w obrębie jamy brzusznej
 • osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi

Wskazania i przeciwwskazania do badania powinny być zawsze indywidualnie ocenione w odniesieniu do każdego pacjenta.

Kolonoskopia, jak każde badanie inwazyjne, jest związane z ryzykiem powikłań, które ocenia się na ok. 0,35%. Powikłania po kolonoskopii mogą być związane bezpośrednio z techniką wykonywanej procedury lub z indywidualnymi predyspozycjami pacjenta. Do najpoważniejszych komplikacji należą następujące powikłania:

Perforacje i krwawienie

Perforacje, czyli przedziurawienia jelita, które występuje u ok. 0,18% badanych oraz masywne krwawienia, których częstość występowania ocenia się na ok. 0,08%. Niezmiernie rzadko dochodzi do urazów śledziony. Ryzyko perforacji podczas kolonoskopii jest znacznie większe u pacjentów z chorobą uchyłkową jelita grubego i z chorobami zapalnymi jelita. Zazwyczaj wystąpienie tego rodzaju powikłań wiąże się z koniecznością natychmiastowego leczenia operacyjnego i jest obarczone niewielkim odsetkiem zgonów. 

Powikłania związane z zaburzeniami układu oddechowego i krążenia

W trakcie wykonywania badania istnieje ryzyko wystąpienia powikłań, związanych z zaburzeniami układu krążenia i oddechowego. Do wyjątkowo rzadkich, ale opisywanych powikłań, należy odruchowe zatrzymanie krążenia. Wśród pacjentów, u których kolonoskopia wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym (analgosedacji), najczęstszym powikłaniem jest aspiracja treści pokarmowej do dróg oddechowych, co może doprowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Ryzyko powikłań istotnie wzrasta u osób w podeszłym wieku, obciążonych chorobami serca i płuc, z niedokrwistością, zaburzeniami krzepnięcia krwi i podczas zabiegów, wykonywanych ze wskazań nagłych. Stosowanie nowoczesnych, ultradźwiękowych systemów mycia i dezynfekcji oraz jednorazowego sprzętu zmniejszyły prawie do zera ryzyko zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

kolonoskopia bez skierowania w warszawie

Nowoczesne kolonoskopy znacznie zmniejszają dolegliwości bólowe, związane z pociąganiem jelita w trakcie badania, nie mniej jednak w związku z koniecznością nadymania jelita gazem, kolonoskopia pozostaje badaniem nieprzyjemnym i może powodować dyskomfort u Pacjenta. Do 30 % badań bez znieczulenia ogólnego kończy się niepowodzeniem (wykonaniem niepełnego badania), co wiąże się z koniecznością powtórzenia badania w znieczuleniu i co za tym idzie – dodatkowymi kosztami dla Pacjenta i ponownym powtórzeniem procedury przeczyszczenia jelita. Dlatego obecnie w Polsce większość tego typu badań wykonuje się w znieczuleniu ogólnym (tzw. analgosedacji). Kolonoskopia z narkozą zapewnia komfort pacjentowi oraz zwiększa szansę na ocenę całego jelita grubego. Znieczulenie ogólne jest związane, poza dodatkowymi kosztami, ze zwiększonym ryzykiem powikłań, przede wszystkim zachłystowego zapalenia płuc. Osoby, u których kolonoskopia była wykonywana w znieczuleniu ogólnym, mogą opuścić pracownię endoskopową tylko w asyście osoby towarzyszącej, po upływie do 2 godzin od zakończenia badania. Przez 12 godziny nie wolno im prowadzić pojazdów mechanicznych.

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na badanie endoskopowe, a cierpi na więcej niż jedną poważną chorobę współistniejącą, powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia badania endoskopowego, zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Jeśli dolegliwości związane z chorobami narastają, a choroba staje się trudna do opanowania, także należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Jako zespół lekarski mamy obowiązek dbania o bezpieczeństwo Pacjenta podczas zabiegów, dlatego zalecamy konsultacje przedzabiegowe w poniższych sytuacjach takich jak:

 • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
 • poważne zaburzenia rytmu serca wymagające przyjmowania leków przeciwkrzepliwych,
 • posiadanie rozrusznika serca,
 • stan po niedawnym zawale serca (poniżej 3 miesięcy),
 • niewydolność krążenia z dusznością wysiłkową,
 • wada zastawkowa serca lub stan po implantacji zastawki serca,
 • nieuregulowane ciśnienie tętnicze krwi,
 • tętniak aorty,
 • stan po niedawnym udarze mózgu (poniżej 3 miesięcy),
 • ciężka choroba płuc z dusznością wysiłkową,
 • nieuregulowana cukrzyca,
 • przewlekła niewydolność nerek w okresie przeddializacyjnym,
 • anemia z poziomem hemoglobiny poniżej 10 mg/dl,
 • czynna infekcja lub stan po zakończeniu leczenia czynnej infekcji (1 tydzień),
 • wiek powyżej 75 roku życia (bez względu na inne choroby lub ich brak).

Szczegółowe instrukcje, jak przygotować się do badania kolonoskopii preparatem FORTRANS przeczytasz tutaj. Koniecznie zapoznaj się z naszymi poradami.

Szczegółowe instrukcje, jak przygotować się do badania kolonoskopii preparatem CITRAFLEET przeczytasz tutaj. Koniecznie zapoznaj się z naszymi poradami.

Szczegółowe instrukcje, jak przygotować się do badania kolonoskopii preparatem MOVIPREP przeczytasz tutaj. Koniecznie zapoznaj się z naszymi poradami.

Objawy uszkodzenia jelita lub krwawienia do przewodu pokarmowego mogą wystąpić nawet kilkadziesiąt godzin po badaniu. W razie wystąpienia bólów brzucha lub krwistych stolców, co może być związane z uszkodzeniem jelita i krwawieniem do przewodu pokarmowego, należy natychmiast zgłosić się do ośrodka wykonującego badanie, a jeżeli jest to niemożliwe, to do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

W centrum medycznym Medispace wykonujemy kolonoskopię z narkozą. Cena uzależniona jest od wielu czynników, dlatego poniżej przedstawiamy cennik badania.

UsługaCena
Kolonoskopia*540 zł
Gastroskopia*350 zł
Znieczulenie do badania (krótka sedacja dożylna)** 390 zł
Pobranie i zbadanie pierwszego wycinka165 zł
Zbadanie kolejnego wycinka100 zł
Pierwsza polipektomia z badaniem histopatologicznym295 zł
Kolejna polipektomia z badaniem histopatologicznym200 zł
Nagranie filmu z endoskopii (1 badanie) 150 zł
Nagranie filmu z endoskopii (2 badania) 200 zł
Konsultacja od 220 zł

*cena badania może wzrosnąć w przypadku trudnych i niestandardowych badań endoskopowych i wykorzystania dodatkowego sprzętu (klipsy endoskopowe, igły do iniekcji endoskopowych, chwytaki endoskopowe)

**cena znieczulenia w przypadku znieczulenia do gastroskopii i kolonoskopii (badanie łączone) wynosi 450 zł

***na czas pandemii opłata pokrywa dodatkowe środki ochrony osobistej dla zespołu oraz dodatkowe środki ochrony dla Pacjenta

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie w znieczuleniu ogólnym jest uiszczenie zadatku na TYDZIEŃ PRZED BADANIEM w wysokości odpowiednio 390 lub 450 złotych (jeśli są wykonywane 2 badania – kolonoskopia i gastroskopia w znieczuleniu). W przypadku badania w znieczuleniu miejscowym prosimy o uiszczenie opłaty w wysokości 490 złotych na TYDZIEŃ PRZED BADANIEM. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła badanie na 48 godzin przed. Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek: mBank 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001, w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta.

Rozwój technologiczny w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo i jakość badania. Stosowane współcześnie aparaty oferują bardzo zaawansowane możliwości obrazowania w znacznym powiększeniu (uzyskany obraz jest zbliżony do wizualizacji mikroskopowych) i za pomocą wąskopasmowego oświetlenia, co w istotny sposób wpływa na kontrastowanie nawet najmniejszych zmian patologicznych i zwiększa szansę ich wykrycia. W celu uzyskania najbardziej wiarygodnego wyniku, zmniejszającego ryzyko przeoczenia często potencjalnie śmiertelnych chorób, należy stawiać maksymalny nacisk, aby sprzęt, na którym jest wykonywane badanie, należał do grupy najbardziej zaawansowanego technologicznie i najnowszego. Dodatkowo, kolonoskopia wykonywana na wysokiej jakości sprzęcie, często wiąże się z niższymi kosztami dla pacjenta. Wyraźny obraz pozwala na ocenę części zmian już podczas badania. Dlatego nie trzeba wysyłać pobranych wycinków do laboratorium na ocenę histopatologiczną, a to znacznie obniża koszty badania.

Jeśli chcesz mieć pewność, że badanie zostanie przeprowadzone w sposób skrupulatny i na najwyższej jakości sprzęcie, zapraszamy do przychodni lekarskiej MediSpace. Zapraszamy do kontaktu. Nasi lekarze czekają na Ciebie.

4.5/5 - (2)