kolonoskopia badanie

Jak przygotować się do kolonoskopii (MOVIPREP)?

Z niniejszą informacją należy zapoznać się nie później niż na 7 dni przed planowanym badaniem!!!

Warunkiem wykonania badania jest prawidłowe przygotowanie (oczyszczenie) jelita. Należy bardzo skrupulatnie przestrzegać zaleceń związanych ze sposobem przygotowania, ponieważ wszelkie odstępstwa mogą spowodować, że badanie nie będzie wykonane lub jego wiarygodność będzie ograniczona. U niewielkiego odsetka osób przygotowujących się do kolonoskopii, pomimo zrealizowania wszystkich zaleceń, jelito nie ulega całkowitemu oczyszczeniu i całą procedurę trzeba przeprowadzić ponownie. Przed badaniem wskazane, ale nie obligatoryjne jest przeprowadzenie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Przed badaniem należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

 • podwójną grupę krwi lub Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi****,
 • morfologię,
 • koagulogram (PT/INR, APTT).

Oprócz powyższych badań, w przypadku znieczulenia ogólnego należy przedstawić:

 • jonogram (K, Na),
 • EKG (badanie EKG prosimy wykonać najpóźniej na dzień przed badaniem).

Do 3 miesięcy powyższe badania uznawane są za aktualne. Na wyniki z krwi, czas oczekiwania wynosi 1 dzień roboczy.

Uprzejmie informujemy, że statystycznie do 30 % badań przeprowadzonych BEZ ZNIECZULENIA OGÓLNEGO może skończyć się niepowodzeniem z uwagi na dyskomfort i ból po stronie Pacjenta. Niestety z uwagi na zużycie sprzętu i czasu personelu, należy ponieść płatność jak za przeprowadzenie normalnego badania. Prosimy o podjęcie świadomej decyzji.

Pacjenci przewlekle przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, takie jak acenocumarol (np. Sintrom), clopidogrel (np. Plavix), warfaryna (np. Warfin), rywaroxaban (Xarelto) itp. w odpowiednim, ustalanym przez lekarza, czasie przed badaniem, powinni zastąpić dotychczas przyjmowany lek heparyną drobnocząsteczkową (np. Clexane). Na minimum 8 dni przed badaniem należy ustalić z lekarzem kierującym rodzaj, dawkowanie oraz odpowiedni moment zmiany leczenia. Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni przed badaniem poinformować o tym pracownię wykonującą kolonoskopię, w celu ustalenia terminu badania w godzinach porannych.

Na 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie doustnych preparatów żelaza.

Na 5 dni przed badaniem należy ograniczyć się do diety bezresztkowej.

Dopuszczalne jest spożywanie:

 • mięsa i ryb,
 • makaronów, ryżu i białego pieczywa,
 • budyni, kisieli i galaretek,
 • wody, kawy, herbaty i klarownych soków.

Należy całkowicie powstrzymać się od przyjmowania posiłków zawierających:

 • świeże owoce i warzywa (zwłaszcza zawierających drobne pestki np. kiwi, truskawki, maliny, pomidory, które zatykają kanały robocze kolonoskopu i mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie badania – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem),
 • pieczywa z dodatkiem ziaren, maku i przypraw (z wyjątkiem drobno zmielonych) – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem.

Przygotowanie preparatem Moviprep:

Na około 20 godzin przed planowanym badaniem należy całkowicie zaprzestać przyjmowania pokarmów oraz rozpocząć przygotowywanie jelita za pomocą prepatatu Moviprep (preparat sprzedawany w aptekach na podstawie recepty – preparat należy zakupić tydzień przed badaniem). Opakowanie preparatu Moviprep zawiera dwa zestawy saszetek (w każdym zestawie dwie saszetki A i B). Jeden zestaw saszetek A i B należy rozpuścić w 1 litrze wody (do pojemnika wsypać jedną saszetkę A i jedną saszetkę B, następnie zalać litrem wody  i mieszać do całkowitego rozpuszczenia, co może potrwać do 5 minut. Po przygotowaniu roztworu można go schłodzić). Pierwszy litr roztworu należy wypić w dniu poprzedzającym badanie w godzinach wieczornych (najlepiej około godz. 22:00 z szybkością jednej szklanki (250 ml) co 15 min. Po wypiciu całego przygotowanego roztworu należy dodatkowo wypić 0,5 l. klarownego płynu (najlepiej wody) w ciągu 30 min. Zaraz po rozpoczęciu przyjmowania preparatu pojawia się wodnista biegunka (jest to efekt oczekiwany). Jeżeli po 6 godz. od wypicia preparatu Moviprep nie pojawi się wypróżnienie nie należy przyjmować kolejnej dawki i należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Pozostałe 2 saszetki (jedna saszetka A i jedna saszetka B) należy przygotować w ten sam sposób (do pojemnika wsypać jedną saszetkę A i jedną saszetkę B, następnie zalać litrem wody i mieszać do całkowitego rozpuszczenia, co może potrwać do 5 minut. Po przygotowaniu roztworu można go schłodzić) w godzinach wczesnoporannych w dniu badania i wypić gotowy roztwór (jeden litr roztworu) z szybkością jednej szklanki (250 ml) co 15 min.

Po wypiciu całego roztworu należy dodatkowo wypić 0,5 litra klarownego płynu (najlepiej wody) w ciągu 30 min. Przyjmowanie roztworu Moviprep i dodatkowego 0.5 litra płynów należy zakończyć 2 godziny przed rozpoczęciem badania.

Podczas planowania czasu przyjmowania porannej dawki preparatu Moviprep należy uwzględnić czas dojechania do Centrum Medycznego Medispace. Jeżeli pacjent na badanie przyjeżdża z daleka co uniemożliwia przygotowanie w godzinach porannych obie porcje preparatu Moviprep należy przyjąć w godzinach wieczornych jedna po drugiej (po każdym litrze roztworu należy dodatkowo wypić 0,5 litra klarownych płynów). Należy pamiętać, że przygotowanie dwiema dawkami podzielonymi (wieczorem i rano) daje większą szansę na prawidłowe przygotowanie jelita do badania niż w przypadku przyjęcia całości w godzinach wieczornych.

Jeżeli badanie zaplanowane jest na godziny późno-popołudniowe pierwszą porcję (jeden litr roztworu) można wypić w godzinach wczesnoporannych z szybkością jednej szklanki (250 ml.) co 15 min (należy pamiętać o dodatkowym 0,5 litra wody w ciągu 30 minut od zakończenia przyjmowania preparatu), a drugą porcję tak aby zakończyć przyjmowanie litra preparatu oraz dodatkowego 0,5 litra wodu 2 godziny przed rozpoczęciem badanie (również należy uwzględnić czas potrzebny na dotarcie do Centrum Medycznego Medispace.

Następstwem przyjmowania roztworu preparatu Moviprep są bardzo liczne wypróżnienia, w końcowym okresie przygotowania, klarownym płynem.

Podstawowym warunkiem wykonania planowej kolonoskopii jest przestrzeganie zaleceń związanych z przygotowaniem jelita do zabiegu oraz pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 20 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Przed planowym zabiegiem kolonoskopii dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie kolonoskopii w znieczuleniu u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Pacjenci przyjmujący insulinę na pompie insulinowej lub stosujący systemy do ciągłego monitorowania glikemii, insulinę powinni odstawić w przypadku spadku glikemii poniżej 100 mg/dl.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca powinny ustalić indywidualny sposób przygotowania z lekarzem, gdyż może różnić się w ww. przypadkach.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy. Pacjent nie musi brać ze sobą ubrań na zmianę.

W przypadku decyzji o znieczuleniu do zabiegu, będziecie Państwo proszeni
o przybycie 30 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety anestezjologicznej, dotyczącej stanu zdrowia (dokument dostępny do pobrania w zakładce – materiały do pobrania). Prawidłowo wypełniona ankieta pozwoli lekarzowi anestezjologowi ocenić ryzyko związane ze znieczuleniem oraz  dostosować znieczulenie do aktualnego stanu zdrowia. Znieczulenie ma na celu zapewnienie komfortu i zostanie dostosowane do rodzaju zabiegu i indywidualnych potrzeb pacjenta oraz lekarza wykonującego zabieg. Jeśli przed zabiegiem pojawią się objawy infekcji górnych dróg oddechowych lub podwyższona temperatura, należy zgłosić ten fakt telefonicznie do przychodni. Jest to przeciwskazanie do znieczulenia.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych do 24 godzin po badaniu oraz należy opuścić przychodnię z osobą towarzyszącą.

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na badanie endoskopowe, a cierpi na więcej niż jedną poważną chorobę współistniejącą powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia badania endoskopowego, zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Jeśli dolegliwości związane z chorobami narastają, a choroba staje się trudna do opanowania, także należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Jako zespół lekarski mamy obowiązek dbania o bezpieczeństwo Pacjenta podczas zabiegów, dlatego zalecamy konsultacje przedzabiegowe w poniższych sytuacjach:

 • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
 • poważne zaburzenia rytmu serca wymagające przyjmowania leków przeciwkrzepliwych,
 • posiadanie rozrusznika serca,
 • stan po niedawnym zawale serca (poniżej 3 miesięcy),
 • niewydolność krążenia z dusznością wysiłkową, wada zastawkowa serca lub stan po implantacji zastawki serca,
 • nieuregulowane ciśnienie tętnicze krwi,
 • tętniak aorty,
 • stan po niedawnym udarze mózgu (poniżej 3 miesięcy),
 • ciężka choroba płuc z dusznością wysiłkową,
 • nieuregulowana cukrzyca,
 • przewlekła niewydolność nerek w okresie przeddializacyjnym,
 • anemia z poziomem hemoglobiny poniżej 10 mg/dl,
 • czynna infekcja lub stan po zakończeniu leczenia czynnej infekcji (1 tydzień),
 • wiek powyżej 75 roku życia (bez względu na inne choroby lub ich brak).

Cennik badania*:

UsługaCena
Kolonoskopia490 zł
Gastroskopia290 zł
Znieczulenie do badania (krótka sedacja dożylna)**350 zł
Pobranie i zbadanie pierwszego wycinka165 zł
Zbadanie kolejnego wycinka100 zł
Pierwsza polipektomia z badaniem histopatologicznym295 zł
Kolejna polipektomia z badaniem histopatologicznym200 zł
Nagranie filmu z endoskopii (1 badanie)150 zł
Nagranie filmu z endoskopii (2 badania)200 zł
Konsultacjaod 220 zł

*cena badania może wzrosnąć w przypadku trudnych i niestandardowych badań endoskopowych i wykorzystania dodatkowego sprzętu (klipsy endoskopowe, igły do iniekcji endoskopowych, chwytaki endoskopowe)
**cena znieczulenia w przypadku znieczulenia do gastroskopii i kolonoskopii (badanie łączone) wynosi 400 zł
****podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia ( RMZ z dn. 16.10.2017 w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie w znieczuleniu ogólnym jest uiszczenie zadatku na TYDZIEŃ PRZED BADANIEM w wysokości odpowiednio 350 lub 400 złotych (jeśli są wykonywane 2 badania – kolonoskopia i gastroskopia w znieczuleniu). W przypadku badania w znieczuleniu miejscowym prosimy o uiszczenie opłaty w wysokości 490 złotych na TYDZIEŃ PRZED BADANIEM. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła badanie na 48 godzin przed. Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek:  mBank 15 1140 2004 0000 3602 7568 3111, w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta.