leczenie nowotworów tarczycy metodą termoablacji

Leczenie nowotworów tarczycy – metodą TERMOABLACJI

Technika termoablacji jest małoinwazyjną metodą leczenia zmian nowotworowych tarczycy. Korzyścią dla pacjenta wynikającą z zastosowania tej metody jest możliwość wyleczenia zmiany ogniskowej bez dużego naruszenia tkanek. Alternatywą dla tego zabiegu jest inwazyjne leczenie chirurgiczne, bardziej uciążliwe dla pacjenta i obarczone większym ryzykiem powikłań.

Jak wygląda zabieg termoablacji podczas usuwania nowotworu tarczycy?

Termoablacja zmiany nowotworowej polega na wbiciu w zmianę specjalnej elektrody (światłowodu) w kształcie igły, pod kontrolą USG, a następnie za jej pośrednictwem dostarczenie do zmiany patologicznej energii pod postacią prądu zmiennego wysokiej częstotliwości lub światła lasera. Przepływająca energia powoduje skok temperatury, martwicę i zniszczenie zmiany.

termoablacja nowotworów tarczycy

Podczas tego zabiegu pacjent powinien leżeć nieruchomo na plecach w pozycji podobnej jak przy badaniu usg tarczycy. W trakcie nakłucia nie wolno się poruszać, przełykać śliny i napinać mięśni oraz należy powstrzymać ewentualny kaszel.

W pozycji leżącej po zdezynfekowaniu skóry, lekarz nakłuwa okolicę patologicznej zmiany, celem padania środka znieczulającego. Po zastosowaniu znieczulenia miejscowego, w miejscu wkłucia igły wykonuje się 2 mm nacięcie i wprowadza do zmiany pod kontrolą USG elektrodę igłową. Proces koagulacji zmiany trwa kilka minut, pacjent może odczuwać niewielki wzrost temperatury w okolicy szyi.

Zabieg jest wykonywany w naszym Centrum medycznym w warunkach ambulatoryjnych. Czas zabiegu zależy od liczby i wielkości zmian ogniskowych. Zazwyczaj trwa do 30 minut.

Oceń post