chirurgia zabiegowa warszawa

Chirurgia zabiegowa Warszawa

Opis ogólny

W naszej placówce wykonujemy szereg zabiegów chirurgicznych od medycyny estetycznej po zabiegi chirurgii naczyniowej. Do każdego z tych zabiegów pacjent powinien przygotować się w specyficzny sposób. Poniżej główne problemy, które powinny być rozwiązane w trakcie przygotowania.

KILKA DNI PRZED ZABIEGIEM

• niewskazane jest usuwanie owłosienia ze skóry miejsca operowanego.

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM ZABIEG

• Należy wykonać kąpiel całego ciała łącznie z myciem włosów. Szczególnie starannie należy umyć okolicę pępka, pach, pachwin, krocza i stóp oraz (jeśli to możliwe) miejsca operowanego preparatem antybakteryjnym, osuszyć ciało czystym ręcznikiem, następnie
założyć czystą bieliznę.
• W aptece dostępne są preparaty antybakteryjne do mycia ciała i włosów, np. Octenisan emulsja.

W DNIU ZABIEGU

• należy powtórzyć czynności jak w dniu poprzedzającym zabieg.

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZALECENIAMI ISTOTNIE ZMNIEJSZA RYZYKO ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na zabieg w znieczuleniu ogólnym lub bez jest uiszczenie przedpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji i przesłanie potwierdzenia na adres mailowy.

Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Pacjent odwoła zabieg na 48 godzin przed. Numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, został podany poniżej. W tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta.

mBank: 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001

Znieczulenie miejscowe nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent nie musi być na czczo. Może normalnie zjeść posiłek i wypić dużą ilość wody, co poprawi nawodnienie tkanek. Powinien przyjąć wszystkie leki, które normalnie przyjmuje – chyba, że zostało to inaczej ustalone z lekarzem prowadzącym.

W przypadku leków, które przyjmuje się pod kontrolą wskaźnika INR (acenokumarol, warfaryna), na tydzień przed zabiegiem należy, pod kontrolą lekarza prowadzącego zamienić warfarynę i acenokumarol na heparyny drobnocząsteczkowe w odpowiedniej dawce – dobranej przez lekarza dla każdego pacjenta indywidualnie. Przed zabiegiem (jeden dzień) dobrze jest sprawdzić czy tygodniowe odstawienie leków „rozrzedzających“ krew jest wystarczające do tego, żeby krzepliwość wróciła do normy. Wykonywanie zabiegów w sytuacji kiedy wskaźnik rozrzedzenia krwi INR ma wartości terapeutyczne – czyli pomiędzy 2 a 3,5, grozi wystąpieniem powikłań takich jak krwiak, czy może utrudnić gojenie się rany. Dlatego w każdy przypadku przyjmowania takich leków, należy przekazać tą informację lekarzowi. Jeśli pacjent przyjmuje przewlekle pochodne aspiryny, w chwili obecnej, uważa się, że drobne zabiegi mogą być wykonane bez konieczności odstawienia tych leków.

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM ZABIEG 

 • Należy wykonać kąpiel całego ciała łącznie z myciem włosów. Szczególnie starannie należy umyć okolicę pępka, pach, pachwin, krocza i stóp oraz (jeśli to możliwe) miejsca operowanego preparatem antybakteryjnym, osuszyć ciało czystym ręcznikiem, następnie założyć czystą bieliznę.
 • W aptece dostępne są preparaty antybakteryjne do mycia ciała i włosów, np. Octenisan emulsja.

W DNIU ZABIEGU 

 • Należy powtórzyć czynności jak w dniu poprzedzającym zabieg. Dodatkowo zalecane jest golenie w dniu zabiegu (nie kilka dni przed!!!)

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZALECENIAMI ISTOTNIE ZMNIEJSZA RYZYKO ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO.

Przed zabiegiem należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

 • podwójną grupę krwi (wynik oryginalny) lub Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi*
 • morfologię
 • koagulogram (INR, APTT)
 • jonogram (K, Na)
 • EKG (badanie EKG prosimy wykonać najpóźniej na dzień przed badaniem)
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne mogą Państwo wykonać od poniedziałku do środy w godz. 7:00-13:00, czwartek-piątek 7:00-12:00 oraz w soboty od 7:30-12:00 w MediSpace. Czas oczekiwania na wynik w naszym laboratorium to ok. 1 dzień roboczy. Do 2 miesięcy powyższe badania uznawane są za aktualne.

Podstawowym warunkiem wykonania planowanego zabiegu jest pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 6 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia, do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie zabiegu w znieczuleniu u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy. 

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp). Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty).

W przypadku decyzji o znieczuleniu do zabiegu, będziecie Państwo proszeni o przybycie 30-60 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety anestezjologicznej, dotyczącej stanu zdrowia (dokument dostępny do pobrania w zakładce – materiały do pobrania). Prawidłowo wypełniona ankieta pozwoli lekarzowi anestezjologowi ocenić ryzyko związane ze znieczuleniem oraz dostosować znieczulenie do aktualnego stanu zdrowia. Znieczulenie ma na celu zapewnienie komfortu i zostanie dostosowane do rodzaju zabiegu i indywidualnych potrzeb pacjenta oraz lekarza wykonującego zabieg. Jeśli przed zabiegiem pojawią się objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel), należy zgłosić ten fakt telefonicznie do przychodni. Jest to przeciwwskazanie do znieczulenia.

Ze względów bezpieczeństwa, do 24  godzin po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych oraz należy opuścić przychodnię z osobą towarzyszącą. W przypadku braku osoby towarzyszącej zostaniecie Państwo poproszeni o dłuższy pobyt w przychodni.

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na zabieg i jest w wieku 55+ lub cierpi na poważną chorobę współistniejącą, powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Do konsultacji anestezjologicznej w formie stacjonarnej prosimy o przygotowanie:

 • dokumentacji medycznej dotyczącej chorób przewlekłych pacjenta i przyjmowanych leków,
 • podstawowych wyników badań laboratoryjnych z ostatnich 2 miesięcy (morfologia, sód, potas, kreatynina, APTT, PT, INR);
 • wyniku grupy krwi;
 • wyniku EKG z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku towarzyszących chorób tarczycy – wyników TSH, FT3, FT4 z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku schorzeń kardiologicznych takich jak: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca – wyniku ECHO-serca z ostatnich 6 miesięcy i zaświadczenia od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku schorzeń neurologicznych –  zaświadczenie od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw. “rozrzedzających krew”)
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego z zaleceniami dla pacjenta dotyczących ewentualnego odstawienia tych leków lub zmiany leków na heparyny drobnocząsteczkowe

Do telekonsultacji prosimy o przesłanie skanów dokumentów zgodnie z powyższymi wytycznymi przed terminem konsultacji anestezjologicznej oraz dostarczenie oryginałów w dniu znieczulenia!

Informujemy, że nawet pozytywna kwalifikacja przez anestezjologa podczas konsultacji anestezjologicznej nie stanowi 100% gwarancji wykonania znieczulenia w dniu badania/zabiegu. Ostateczną decyzję o wykonaniu znieczulenia podejmuje anestezjolog obecny w dniu badania/zabiegu w oparciu o aktualny stan pacjenta i spełnienie zaleceń wskazanych na konsultacji oraz zaleceń ogólnych dotyczących w szczególności spożywania pokarmów i opieki po znieczuleniu.

JEŚLI WYNIKI BADAŃ, KTÓRYCH WYMAGAMY DO ZABIEGU BĘDĄ POZA ZAKRESEM REFERENCYJNYM, PROSIMY O ICH PRZESŁANIE NAJPÓŹNIEJ NA TYDZIEŃ PRZED PLANOWANYM ZABIEGIEM, NASTĘPNIE PRZEKAŻEMY JE LEKARZOWI DO WGLĄDU. JEŻELI NA MNIEJ JAK TYDZIEŃ PRZED ZABIEGIEM OKAŻE SIĘ, ŻE WYNIKI SĄ POZA ZAKRESEM REFERENCYJNYM, PRZEDPŁATA NIE BĘDZIE PODLEGAŁA ZWROTOWI!

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na zabieg w znieczuleniu ogólnym lub bez jest uiszczenie przedpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji i przesłanie potwierdzenia na adres mailowy. 

Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Pacjent odwoła zabieg na 48 godzin przed. Numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, został podany poniżej. W tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta.

mBank: 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001

*Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia (RMZ) z dn. 16.10.2017 w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Jeśli lekarz nie ustali inaczej – należy przyjmować wszystkie swoje leki –szczególnie jeśli mówimy o lekach na nadciśnienie czy na serce lub astmę. Wyjątek stanowią tu leki rozrzedzające krew takie jak warfaryna czy acenokumarol. Również pacjenci z cukrzycą, jeśli nie przyjmują posiłku nie powinni również przyjmować standardowych dawek insuliny-należy przeprowadzić tutaj dokładną kontrolę cukru we krwi, co ułatwi odpowiednie dawkowanie leków przeciwcukrzycowych – zarówno doustnych jak i insuliny.

Oceń post