Diagnostyka zaparć: Czym jest test Hintona?

Test Hintona (pomiar czasu pasażu przez okrężnicę). Jest to nieinwazyjne badanie stosowane w diagnostyce zaparć przewlekłych. Umożliwia ono wyróżnić spośród pacjentów bez organicznych przyczyn dolegliwości dwie grupy: pacjentów z zaburzeniami pasażu okrężniczego (slow transit constipation) i z zaburzeniami związanymi z aktem wypróżnienia (pelvic outlet). Powyższe dwie grupy pacjentów bardzo różnią się pod względem etiologii zaparć i sposobu ich skutecznego

Więcej

Cytologia

Cytologia Wola

Jednym z najczęściej wykonywanych badań, obok badania ginekologicznego polegającego na palpacyjnej ocenie szyjki i trzonu macicy oraz przydatków, jest cytologia. Dzięki niej możliwe jest wykrywanie stanów przedrakowych, leczenie ich i niedopuszczenie do rozwoju raka szyjki macicy. Cytologia jest powszechnie wykonywana przez ginekologów od lat czterdziestych XX wieku we wszystkich krajach świata, w których funkcjonuje jakikolwiek

Więcej

Grypa – pytania i odpowiedzi

Czy można się bronić przed zarażeniem grypą? Jeśli tak to w jaki sposób? Istnieje powszechne i błędne przekonanie, że grypa nie jest chorobą poważną czy zagrażającą zdrowiu i życiu. Niestety jej przebieg może być związany z wystąpieniem ciężkich powikłań pogrypowych a nawet zgonu. Z powodu grypy na świecie umiera co minutę 1 osoba. Do powikłań

Więcej