znieczulenie ogólne

Jak przygotować się do zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu ogólnym

W DNIU POPRZEDZAJACYM ZABIEG

 • Należy wykonać kąpiel całego ciała łącznie z myciem włosów. Szczególnie starannie należy umyć okolicę pępka, pach, pachwin, krocza i stóp oraz (jeśli to możliwe) miejsca operowanego preparatem antybakteryjnym, osuszyć ciało czystym ręcznikiem, następnie założyć czystą bieliznę.
 • W aptece dostępne są preparaty antybakteryjne do mycia ciała i włosów, np. Octenisan emulsja.

W DNIU ZABIEGU

 • Należy powtórzyć czynności jak w dniu poprzedzającym zabieg. Dodatkowo zalecane jest golenie w dniu zabiegu (nie kilka dni przed!!!)

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZALECENIAMI ISTOTNIE ZMNIEJSZA RYZYKO ZAKAZENIA MIEJSCA OPEROWANEGO.

Przed zabiegiem należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

 • podwójną grupę krwi lub Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi
 • morfologię
 • koagulogram (PT/INR, APTT)
 • jonogram (K, Na)
 • EKG (badanie EKG można wykonać w dniu zabiegu-prosimy o zgłoszenie tego Rejestracji)

Do 3 miesięcy powyższe badania uznawane są za aktualne. Na wyniki z krwi, czas oczekiwania wynosi 1 dzień roboczy.

Podstawowym warunkiem wykonania planowanego zabiegu jest pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 6 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia, do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie zabiegu w znieczuleniu u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy.

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż
2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).
Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty).

W przypadku decyzji o znieczuleniu do zabiegu chirurgicznego, będziecie Państwo proszeni o przybycie 30-60 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety anestezjologicznej, dotyczącej stanu zdrowia (dokument dostępny do pobrania w zakładce – materiały do pobrania). Prawidłowo wypełniona ankieta pozwoli lekarzowi anestezjologowi ocenić ryzyko związane ze znieczuleniem oraz dostosować znieczulenie do aktualnego stanu zdrowia. Znieczulenie ma na celu zapewnienie komfortu i zostanie dostosowane do rodzaju zabiegu i indywidualnych potrzeb pacjenta oraz lekarza wykonującego zabieg. Jeśli przed zabiegiem pojawią się objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel), należy zgłosić ten fakt telefonicznie do przychodni. Jest to przeciwwskazanie do znieczulenia.

Ze względów bezpieczeństwa, do 24  godzin po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych oraz należy opuścić przychodnię z osobą towarzyszącą. W przypadku braku osoby towarzyszącej zostaniecie Państwo poproszeni o dłuższy pobyt w przychodni.

zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu

JEŚLI WYNIKI BADAŃ, KTÓRYCH WYMAGAMY DO ZABIEGU BĘDĄ POZA ZAKRESEM REFERENCYJNYM, PROSIMY O ICH PRZESŁANIE NAJPÓŹNIEJ NA 48H PRZED PLANOWANYM ZABIEGIEM, NASTĘPNIE PRZEKAŻEMY JE LEKARZOWI DO WGLĄDU. JEŻELI W DNIU ZABIEGU OKAŻE SIĘ, ŻE WYNIKI SĄ POZA ZAKRESEM REFERENCYJNYM, PRZEDPŁATA NIE BĘDZIE PODLEGAŁA ZWROTOWI!

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na badanie endoskopowe, a cierpi na więcej niż jedną poważną chorobę współistniejącą powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia badania endoskopowego, zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Jeśli dolegliwości związane z chorobami narastają, a choroba staje się trudna do opanowania, także należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Jako zespół lekarski mamy obowiązek dbania o bezpieczeństwo Pacjenta podczas zabiegów, dlatego zalecamy konsultacje przedzabiegowe w poniższych sytuacjach:

 • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
 • poważne zaburzenia rytmu serca wymagające przyjmowania leków przeciwkrzepliwych,
 • posiadanie rozrusznika serca,
 • stan po niedawnym zawale serca (poniżej 3 miesięcy),
 • niewydolność krążenia z dusznością wysiłkową, wada zastawkowa serca lub stan po implantacji zastawki serca,
 • nieuregulowane ciśnienie tętnicze krwi,
 • tętniak aorty,
 • stan po niedawnym udarze mózgu (poniżej 3 miesięcy),
 • ciężka choroba płuc z dusznością wysiłkową,
 • nieuregulowana cukrzyca,
 • przewlekła niewydolność nerek w okresie przeddializacyjnym,
 • anemia z poziomem hemoglobiny poniżej 10 mg/dl,
 • czynna infekcja lub stan po zakończeniu leczenia czynnej infekcji (1 tydzień).

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na zabieg w znieczuleniu ogólnym jest uiszczenie zadatku na 7 dni roboczych przed terminem w wysokości 550 złotych (plastyka przepukliny, zabieg z użyciem lasera). Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła zabieg na 48 godzin przed planowanym terminem zabiegu. Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek: mBank 15 1140 2004 0000 3602 7568 3111, w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta. W przypadku braku wpłaty zabieg jest odwoływany na 24 godziny przed planowanym terminem.