Jak przygotować się do zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu ogólnym

Niewskazane jest na kilka dni przed zabiegiem operacyjnym usuwanie owłosienia ze skóry miejsca operowanego.

W DNIU POPRZEDZAJACYM ZABIEG:

  • Należy wykonać kąpiel całego ciała łącznie z myciem włosów. Szczególnie starannie należy umyć okolicę pępka, pach ,pachwin , krocza i stóp oraz (jeśli to możliwe) miejsca operowanego preparatem antybakteryjnym,osuszyć ciało czystym ręcznikiem,następnie założyć czystą bieliznę.
  • W aptece dostępne są preparaty antybakteryjne do mycia ciała i włosów np. Octenisan emulsja.

W DNIU ZABIEGU:

należy czynności powtórzyć jak w dniu poprzedzającym zabieg.

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z ZALECENIAMI ISTOTNIE ZMNIEJSZA RYZYKO ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO.

Przed zabiegiem należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

  • podwójną grupę krwi lub Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi1
  • morfologię
  • koagulogram (INR, APTT, Fibrynogen, Czas trombinowy)
  • jonogram (K, Na)
  • EKG (badanie EKG można wykonać w dniu zabiegu-prosimy o zgłoszenie tego Rejestracji)

Do 3 miesięcy powyższe badania są uznawane za aktualne.

Każdy Pacjent przed znieczuleniem ogólnym proszony jest o wypełnienie specjalnej ankiety dotyczącej stanu zdrowia. Ułatwia to anestezjologowi ocenę stanu zdrowia oraz bezpieczne przeprowadzenie znieczulenia, dostosowanego do potrzeb Pacjenta, zabiegu i lekarza przeprowadzającego zabieg. Z tego względu Pacjent powinien stawić się w rejestracji 30-60 minut wcześniej. Na 6 godzin przed zabiegiem należy powstrzymać się od jedzenia i picia.

Jeśli zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym Pacjent musi być zdrowy (bez gorączki, kataru i kaszlu). Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy zgłosić telefonicznie złe samopoczucie dzień przed planowanym badaniem.

Po badaniu w znieczuleniu ogólnym Pacjenta powinna odebrać osoba dorosła. Do 24 godzin po znieczuleniu nie można prowadzić pojazdów mechanicznych.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na zabieg w znieczuleniu ogólnym jest uiszczenie zadatku w wysokości odpowiednio 500 lub 1000 (plastyka przepukliny) złotych. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła zabieg na 24 godziny przed planowanym terminem zabiegu. Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek: mBank 15 1140 2004 0000 3602 7568 3111, w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta. W przypadku braku wpłaty zabieg jest odwoływany na 24 godziny przed planowanym terminem.

1Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia ( RMZ z dn. 16.10.2017 w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Medispace