dr Piotr Pawluczuk

Specjalizacje: kardiologia, choroby wewnętrzne

Co leczę:

 • chorobę niedokrwienną serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność serca,
 • zawał serca,
 • powikłania zawału,
 • choroby układu krążenia,
 • schorzenia kardiodiabetologiczne,
 • schorzenia kardionefrologiczne.

Usługi:

 • konsultacje kardiologiczne,
 • kwalifikacje do zabiegów operacyjnych kardiologicznych i niekardiologicznych,
 • prowadzenie leczenia pacjentów po zawale.

Języki: polski, angielski, francuski, rosyjski

Doświadczenie:

Jestem specjalistą kardiologii i chorób wewnętrznych. Specjalizację z chorób wewnętrznych (2 stopnie) oraz z kardiologii uzyskałem, pracując w Wojskowym Instytucie Medycznym w latach 1994- 2009 r. W Klinice Kardiologii WIM pracowałem od 2001 r. – tam rozpocząłem naukę kardiologii inwazyjnej i uzyskałem tytuł samodzielnego operatora. Doświadczenia w kardiologii inwazyjnej nabierałem, pełniąc dyżury hemodynamiczne między innymi w Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w szpitalach wojewódzkich w Płocku i w Siedlcach. Od 2009 r. pracuję w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej SPS Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, gdzie pełnię również funkcję zastępcy ordynatora. Do moich obowiązków należy tak diagnostyka i leczenie inwazyjne różnych postaci choroby niedokrwiennej, jak i prowadzenie chorych hospitalizowanych oraz konsultacje po hospitalizacji.

W diagnostyce i leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej  posiadam doświadczenie w zastosowaniu metod obrazowych (usg wewnątrznaczyniowe – IVUS) i czynnościowych (FFR). Szczególnie interesują mnie zabiegi w obrębie zwapniałych naczyń wieńcowych z użyciem rotablacji, aterektomii orbitalnej, litotrypsji wewnątrzwieńcowej; zabiegi leczenia przezskórnego jedno- i wielonaczyniowej choroby wieńcowej; rozwidleń (bifurkacji) naczyń wieńcowych; udrażniania przewlekłych niedrożności (CTO).

Zajmuję się również kardiologią zachowawczą. Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, szczególnie u chorych z pogranicza kardiologii i diabetologii oraz nefrologii.

Przebieg pracy zawodowej:
 • 1994 r. – uzyskanie dyplomu lekarskiego na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.
 • Od 1994 r. zatrudnienie w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON (obecnie – Wojskowy Instytut Medyczny).
 • W 1997 r. pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w roku 2000 – drugi stopień specjalizacji w Klinice Gastroenterologii WIM.
 • Od 2001 do 2009 starszy asystent w Klinice Kardiologii WIM.
 • 2005 r. – specjalizacja w dziedzinie kardiologii. Od 2009 r. zastępca ordynatora Oddziału Kardiologii Inwazyjnej  SPS Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
Hobby: gotowanie, rower, pływanie, narciarstwo biegowe, malarstwo, muzyka

Żonaty, dwoje dzieci.