Rozstrzygnięcie do postępowania nr 8/2019

Warszawa, 24.05.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

Pozycja nr 1: DICLAC – roztwór do wstrzykiwań domięśniowo 75MG/3ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek – dwa (2) opakowania.
Pozycja nr 2: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 0,9% roztwór do wstrzykiwań 9MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 100 ampułek o pojemności nie mniejszej niż 10ml – trzy (3) opakowania.
Pozycja nr 3: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – pięć (5) sztuk.
Pozycja nr 4: OPTILYTE roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dwadzieścia (20) sztuk.
Pozycja nr 5: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 100ML – piętnaście (15) sztuk.
Pozycja nr 6: LIGNOCAINUM JELFA TYP A 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – dziewięćdziesiąt (90) sztuk.
Pozycja nr 7: LIGNOCAINUM JELFA TYP U 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – dziewięćdziesiąt (90) sztuk.
Pozycja nr 8: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF o stężeniu nie mniejszym niż 2%, roztwór do wstrzykiwań 20MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 2ML każda – trzydzieści (30) opakowań.
Pozycja nr 9: ATROPINUM SULFURICUM WZF roztwór do wstrzykiwań 1MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1ML każda – cztery (4) opakowania.
Pozycja nr 10: ATROPINUM SULFURICUM WZF roztwór do wstrzykiwań 0,5MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1ML każda – sześć (6) opakowań.
Pozycja nr 11: PROPOFOL MCT/LCT roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 1% w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 20ml każda – dziewięćdziesiąt (90) opakowań.
Pozycja nr 12: LIDOCAIN-EGIS w formie aerozolu na skórę o stężeniu nie mniejszym niż 10% w opakowaniach nie mniejszych niż 36G – osiem (8) sztuk.
Pozycja nr 13: PYRALGIN roztwór do wstrzykiwań 500MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – dziesięć (10) opakowań.
Pozycja nr 14: CHLOREK ETYLU w formie aerozolu w opakowaniach nie mniejszych niż 70G – trzy (3) sztuki.
Pozycja nr 15: MARCAINE-ADRENAL roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 5% w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 fiolek po 20 ML każda – cztery (4) opakowania.
Pozycja nr 16: TRAMAL 25 roztwór do wstrzykiwań 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 1ML każda – dwa (2) opakowania.
Pozycja nr 17: GLUKOZA proszek do sporządzania roztworu doustnego gdzie jedna saszetka zawiera nie mniej niż 75 gram proszku – pięć (5) opakowań.
Pozycja nr 18: BORASOL o stężeniu nie mniejszym niż 3%, 30mg/g w opakowaniach nie mniejszych niż 500ml – jedno (1) opakowanie.
Pozycja nr 19: PARACETAMOL 1 gram we flakonach, roztwór do infuzji o pojemności niemniejszej niż 100ml – pięć (5) opakowań.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 24 maja 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

1) Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa. NIP: 5242706580, REGON: 142354021 dla pozycji nr: 11, 15, 19 zapytania ofertowego nr 8/2019.

2) Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 zapytania ofertowego nr 8/2019.

3) Dla pozycji nr 7 nie złożono oferty.

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedziba w Warszawie.

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 8/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 24 maja 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 8/2019 (PDF)