Rozstrzygnięcie do postępowania nr 4/2019

Warszawa, 25.03.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

Pozycja nr 1: PROPOFOL MCT/LCT roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 1% w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 20ml każda – czterdzieści pięć (45) opakowań.

Pozycja nr 2: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 0,9% roztwór do wstrzykiwań 9MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 100 ampułek o pojemności nie mniejszej niż 10ml – dziesięć (10) opakowań.

Pozycja nr 3: DICLAC – roztwór do wstrzykiwań domięśniowo 75MG/3ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 4: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 5: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 6: OPTILYTE roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 7: OPTILYTE roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 8: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 100ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 9: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 100ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 10: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 11: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 12: GLUCOSUM o stężeniu nie mniejszym niż 5%, roztwór do infuzji 50MM/1ML w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – siedem (7) sztuk.

Pozycja nr 13: GLUCOSUM o stężeniu nie mniejszym niż 5%, roztwór do infuzji 50MM/1ML w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – siedem (7) sztuk.

Pozycja nr 14: GLUKOZA proszek do sporządzania roztworu doustnego gdzie jedna saszetka zawiera nie mniej niż 75 gram proszku – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 15: LIGNOCAINUM JELFA TYP A 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – czterdzieści pięć (45) sztuk.

Pozycja nr 16: LIGNOCAINUM JELFA TYP U 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – czterdzieści pięć (45) sztuk.

Pozycja nr 17: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF o stężeniu nie mniejszym niż 2%, roztwór do wstrzykiwań 20MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 2ML każda – trzydzieści (30) opakowań.

Pozycja nr 18: FENTANYL WZF roztwór do wstrzykiwań 50MCG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 50 ampułek po 2ML każda – sześć (6) opakowań.

Pozycja nr 19: ATROPINUM SULFURICUM WZF roztwór do wstrzykiwań 1MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1ML każda – cztery (4) opakowania.

Pozycja nr 20: ATROPINUM SULFURICUM WZF roztwór do wstrzykiwań 0,5MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1ML każda – sześć (6) opakowań.

Pozycja nr 21: LIDOCAIN-EGIS w formie aerozolu na skórę o stężeniu nie mniejszym niż 10% w opakowaniach nie mniejszych niż 36G – osiem (8) sztuk.

Pozycja nr 22: PYRALGIN roztwór do wstrzykiwań 500MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 23: CHLOREK ETYLU w formie aerozolu w opakowaniach nie mniejszych niż 70G – trzy (3) sztuki.

Pozycja nr 24: HELICID proszek do sporządzania roztworu do infuzji, o stężeniu nie mniejszym niż 40MG na fiolkę – dwie (2) fiolki.

Pozycja nr 25: Woda utleniona w formie roztworu na skórę o stężeniu nie mniejszym niż 3%, w butelkach nie mniejszych niż 100G wykonanych z PE lub rozwiązanie równoważne z dozownikiem – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 26: MARCAINE-ADRENAL roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 5% w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 fiolek po 20 ML każda – cztery (4) opakowania.

Pozycja nr 27: EBRANTIL 25 roztwór do wstrzykiwań 5MG/1ML w ampułkach 5ML – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 28: NEOMYCINUM TZF o stężeniu 11,72MG/G w formie aerozolu/zawiesina na skórę – trzy (3) opakowania.

Pozycja nr 29: TRAMAL 25 roztwór do wstrzykiwań 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 1ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 30: CLONAZEPAMUM TZF o stężeniu 1MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 31: NITROMINT o stężeniu nie mniejszym niż 0,4MG/Dawka w formie aerozolu – jedna (1) sztuka.

Pozycja nr 32: SALBUTAMOL WZF 0,5 MG/ML – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 33: MANNITOL – dwie (2) sztuki.

Pozycja nr 34: HAES STERIL o stężeniu nie mniejszym niż 6% w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dwie (2) sztuki.

Pozycja nr 35: BIOFUROKSYM 1,5g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań – dziesięć (10) opakowań.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 1 kwietnia 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa. NIP: 5242706580, REGON: 142354021 dla pozycji nr: 1, 26, 32, 33, 34, 35 zapytania ofertowego nr 4/2019.

Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 zapytania ofertowego nr 4/2019.

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedziba w Warszawie.

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 4/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 1 kwietnia 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 4/2019 (PDF)