Rozstrzygnięcie do postępowania nr 14/2019

Warszawa, 08.07.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Dla przedmiotowego postępowania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie zostanie nierozstrzygnięte.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 8 lipca 2019 roku.

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 14/2019 (PDF)