ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 04/2020

Warszawa 10 lutego 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

Pozycja nr 1: PROPOFOL LIPURO emulsja do wstrzykiwań lub rozwiązanie równoważne o stężeniu nie mniejszym niż  1% 10MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż  5 ampułek po 20ml każda – osiemdziesiąt (80) opakowań.

Pozycja nr 2: DICLAC roztwór do iniekcji domięśniowej o stężeniu nie mniejszym niż 75 mg/3ml w opakowaniach nie mniejszych niż 3 ml w ampułkach/fiolkach lub rozwiązanie równoważne – trzy opakowania.

Pozycja nr 3: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 4: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 5: Optilyte roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 6: Optilyte roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 7: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 100ML – pięćdziesiąt (50) sztuk.

Pozycja nr 8: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 9: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 10: GLUKOZA proszek do sporządzania roztworu doustnego gdzie jedna saszetka zawiera nie mniej niż 75 gram proszku – dwadzieścia (20) opakowań.

Pozycja nr 11: LIGNOCAINUM JELFA TYP A 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – sześćdziesiąt (60) sztuk.

Pozycja nr 12: LIGNOCAINUM JELFA TYP U 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – sześćdziesiąt (60) sztuk.

Pozycja nr 13: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF o stężeniu nie mniejszym niż 2%, roztwór do wstrzykiwań 20MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek/fiolek po 20ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 14: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF o stężeniu nie mniejszym niż 1%, roztwór do wstrzykiwań 10MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek/fiolek po 20ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 15: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF o stężeniu nie mniejszym niż 2%, roztwór do wstrzykiwań 20MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek/fiolek po 2ML każda – dziesięć (10) opakowań.

Pozycja nr 16: LIDOCAIN-EGIS aerozol na skórę o stężeniu nie mniejszym niż 10% (38G) – dziesięć (10) opakowań.

Pozycja nr 17: PYRALGIN roztwór do wstrzykiwań 500MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – trzydzieści (30) opakowań.

Pozycja nr 18: CHLOREK ETYLU w formie aerozolu w opakowaniach nie mniejszych niż 70G – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 19: HELICID proszek do sporządzania roztworu do infuzji, o stężeniu nie mniejszym niż 40MG na fiolkę – pięć (5) fiolek.

Pozycja nr 20: MARCAINE-ADRENAL roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 5% w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 fiolek po 20 ML każda – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 21: TRAMAL roztwór do wstrzykiwań 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 1ML każda – dziesięć (10) opakowań.

Pozycja nr 22: TRAMAL roztwór do wstrzykiwań 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – dziesięć (10) opakowań.

Pozycja nr 23: Woda utleniona w formie roztworu na skórę o stężeniu nie mniejszym niż 3%, w butelkach nie mniejszych niż 100G wykonanych z PE lub rozwiązanie równoważne z dozownikiem – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 24: EBRANTIL 25 roztwór do wstrzykiwań 5MG/1ML w ampułkach 5ML – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 25: NEOMYCINUM TZF o stężeniu 11,72MG/G w formie aerozolu/zawiesina na skórę – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 26: NO-SPA roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 20MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – dziesięć (10) opakowań. 

Pozycja nr 27: AETHOXYSKLEROL roztwór do wstrzykiwań 5MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 28: AETHOXYSKLEROL roztwór do wstrzykiwań 10MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 29: AETHOXYSKLEROL roztwór do wstrzykiwań 30MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 30: DIPROPHOS- zawiesina do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 6,43MG+2,63MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 1ML każda – dziesięć (10) opakowań.

Pozycja nr 31: BETALOC roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 1MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 5ML każda – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 32: ONDASETRON roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 4MG/2ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 33: CORHYDRON 100 roztwór do iniekcji o stężeniu nie mniejszym niż 100MG/2ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż pięć (5) fiolek i pięć (5) ampułko-strzykawek – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 34: KETONAL roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 35: BETADINE w postaci maści o stężeniu nie mniejszym niż 100mg/1G o opakowaniach nie mniejszych niż 30g – dziesięć (10) opakowań. 

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 10 lutego 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

  1. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 1,3,4,5,6,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35 zapytania ofertowego nr 3/2020.
  1. Tramco Sp. z o.o., Ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin, NIP: 5242625887; REGON: 141098662 dla pozycji nr: 7,8,9,13,16,34 zapytania ofertowego nr 3/2020.
  1. Dla pozycji nr: 2, 20, 28 nie złożono oferty.
  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Tramco Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie.

– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 4/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 10 stycznia 2020 roku.

Załącznik nr 1

(PDF) ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 04/2020