przygotowanie - kolonoskopia plenvu

Jak przygotować się do kolonoskopii (PLENVU)?

Z niniejszą informacją należy zapoznać się nie później niż na 7 dni przed planowanym badaniem!!!

Warunkiem wykonania badania jest prawidłowe przygotowanie (oczyszczenie) jelita. Należy bardzo skrupulatnie przestrzegać zaleceń związanych ze sposobem przygotowania, ponieważ wszelkie odstępstwa mogą spowodować, że badanie nie będzie wykonane lub jego wiarygodność będzie ograniczona. U niewielkiego odsetka osób przygotowujących się do kolonoskopii, pomimo zrealizowania wszystkich zaleceń, jelito nie ulega całkowitemu oczyszczeniu i całą procedurę trzeba przeprowadzić ponownie. Przed badaniem wskazane, ale nie obligatoryjne jest przeprowadzenie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Przed badaniem należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

 • grupa krwi (wynik oryginalny) 
 • morfologię
 • koagulogram (PT/INR, APTT)

Oprócz powyższych badań, w przypadku znieczulenia ogólnego należy przedstawić:

 • jonogram (K, Na)
 • EKG (badanie EKG prosimy wykonać najpóźniej na dzień przed badaniem)
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne mogą Państwo wykonać od poniedziałku do środy w godz. 7:00-13:00, czwartek-piątek w godz. 7:00-12:00 oraz w soboty od 7:30-13:00 w MediSpace. Czas oczekiwania na wynik w naszym laboratorium to ok. 1 dzień roboczy. Do 2 miesięcy powyższe badania uznawane są za aktualne.
Uprzejmie informujemy, że statystycznie do 30% badań przeprowadzonych BEZ ZNIECZULENIA OGÓLNEGO może skończyć się niepowodzeniem z uwagi na dyskomfort i ból po stronie Pacjenta. Niestety z uwagi na zużycie sprzętu i czasu personelu, należy ponieść płatność jak za przeprowadzenie normalnego badania. Prosimy o podjęcie świadomej decyzji.

Pacjenci przewlekle przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, takie jak acenocumarol (np. Sintrom), clopidogrel (np. Plavix), warfaryna (np. Warfin), rywaroxaban (Xarelto) itp. w odpowiednim, ustalanym przez lekarza, czasie przed badaniem, powinni zastąpić dotychczas przyjmowany lek heparyną drobnocząsteczkową (np. Clexane). Na minimum 8 dni przed badaniem należy ustalić z lekarzem kierującym rodzaj, dawkowanie oraz odpowiedni moment zmiany leczenia. Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni przed badaniem poinformować o tym pracownię wykonującą kolonoskopię, w celu ustalenia terminu badania w godzinach porannych.

Pacjenci przyjmujący leki z grupy agonistów GLP-1 (Ozempic Trulicity, Suxenda itp.) stosowanych w cukrzycy oraz w celu redukcji masy ciała muszą pozostać na czczo przez 12 h przed znieczuleniem (jest to związane z podwyższonym ryzykiem zachłyśnięcia) oraz odstawić lek (najpóźniej 7 dni przed badaniem w przypadku preparatów stosowanych raz na tydzień i najpóźniej 3 dni przed badaniem w przypadku preparatów stosowanych codziennie). 

Na 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie doustnych preparatów żelaza oraz całkowicie zaniechać spożywania wszelkich produktów zawierających pestki. Na 3 dni przed badaniem należy ograniczyć się do diety ubogoresztkowej.

Dopuszczalne jest spożywanie:

 • mięsa i ryb
 • makaronów, ryżu i białego pieczywa
 • budyni, kisieli i galaretek
 • wody, kawy, herbaty i klarownych soków

Należy całkowicie powstrzymać się od przyjmowania posiłków zawierających:

 • Świeże owoce i warzywa (zwłaszcza zawierających drobne pestki np. kiwi, truskawki, maliny, pomidory które zatykają kanały robocze kolonoskopii i mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie badania  – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem)
 • Pieczywa z dodatkiem ziaren, maku i przypraw (z wyjątkiem drobno zmielonych) – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem

Przygotowanie preparatem Plenvu:

Na około 20 godzin przed planowanym badaniem należy całkowicie zaprzestać przyjmowania

pokarmów oraz rozpocząć przygotowywanie jelita za pomocą prepatatu Plenvu (preparat sprzedawany w aptekach na podstawie recepty – preparat należy zakupić tydzień przed badaniem). Opakowanie preparatu Plenvu zawiera zestaw trzech saszetek (w każdym zestawie znajduje się saszetka „1” o smaku mango i dwie saszetki o smaku ponczu owocowego oznaczone jako 2A i 2B). Saszetkę opisaną jako 1 należy rozpuścić w 500 ml wody (do pojemnika wsypać zawartość saszetki, dolać 500 ml wody i następnie mieszać łyżką lub wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia, co może potrwać nawet 5 minut – roztwór można przechowywać w lodówce do 24 godzin). Saszetki opisane jako 2A i 2B należy wsypać razem do pojemnika, dolać 500 ml wody i następnie mieszać łyżką lub wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia, co może potrwać nawet 5 minut – roztwór można przechowywać w lodówce do 24 godzin. Pierwsze 500 ml roztworu (o smaku mango) należy wypić w dniu poprzedzającym badanie w godzinach wieczornych (najlepiej około godz. 22:00 nie spiesząc się w ciągu 30 min.). Po wypiciu całego przygotowanego roztworu należy dodatkowo wypić 1,5 l. klarownego płynu (najlepiej wody) w ciągu 1,5 godziny (jedną szklankę na 15 min.) Zaraz po rozpoczęciu przyjmowania preparatu pojawia się wodnista biegunka (jest to efekt oczekiwany). Jeżeli po 6 godz. od wypicia preparatu Plenvu nie pojawi się wypróżnienie nie należy przyjmować kolejnej dawki i należy pilnie skontaktować się z lekarzem. Kolejne 500 ml roztworu (o smaku ponczu owocowego) należy wypić w dniu badania (4 godziny przed planowanym rozpoczęciem badania) nie spiesząc się w ciągu 30 min. Po wypiciu całego przygotowanego roztworu należy dodatkowo wypić 1,5 l. klarownego płynu (najlepiej wody) w ciągu 1,5 godziny (jedną szklankę na 15 min.). Przyjmowanie płynów należy zakończyć najpóźniej 2 godziny przed planowanym badaniem. Podczas planowania czasu przyjmowania porannej dawki preparatu Plenvu należy uwzględnić czas dojechania do Centrum Medycznego Medispace. Jeżeli pacjent na badanie przyjeżdża z daleka, drugą dawkę nalęży przyjąć około 3 godzin przed planowanym wyjazdem zachowując minimum 2 godziny odstępu pomiędzy dawkami. Przygotowanie dawkami podzielonymi podzielonymi (wieczorem i rano) daje większą szansę na prawidłowe przygotowanie jelita do badania niż w przypadku przyjęcia całości w godzinach wieczornych. Jeżeli badanie zaplanowane jest na godziny późno-popołudniowe pierwszą porcję (500 ml roztworu o smaku mango) można wypić w godzinach wczesnoporannych w ciągu 30 min. I następnie przyjąc 1,5 l klarownych płynów w tempie jednej szklanki (250 ml) na 15 min. Drugą porcję (roztwór o smaku ponczu owocowego) należy rozpocząć przyjmować najwcześniej 2 godziny po rozpoczęciu pierwszej porcji i wypić w ciągu 30 min. – następnie należy wypić 1,5 l klarownych płynów (najlepiej wody) w tempie jednej szklanki (250 ml) na 15 min. Przyjmowanie płynów należy zakończyć 2 godziny przed rozpoczęciem badanie (również należy uwzględnić czas potrzebny na dotarcie do Centrum Medycznego Medispace. Następstwem przyjmowania roztworu preparatu Plenvu są bardzo liczne wypróżnienia, w końcowym okresie przygotowania, klarownym płynem. Podstawowym warunkiem wykonania planowej kolonoskopii jest przestrzeganie zaleceń związanych z przygotowaniem jelita do zabiegu oraz pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 20 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Przed planowym zabiegiem kolonoskopii dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie kolonoskopii w znieczuleniu u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp). Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Pacjenci przyjmujący insulinę na pompie insulinowej lub stosujący systemy do ciągłego monitorowania glikemii, insulinę powinni odstawić w przypadku spadku glikemii poniżej 100 mg/dl. 

Pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca powinny ustalić indywidualny sposób przygotowania z lekarzem, gdyż może różnić się w ww. przypadkach.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy. Pacjent nie musi brać ze sobą ubrań na zmianę.

W przypadku decyzji o znieczuleniu do zabiegu, będziecie Państwo proszeni o przybycie 30 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety anestezjologicznej, dotyczącej stanu zdrowia (dokument dostępny do pobrania w zakładce – materiały do pobrania). Prawidłowo wypełniona ankieta pozwoli lekarzowi anestezjologowi ocenić ryzyko związane ze znieczuleniem oraz  dostosować znieczulenie do aktualnego stanu zdrowia. Znieczulenie ma na celu zapewnienie komfortu i zostanie dostosowane do rodzaju zabiegu i indywidualnych potrzeb pacjenta oraz lekarza wykonującego zabieg. Jeśli przed zabiegiem pojawią się objawy infekcji górnych dróg oddechowych lub podwyższona temperatura, należy zgłosić ten fakt telefonicznie do przychodni. Jest to przeciwskazanie do znieczulenia.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych do 24 godzin po badaniu oraz należy opuścić przychodnię z osobą towarzyszącą. 

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na zabieg i jest w wieku 55+, posiada BMI powyżej 35(kg/m²) lub cierpi na poważną chorobę współistniejącą, powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Do konsultacji anestezjologicznej w formie stacjonarnej prosimy o przygotowanie:

 • dokumentacji medycznej dotyczącej chorób przewlekłych pacjenta i przyjmowanych leków,
 • podstawowych wyników badań laboratoryjnych z ostatnich 2 miesięcy (morfologia, sód, potas, kreatynina, APTT, PT, INR);
 • wyniku grupy krwi;
 • wyniku EKG z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku towarzyszących chorób tarczycy – wyników TSH, FT3, FT4 z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku schorzeń kardiologicznych takich jak: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca – wyniku ECHO-serca z ostatnich 6 miesięcy i zaświadczenia od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku schorzeń neurologicznych – zaświadczenie od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw. rozrzedzających krew)
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego z zaleceniami dla pacjenta dotyczących ewentualnego odstawienia tych leków lub zmiany leków na heparyny drobnocząsteczkowe.

Informujemy, że nawet pozytywna kwalifikacja przez anestezjologa podczas konsultacji anestezjologicznej nie stanowi 100% gwarancji wykonania znieczulenia w dniu badania/zabiegu. Ostateczną decyzję o wykonaniu znieczulenia podejmuje anestezjolog obecny w dniu badania/zabiegu w oparciu o aktualny stan pacjenta i spełnienie zaleceń wskazanych na konsultacji oraz zaleceń ogólnych dotyczących w szczególności spożywania pokarmów i opieki po znieczuleniu.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie endoskopowe w znieczuleniu ogólnym lub bez jest uiszczenie przedpłaty całościowej w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji. W przypadku płatności przelewem prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres:

kontakt@medispace.pl

Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła badanie w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed. Numer konta poniżej, na jaki należy dokonać wpłaty, podano poniżej. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska Pacjenta.

mBank: 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001

Oceń post