Jak przygotować się do badania kapsułką endoskopową?

Jak przygotować się do badania kapsułką endoskopową?

Z niniejszą informacją należy zapoznać się nie później niż na 7 dni przed planowanym badaniem!!!

Informacja o badaniu

Endoskopia kapsułkowa jest badaniem umożliwiającym małoinwazyjną diagnostykę chorób jelita cienkiego. Podstawowymi wskazaniami do badania są:

 • Krwawienie do przewodu pokarmowego o niejasnej przyczynie w sytuacji gdy kolonoskopia i gastroskopia są niewystarczające.
 • Diagnostyka choroby Leśniowskiego-Crohna (jako badanie uzupełniające, gdy kolonoskopia i gastroskopia są niewystarczające).
 • Diagnostyka bólów brzucha (po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych).
 • Diagnostyka zaburzeń pasażu jelitowego (gdy inne metody obrazowania są niewystarczające i pod warunkiem braku przeciwwskazań).
 • Nadzór onkologiczny u pacjentów z celiakią.

Możliwe powikłania

Endoskopia kapsułkowa jest uważana za badanie bardzo bezpieczne, ale zawsze istnieje ryzyko powikłań, a przede wszystkim niedrożności przewodu pokarmowego (zatkanie przez kapsułkę) co może wymagać leczenia endoskopowego lub chirurgicznego. Ryzyko niedrożności jest istotnie większe w przypadku pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, krwawieniami z przewodu pokarmowego o niejasnej przyczynie, z podejrzeniem przepuszczającej lub całkowitej niedrożności jelita, po resekcji jelita w przeszłości oraz w przypadku przewlekłego przyjmowania leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podczas badania występuje również ryzyko nie wydalenia kapsułki (bezobjawowe) nawet przez wiele tygodni, co może uniemożliwić odzyskanie zapisanych danych i co za tym idzie ich ocenę – w takim przypadku ponowne badanie jest wykonywane na koszt pacjenta.

Warunkiem wykonania badania jest prawidłowe przygotowanie (oczyszczenie) jelita. Należy bardzo skrupulatnie przestrzegać zaleceń związanych ze sposobem przygotowania, ponieważ wszelkie odstępstwa mogą spowodować, że badanie nie będzie wykonane lub jego wiarygodność będzie ograniczona. U niewielkiego odsetka osób przygotowujących się do badania, pomimo zrealizowania wszystkich zaleceń, jelito nie ulega całkowitemu oczyszczeniu i całą procedurę trzeba przeprowadzić ponownie.

Na 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie doustnych preparatów żelaza oraz całkowicie powstrzymać się od przyjmowania:

 • owoców i warzyw zawierających drobne pestki np. kiwi, truskawki, maliny, pomidory, które mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie badania,
 • pieczywa z dodatkiem ziaren, maku i przypraw (z wyjątkiem drobno zmielonych).

Na 2 dni przed badaniem należy ograniczyć się do diety bezresztkowej i wykluczyć pozostałe owoce oraz warzywa.

Dopuszczalne jest spożywanie:

• mięsa i ryb,
• makaronów, ryżu i białego pieczywa,
• budyni, kisieli i galaretek,
• wody, kawy, herbaty i klarownych soków.

Jeśli badanie jest zaplanowane na godzinę 16 lub wcześniej:

Na około 20 godzin przed planowanym badaniem należy całkowicie zaprzestać przyjmowania pokarmów oraz rozpocząć przygotowywanie jelita za pomocą prepatatu Fortrans (preparat sprzedawany w aptekach na podstawie recepty). Opakowanie preparatu Fortrans zawiera cztery saszetki, a każdą z nich należy rozpuścić w 1 litrze niegazowanej wody. Całą objętość (4 litry gotowego roztworu) należy wypić w czasie około 4-6 godzin.

Jeśli badanie jest zaplanowane po godzinie 16:

W dniu poprzedzającym badanie około 22:00 całkowicie zaprzestać przyjmowania pokarmów. Opakowanie preparatu Fortrans zawiera cztery saszetki, a każdą z nich należy rozpuścić w 1 litrze niegazowanej wody. O 22:00 rozpocząć przyjmowanie preparatu fortrans. Połowę roztworu (2 litry) wypić do godziny 24:00-1:00. Resztę preparatu Fortrans (pozostałe 2 litry) wypić od godziny 5:00 do 7:00-8:00 w dniu badania.

Gotowy roztwór preparatu Fortrans można schłodzić i doprawić klarownym (bez pestek) sokiem z cytryny lub innym, niebarwiącym sokiem owocowym w celu poprawy smaku. Następstwem przyjmowania roztworu preparatu Fortrans są bardzo liczne wypróżnienia, w końcowym okresie przygotowania, klarownym płynem. U osób z zaparciami i trudnościami z wypróżnieniem lub osób z BMI powyżej 30 lub masą całkowitą powyżej 100 kg, zaleca się, po zakończeniu picia preparatu Fortrans – wypicie dodatkowego litra niegazowanej wody.

Podstawowym warunkiem wykonania planowanego badania jest przestrzeganie zaleceń związanych z przygotowaniem jelita do zabiegu oraz pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 20 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Przed planowym zabiegiem dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml).

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Pacjenci przyjmujący insulinę na pompie insulinowej lub stosujący systemy do ciągłego monitorowania glikemii, insulinę powinni odstawić w przypadku spadku glikemii poniżej 100 mg/dl.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca powinny ustalić indywidualny sposób przygotowania z lekarzem, gdyż może różnić się w ww. przypadkach.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy. Pacjent nie musi brać ze sobą ubrań na zmianę.

PRZECIWWSKAZANIA

Lek nie może być stosowany u wszystkich pacjentów. W ulotce zaznaczono, że nie powinni przyjmować go pacjenci:

 • z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu,
 • w poważnym stanie pogorszenia ogólnego zdrowia lub ciężko odwodnieni,
 • cierpiący na zastoinową niewydolnością serca,
 • cierpiący na ostre fazy przewodu pokarmowego, w tym chorobę Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • z niedrożnością bądź zwężeniem w obrębie przewodu żołądkowo-jelitowego,
 • z ostrymi zapaleniami brzucha leczonymi operacyjnie, jak ostre zapalenie wyrostka,
 • u których zdiagnozowano lub podejrzewa się perforację żołądkowo-jelitową bądź niedrożność jelita,
 • z zaburzeniami opróżniania żołądka (np. porażenie żołądka, zastój żołądkowy),
 • z toksycznym zapaleniem jelita grubego lub zespołem toksycznego rozszerzenia okrężnicy,
 • cierpiący na nudności, wymioty lub wodobrzusze,
 • z ciężką niewydolnością nerek.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie jest uiszczenie zadatku na tydzień przed planowanym badaniem w wysokości 2000,00 złotych. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła badanie na 24 godziny przed. Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek: mBank 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001, w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta.

Prosimy o dostarczenie nam dokumentacji medycznej np. wcześniej wykonanych badań endoskopowych, skierowania na badanie kapsułką, konsultacje z gastrologiem/proktologiem, dzięki temu opis badania będzie pełniejszy. Dokumentację można przesłać do nas na maila: kontakt@medispace.pl

Postępowanie w dniu badania:

• Bezpośrednio po połknięciu kapsułki, popić ją 0,5 l wody pitnej, niegazowanej. Ważne, aby wypić całe 0,5 litra wody,
• Nie przyjmować pokarmów stałych przez co najmniej 4 godziny po połknięciu kapsułki,
• Pić tylko przejrzyste, niegazowane płyny,
• Nie poddawać się badaniu rezonansem magnetycznym do momentu wydalenia kapsułki,
• Unikać intensywnych ćwiczeń fizycznych.

Po zakończonym badaniu pacjent zwraca kapsułkę do Centrum Medycznego MediSpace przy ul. Spokojnej 5 w Warszawie. Kapsułkę można również przesłać kurierem, odpowiednio ją zabezpieczając.  Nagrane informacje przenoszone są do komputera i obrabiane przez stację roboczą RAPID®. Na wynik (opis wraz ze zdjęciami opracowany przez lekarza gastroenterologa) czeka się do 14 dni roboczych.

Uprzejmie informujemy, że badanie kapsułką endoskopową nie zastępuje badania kolonoskopii czy gastroskopii, warto więc wcześniej skonsultować konieczność przeprowadzenia badania z lekarzem.

Z niniejszą informacją należy zapoznać się nie później niż na 7 dni przed planowanym badaniem!!!

Informacja o badaniu

Endoskopia kapsułkowa jest badaniem umożliwiającym małoinwazyjną diagnostykę chorób jelita cienkiego. Podstawowymi wskazaniami do badania są:

 • Krwawienie do przewodu pokarmowego o niejasnej przyczynie w sytuacji gdy kolonoskopia i gastroskopia są niewystarczające.
 • Diagnostyka choroby Leśniowskiego-Crohna (jako badanie uzupełniające gdy kolonoskopia i gastroskopia są niewystarczające).
 • Diagnostyka bólów brzucha (po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych).
 • Diagnostyka zaburzeń pasażu jelitowego (gdy inne metody obrazowania są niewystarczające i pod warunkiem braku przeciwwskazań).
 • Nadzór onkologiczny u pacjentów z celiakią.

Możliwe powikłania

Endoskopia kapsułkowa jest uważana za badanie bardzo bezpieczne, ale zawsze istnieje ryzyko powikłań, a przede wszystkim niedrożności przewodu pokarmowego (zatkanie przez kapsułkę) co może wymagać leczenia endoskopowego lub chirurgicznego. Ryzyko niedrożności jest istotnie większe w przypadku pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, krwawieniami z przewodu pokarmowego o niejasnej przyczynie, z podejrzeniem przepuszczającej lub całkowitej niedrożności jelita, po resekcji jelita w przeszłości oraz w przypadku przewlekłego przyjmowania leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podczas badania występuje również ryzyko niewydalenia kapsułki (bezobjawowe) nawet przez wiele tygodni, co może uniemożliwić odzyskanie zapisanych danych i co za tym idzie ich ocenę – w takim przypadku ponowne badanie jest wykonywane na koszt pacjenta.

Warunkiem wykonania badania jest prawidłowe przygotowanie (oczyszczenie) jelita. Należy bardzo skrupulatnie przestrzegać zaleceń związanych ze sposobem przygotowania, ponieważ wszelkie odstępstwa mogą spowodować, że badanie nie będzie wykonane lub jego wiarygodność będzie ograniczona. U niewielkiego odsetka osób przygotowujących się do badania, pomimo zrealizowania wszystkich zaleceń, jelito nie ulega całkowitemu oczyszczeniu i całą procedurę trzeba przeprowadzić ponownie.

Na 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie doustnych preparatów żelaza oraz całkowicie powstrzymać się od przyjmowania:

 • owoców i warzyw zawierających drobne pestki np. kiwi, truskawki, maliny, pomidory, które mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie badania,
 • pieczywa z dodatkiem ziaren, maku i przypraw (z wyjątkiem drobno zmielonych).

Na 2 dni przed badaniem należy ograniczyć się do diety bezresztkowej i wykluczyć pozostałe owoce oraz warzywa.

Dopuszczalne jest spożywanie:

• mięsa i ryb,
• makaronów, ryżu i białego pieczywa,
• budyni, kisieli i galaretek,
• wody, kawy, herbaty i klarownych soków.

Przygotowanie preparatem Moviprep:

Na około 20 godzin przed planowanym badaniem należy całkowicie zaprzestać przyjmowania pokarmów oraz rozpocząć przygotowywanie jelita za pomocą prepatatu Moviprep (preparat sprzedawany w aptekach na podstawie recepty – preparat należy zakupić tydzień przed badaniem). Opakowanie preparatu Moviprep zawiera dwa zestawy saszetek (w każdym zestawie dwie saszetki A i B). Jeden zestaw saszetek A i B należy rozpuścić w 1 litrze wody (do pojemnika wsypać jedną saszetkę A i jedną saszetkę B, następnie zalać litrem wody i mieszać do całkowitego rozpuszczenia, co może potrwać do 5 minut. Po przygotowaniu roztworu można go schłodzić). Pierwszy litr roztworu należy wypić w dniu poprzedzającym badanie w godzinach wieczornych (najlepiej około godz. 22:00 z szybkością jednej szklanki (250 ml) co 15 min. Po wypiciu całego przygotowanego roztworu należy dodatkowo wypić 0,5 l. klarownego płynu (najlepiej wody) w ciągu 30 min. Zaraz po rozpoczęciu przyjmowania preparatu pojawia sięwodnista biegunka (jest to efekt oczekiwany).

Jeżeli po 6 godz. od wypicia preparatu Moviprep nie pojawi się wypróżnienie nie należy przyjmować kolejnej dawki i należy pilnie skontaktować się z lekarzem. Pozostałe 2 saszetki (jedna saszetka A i jedna saszetka B) należy przygotować w ten sam sposób (do pojemnika wsypać jedną saszetkę A i jedną saszetkę B, następnie zalać litrem wody i mieszać do całkowitego rozpuszczenia, co może potrwać do 5 minut.

Po przygotowaniu roztworu można go schłodzić) w godzinach wczesnoporannych w dniu badania i wypić gotowy roztwór (jeden litr roztworu) z szybkością jednej szklanki (250 ml) co 15 min.

Po wypiciu całego roztworu należy dodatkowo wypić 0,5 litra klarownego płynu (najlepiej wody) w ciągu 30 min. Przyjmowanie roztworu Moviprep i dodatkowego 0,5 litra płynów należy zakończyć 2 godziny przed rozpoczęciem badania.

Podczas planowania czasu przyjmowania porannej dawki preparatu Moviprep należy uwzględnić czas dojechania do Centrum Medycznego Medispace. Jeżeli pacjent na badanie przyjeżdża z daleka, co uniemożliwia przygotowanie w godzinach porannych, obie porcje preparatu Moviprep należy przyjąć w godzinach wieczornych jedna po drugiej (po każdym litrze roztworu należy dodatkowo wypić 0,5 litra klarownych płynów). Należy pamiętać, że przygotowanie dwiema dawkami podzielonymi (wieczorem i rano) daje większą szansę na prawidłowe przygotowanie jelita do badania niż w przypadku przyjęcia całości w godzinach wieczornych.

Jeżeli badanie zaplanowane jest na godziny późno-popołudniowe pierwszą porcję (jeden litr roztworu) można wypić w godzinach wczesnoporannych z szybkością jednej szklanki (250 ml) co 15 min (należy pamiętać o dodatkowym 0,5 litra wody w ciągu 30 minut od zakończenia przyjmowania preparatu), a drugą porcję tak aby zakończyć przyjmowanie litra preparatu oraz dodatkowego 0,5 litra wodu 2 godziny przed rozpoczęciem badanie (również należy uwzględnić czas potrzebny na dotarcie do Centrum Medycznego Medispace.

Następstwem przyjmowania roztworu preparatu Moviprep są bardzo liczne wypróżnienia, w końcowym okresie przygotowania, klarownym płynem.

Podstawowym warunkiem wykonania planowego badania jest przestrzeganie zaleceń związanych z przygotowaniem jelita do zabiegu oraz pozostanie na czczo, czyli nieprzyjmowanie przez minimum 20 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Przed planowym badaniem dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml).

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć, popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Pacjenci przyjmujący insulinę na pompie insulinowej lub stosujący systemy do ciągłego monitorowania glikemii, insulinę powinni odstawić w przypadku spadku glikemii poniżej 100 mg/dl.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca powinny ustalić indywidualny sposób przygotowania z lekarzem, gdyż może różnić się w ww. przypadkach.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy.

PRZECIWWSKAZANIA

Lek nie może być stosowany u wszystkich pacjentów. W ulotce zaznaczono, że nie powinni przyjmować go pacjenci:

 • z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu,
 • w poważnym stanie pogorszenia ogólnego zdrowia lub ciężko odwodnieni,
 • cierpiący na zastoinową niewydolnością serca,
 • cierpiący na ostre fazy przewodu pokarmowego, w tym chorobę Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • z niedrożnością bądź zwężeniem w obrębie przewodu żołądkowo-jelitowego,
 • z ostrymi zapaleniami brzucha leczonymi operacyjnie, jak ostre zapalenie wyrostka,
 • u których zdiagnozowano lub podejrzewa się perforację żołądkowo-jelitową bądź niedrożność jelita,
 • z zaburzeniami opróżniania żołądka (np. porażenie żołądka, zastój żołądkowy),
 • z toksycznym zapaleniem jelita grubego lub zespołem toksycznego rozszerzenia okrężnicy,
 • cierpiący na nudności, wymioty lub wodobrzusze,
 • z ciężką niewydolnością nerek.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie jest uiszczenie zadatku na tydzień przed planowanym badaniem w wysokości 2000,00 złotych. Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Pacjent odwoła badanie na 24 godziny przed. Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek: mBank 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001, w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta.

Prosimy o dostarczenie nam dokumentacji medycznej, np. wcześniej wykonanych badań endoskopowych, skierowania na badanie kapsułką, konsultacje z gastrologiem/proktologiem, dzięki temu opis badania będzie pełniejszy. Dokumentację można przesłać do nas na maila: kontakt@medispace.pl

Postępowanie w dniu badania:

• Bezpośrednio po połknięciu kapsułki, popić ją 0,5 l wody pitnej, niegazowanej. Ważne, aby wypić całe 0,5 litra wody,
• Nie przyjmować pokarmów stałych przez co najmniej 4 godziny po połknięciu kapsułki,
• Pić tylko przejrzyste, niegazowane płyny,
• Nie poddawać się badaniu rezonansem magnetycznym do momentu wydalenia kapsułki,
• Unikać intensywnych ćwiczeń fizycznych.

Po zakończonym badaniu pacjent zwraca kapsułkę do Centrum Medycznego MediSpace przy ul. Spokojnej 5 w Warszawie. Kapsułkę można również przesłać kurierem, odpowiednio ją zabezpieczając.  Nagrane informacje przenoszone są do komputera i obrabiane przez stację roboczą RAPID®. Na wynik (opis wraz ze zdjęciami opracowany przez lekarza gastroenterologa) czeka się do 14 dni roboczych.

Uprzejmie informujemy, że badanie kapsułką endoskopową nie zastępuje badania kolonoskopii czy gastroskopii, warto więc wcześniej skonsultować konieczność przeprowadzenia badania z lekarzem.

Z niniejszą informacją należy zapoznać się nie później niż na 7 dni przed planowanym badaniem!!!

Informacja o badaniu

Endoskopia kapsułkowa jest badaniem umożliwiającym małoinwazyjną diagnostykę chorób jelita cienkiego. Podstawowymi wskazaniami do badania są:

 • Krwawienie do przewodu pokarmowego o niejasnej przyczynie w sytuacji, gdy kolonoskopia i gastroskopia są niewystarczające.
 • Diagnostyka choroby Leśniowskiego-Crohna (jako badanie uzupełniające gdy kolonoskopia i gastroskopia są niewystarczające).
 • Diagnostyka bólów brzucha (po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych).
 • Diagnostyka zaburzeń pasażu jelitowego (gdy inne metody obrazowania są niewystarczające pod warunkiem braku przeciwwskazań).
 • Nadzór onkologiczny u pacjentów z celiakią.

Możliwe powikłania

Endoskopia kapsułkowa jest uważana za badanie bardzo bezpieczne, ale zawsze istnieje ryzyko powikłań, a przede wszystkim niedrożności przewodu pokarmowego (zatkanie przez kapsułkę) co może wymagać leczenia endoskopowego lub chirurgicznego. Ryzyko niedrożności jest istotnie większe w przypadku pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, krwawieniami z przewodu pokarmowego o niejasnej przyczynie, z podejrzeniem przepuszczającej lub całkowitej niedrożności jelita, po resekcji jelita w przeszłości oraz w przypadku przewlekłego przyjmowania leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podczas badania występuje również ryzyko nie wydalenia kapsułki (bezobjawowe) nawet przez wiele tygodni, co może uniemożliwić odzyskanie zapisanych danych i co za tym idzie ich ocenę – w takim przypadku ponowne badanie jest wykonywane na koszt pacjenta.

Warunkiem wykonania badania jest prawidłowe przygotowanie (oczyszczenie) jelita. Należy bardzo skrupulatnie przestrzegać zaleceń związanych ze sposobem przygotowania, ponieważ wszelkie odstępstwa mogą spowodować, że badanie nie będzie wykonane lub jego wiarygodność będzie ograniczona. U niewielkiego odsetka osób przygotowujących się do badania, pomimo zrealizowania wszystkich zaleceń, jelito nie ulega całkowitemu oczyszczeniu i całą procedurę trzeba przeprowadzić ponownie.

Na 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie doustnych preparatów żelaza oraz całkowicie powstrzymać się od przyjmowania:

 • owoców i warzyw zawierających drobne pestki np. kiwi, truskawki, maliny, pomidory i mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie badania,
 • pieczywa z dodatkiem ziaren, maku i przypraw (z wyjątkiem drobno zmielonych).

Na 2 dni przed badaniem należy ograniczyć się do diety bezresztkowej i wykluczyć pozostałe owoce oraz warzywa.

Dopuszczalne jest spożywanie:

 • mięsa i ryb,
 • makaronów, ryżu i białego pieczywa,
 • budyni, kisieli i galaretek,
 • wody, kawy, herbaty i klarownych soków.

Preparat Citrafleet to 2 saszetki leku. Każdą saszetkę rozpuszcza się w 150 mililitrów wody. Zawartość saszetki należy dokładnie wymieszać z wodą ( mieszać przez 2-3 minuty). Jeśli roztwór rozgrzeje się podczas mieszania, należy odczekać do momentu obniżenia temperatury. Przygotowany lek wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

Po każdej dawce leku należy odczekać 15-30 minut, a następnie wypić 2 litry wody lub innych jasnych klarownych płynów.

UWAGA: wypicie 2 litrów płynów po każdej dawce jest KONIECZNE.

Jak dawkować preparat CitraFleet?

1  DAWKA

 

2 DAWKA
przyjęcie dawki-
zakończenie picia wody
Zaczynamy pić -> kończymy pić

 

GODZINA
BADANIA

18:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

21:00-23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

08:00

21:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

03:00-05:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

09:00

22:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

04:00-6:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

10:00

23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

05:00-07:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

11:00

23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

06:00-08:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

12:00

23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

07:00-09:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

13:00

23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

8:00-10:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

14:00

05:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

9:00-11:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

15:00

06:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

10:00-12:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

16:00

07:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

11:00-13:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

17:00

     

Podstawowym warunkiem wykonania planowanego badania jest przestrzeganie zaleceń związanych z przygotowaniem jelita do zabiegu oraz pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 20 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Przed planowym badaniem dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia do 2 godzin przed badaniem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml).

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed badaniem.

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty).

Pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca powinni ustalić indywidualny sposób przygotowania z lekarzem, gdyż może różnić się w ww. przypadkach.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy.

PRZECIWWSKAZANIA

Lek nie może być stosowany u wszystkich pacjentów. W ulotce zaznaczono, że nie powinni przyjmować go pacjenci:

 • z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu,
 • w poważnym stanie pogorszenia ogólnego zdrowia lub ciężko odwodnieni,
 • cierpiący na zastoinową niewydolnością serca,
 • cierpiący na ostre fazy przewodu pokarmowego, w tym chorobę Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • z niedrożnością bądź zwężeniem w obrębie przewodu żołądkowo-jelitowego,
 • z ostrymi zapaleniami brzucha leczonymi operacyjnie, jak ostre zapalenie wyrostka,
 • u których zdiagnozowano lub podejrzewa się perforację żołądkowo-jelitową bądź niedrożność jelita,
 • z zaburzeniami opróżniania żołądka (np. porażenie żołądka, zastój żołądkowy),
 • z toksycznym zapaleniem jelita grubego lub zespołem toksycznego rozszerzenia okrężnicy,
 • cierpiący na nudności, wymioty lub wodobrzusze,
 • z ciężką niewydolnością nerek.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie jest uiszczenie zadatku na tydzień przed planowanym badaniem w wysokości 2000,00 złotych. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła badanie na 24 godziny przed. Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek: mBank 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001, w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta.

Prosimy o dostarczenie nam dokumentacji medycznej np. wcześniej wykonanych badań endoskopowych, skierowania na badanie kapsułką, konsultacje z gastrologiem/proktologiem, dzięki temu opis badania będzie pełniejszy. Dokumentację można przesłać do nas na maila: kontakt@medispace.pl

Postępowanie w dniu badania:

• Bezpośrednio po połknięciu kapsułki, popić ją 0,5 l wody pitnej, niegazowanej. Ważne, aby wypić całe 0,5 litra wody,
• Nie przyjmować pokarmów stałych przez co najmniej 4 godziny po połknięciu kapsułki,
• Pić tylko przejrzyste, niegazowane płyny,
• Nie poddawać się badaniu rezonansem magnetycznym do momentu wydalenia kapsułki,
• Unikać intensywnych ćwiczeń fizycznych.

Po zakończonym badaniu pacjent zwraca kapsułkę do Centrum Medycznego MediSpace przy ul. Spokojnej 5 w Warszawie. Kapsułkę można również przesłać kurierem, odpowiednio ją zabezpieczając. Nagrane informacje przenoszone są do komputera i obrabiane przez stację roboczą RAPID®. Na wynik (opis wraz ze zdjęciami opracowany przez lekarza gastroenterologa) czeka się do 14 dni roboczych.

Uprzejmie informujemy, że badanie kapsułką endoskopową nie zastępuje badania kolonoskopii czy gastroskopii, warto więc wcześniej skonsultować konieczność przeprowadzenia badania z lekarzem.

Oceń post