BADANIA Imupro

Jak należy przygotować się do badania Imupro?

W wymienionych poniżej przypadkach należy przed wykonaniem testu ImuPro oznaczyć całkowity poziom przeciwciał IgG (Total IgG).
• chemioterapia/radioterapia w okresie minionych 12 miesięcy
• leczenie immunosupresyjne aktualnie stosowane/ trwające dłużej niż 1 miesiąc
• sterydoterapia ogólnoustrojowa aktualnie stosowana/ trwająca dłużej niż 1 miesiąc
• choroby autoimmunologiczne
• HIV/AIDS
Jeśli wartość Total IgG jest poniżej wartości referencyjnych, należy odstąpić od wykonania testu ImuPro.
Oceń post