UsługaCena
Grupa krwi48 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa)31 zł
Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy (alloprzeciwciała)44 zł
Wyrobienie Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi60 zł