dr n. med. Edyta Tulewicz-Marti

Specjalizacje:

Co leczę? 

 • Refluks żołądkowo-przełykowy,
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • Zespół jelita drażliwego,
 • Choroba uchyłkowa jelit,
 • Choroby trzustki,
 • Biegunka,
 • Choroby przewodu pokarmowego,
 • Celiakia,

Usługi:

 • Konsultacje gastroenterologiczne,
 • Gastroskopia,
 • Kolonoskopia,
 • FSS (fiberosigmoidoskopia).

Języki, w jakich przyjmuje lekarz: polski, angielski, hiszpański

Osiągnięcia:

Pracuję w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, gdzie zajmuję się leczeniem chorób przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych zapaleń jelit.

Jestem członkinią Europejskiego Towarzystwa Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego i Choroby Leśniowskiego-Crohna (ECCO), Europejskiego Związku Endoskopistów oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG-E). Aktualnie pracuję szczególnie z pacjentami z NChZJ, leczonymi biologicznie, jednak w kręgu moich zainteresowań są choroby przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń czynnościowych, a także niedokrwistość w chorobach przewodu pokarmowego. Moją pasją jest endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a także zastosowanie ultrasonografii w chorobach przewodu pokarmowego.

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w 2007r. Staż podyplomowy a także pierwsze szlify z zakresu medycyny zdobyłam w Szpitalu Praskim, a następnie specjalizacja z gastroenterologii na oddziale Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim Arnau de Vilanova, Lleida (Lérida) oraz Oddziale Przeszczepów Wątroby (Unidad de Transplante Hepático), Szpitalu Uniwersyteckim Bellvitge, Barcelona, w Hiszpanii. Następnie wzbogaciłam swoje doświadczenia o wiedze w zakresie genetyki medycznej (Postgrado online en genética médica), zdalnie przez Uniwersytet Walencji, Hiszpania oraz studia podyplomowe w zakresie badań naukowych w medycynie (Master Universitario en Recerca Clínica en Medicina) organizowany przez Uniwersytet w Lleidzie. Tytuł pracy dyplomowej: *Jakość życia pacjentów z chorobą trzewną*.

W czerwcu bieżącego roku uzyskałam tytuł dr n. med. i n. o zdr. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym „Wpływ parenteralnej suplementacji żelaza u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit na gospodarkę wapniowo-fosforanową”.