badanie krwi Wola

Zalecenia dla Pacjentów przed i po zabiegu-osocze bogatopłytkowe PRP w ortopedii

Jak przygotować się do zabiegu ortopedycznego

Dzień przed i w dniu zabiegu Pacjent powinien się nawadniać. Należy przyjmować  płyny w dniu poprzedzającym zabieg oraz w dniu zabiegu (minimum 2-3 litry wody)   Dzięki temu uzyskuje się więcej osocza, a jednocześnie jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia skrzepu czyli konieczności powtórzenia procedury i poniesienia przez Pacjenta kosztu zużycia zestawu.

Pacjent nie powinien przyjmować leków z grupy NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. Ibuprofen, Ketoprofen, Dicofenac pod każdą postacią również zewnętrznie (w razie konieczności przyjęcia leku przeciwbólowego, przeciwgorączkowego) –może go przyjąć na 3 dni przed zabiegiem i 4 tygodnie po zabiegu.

Jak zachowywać się po zabiegu?

  1. Oszczędzanie kończyny przez 2 tygodnie od zabiegu – zakaz przeciążeń, w niektórych przypadkach unieruchomienie na 7 dni.
  2. Wizyta kontrolna po 4 tygodniach od zabiegu.
  3. Rozpoczęcie rehabilitacji ruchowej – terapia manualna/ćwiczenia – po 2 tygodniach od zabiegu.
  4. Zakaz przyjmowania leków z grupy NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. Ibuprofen, Ketoprofen, Dicofenac pod każdą postacią również zewnętrznie (w razie konieczności przyjęcia leku przeciwbólowego, przeciwgorączkowego) – na 3 dni przed zabiegiem i 4 tygodnie po zabiegu.
  5. Pełen efekt działania zabiegu obserwujemy po 4-6 tygodniach.
  6. Przy przewlekłych schorzeniach o nasilonych objawach czasem wskazane jest powtórzenie zabiegu po 3-4 miesiącach.
3.5/5 - (116)