usg doppler żył warszawa

USG Doppler żył Warszawa

Badanie dopplerowskie jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym, pozwalającym ocenić stan tętnic i żył, a przede wszystkim wykryć ich niedrożność, która może być spowodowana na przykład zmianami miażdżycowymi. Jest ono również przydatne w wykrywaniu zagrażających zdrowiu i życiu tętniaków.

Wykorzystując to badanie jesteśmy w stanie ocenić wydolność żył i tętnic, a także dokładnie wskazać miejsca, w których pojawiły się zmiany chorobowe, takie jak zatory żylne i tętniaki. Zwężenie żył lub tętnic w postaci blaszki miażdżycowej lub zakrzepów, stanowi realne zagrożenie dla życia pacjenta, ponieważ może wywołać tak niebezpieczne stany, jak udar mózgu, zawał serca, czy zatorowość płucną. Niezwykle ważne w tym przypadku jest wykrycie nieprawidłowości w przepływie krwi i podjęcie środków zaradczych w odpowiednim czasie.

Na badanie dopplerowskie należy się udać w momencie, gdy występują podejrzenia zmian miażdżycowych w tętnicach lub innych naczyniach krwionośnych, żylaki, podejrzenie tętniaka, a także inne stany chorobowe wskazujące na nieprawidłowy przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Wskazaniem do badania dopplerowskiego są również guzy nowotworowe, w których ocenia się przepływ krwi w węzłach chłonnych, różnicuje guzy wątroby, a także ocenia stopień ich złośliwości.

USG Dopplera pozwala na zbadanie przepływu krwi i zmian w obrębie tętnic szyjnych, podobojczykowych, serca, narządów jamy brzusznej, narządów płciowych, a także kończyn górnych i dolnych.

Badanie dopplerowskie polega na wykorzystywaniu do celów diagnostycznych tzw. efektu Dopplera. Głowica aparatu dopplerowskiego przyłożona do ciała pacjenta wysyła falę ultradźwiękową, przenikającą ciało. Fala ta odbija się od cząsteczek krwi, które znajdują się w ruchu i powraca do głowicy. Sygnał w tym momencie przesyłany jest do aparatu ultrasonograficznego, rejestrującego zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbitej od płynącej krwi. Wynik badania jest przedstawiony w postaci obrazu na monitorze (zaznaczane są na nim miejsca, w których przepływ krwi jest mniejszy lub w ogóle ustaje).

Badanie to jest nieinwazyjne i bezbolesne. Nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Pacjent zdejmuje ubranie z miejsc, do których przykładana będzie głowica aparatu dopplerowskiego, po czym kładzie się na kozetce. Lekarz przykłada głowicę aparatu do skóry posmarowanej specjalnym żelem. Obraz odbitych fal ultradźwiękowych widoczny jest na monitorze i pozwala na bieżąco ocenić przepływ krwi, a także stan naczyń krwionośnych (tętnic i żył). Badaniu dopplerowskiemu towarzyszy dźwięk przepływu krwi – zmiany w szumie są również wskazówką dla lekarza, że w danym miejscu dzieje się coś niepokojącego.

Wynik badania dopplerowskiego otrzymujemy od razu, w postaci opisanego przez lekarza wykresu lub barwnego rysunku. Może ono być podstawą do skierowania pacjenta na zabieg, bądź podjęcia leczenia farmakologicznego. Aparat dopplerowski pozwala zmierzyć przepływ krwi przez naczynia, a także zmierzyć przekrój tętnic i żył, co pozwala dokładnie określić wydolność żylną. Wykorzystywane jest ono również w celu oceny ukrwienia niektórych narządów wewnętrznych, a także wykrywaniu zmian nowotworowych, ponieważ wiele z guzów nowotworowych jest silnie ukrwionych.

Wysoko wykwalifikowana kadra Medispace sprawi, że badanie wykonane zostanie sprawnie i skutecznie, a diagnoza postawiona przez nas będzie kompleksowa. Poprzez wykorzystanie doświadczenia, zaproponujemy najskuteczniejszy sposób na poradzenie sobie z Państwa dolegliwościami.