usg doppler warszawa

USG Doppler tętnic Warszawa

Badanie dopplerowskie jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym, które pozwala ocenić stan naszych tętnic i żył, a co najważniejsze – wykryć ich niedrożność, która spowodowana może być na przykład zmianami miażdżycowymi. Wykorzystywane jest ono również w wykrywaniu zagrażających zdrowiu i życiu tętniaków.

Korzystając z badania dopplerowskiego, jesteśmy w stanie ocenić stopień wydolności żył i tętnic, a także z dużą dokładnością wskazać miejsca, w których pojawiły się zmiany chorobowe, takie jak zatory żylne, czy tętniaki. Poprzez zwężenie żył lub tętnic, życie pacjenta może być realnie zagrożone, ponieważ wywoływać może tak niebezpieczne stany, jak: udar mózgu, zawał serca, czy zatorowość płucną. Niezwykle istotne jest w tym przypadku wykrycie nieprawidłowości w przepływie krwi, a także podjęcie środków zaradczych w odpowiednim czasie.

Czynnikiem, który alarmuje nas o tym, że powinniśmy udać się na badanie dopplerowskie jest fakt podejrzenia zmian miażdżycowych w tętnicach lub innych naczyniach krwionośnych, żylaki, podejrzenie tętniaka lub inne stany chorobowe, wskazujące na nieprawidłowy przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Badanie dopplerowskie wskazane jest również w przypadku wystąpienia guzów nowotworowych, w których oceniany jest przepływ krwi w węzłach chłonnych, różnicowane są guzy wątroby, a także oceniany jest stopień ich złośliwości.

Poprzez badanie USG Dopplera możliwe jest również zbadanie przepływu krwi, a także zmian w obrębie tętnic szyjnych, podobojczykowych, serca, narządów jamy brzusznej, narządów płciowych oraz kończyn górnych i dolnych. Badanie dopplerowskie pozwala wykryć zwężenia tętnic, które mogą być spowodowane miażdżycą, zakrzepicą żył, a także innymi zmianami chorobowymi w obrębie naczyń krwionośnych umiejscowionych w jamie brzusznej, szyi i kończynach.

Takie badanie polega na zastosowaniu efektu Dopplera. Głowica aparatu dopplerowskiego przyłożona do ciała pacjenta wysyła falę ultradźwiękową, przenikającą ciało. Odbija się ona od cząsteczek krwi znajdujących się w ruchu i powraca do głowicy. Sygnał jest przesyłany do aparatu ultrasonograficznego, rejestrującego zmiany częstotliwości fali dźwiękowej, odbitej od płynącej krwi. Wynik zostaje przedstawiony w postaci obrazu na monitorze (zaznaczane są na nim miejsca, w których przepływ krwi jest mniejszy lub całkowicie ustaje).

Badanie to jest nieinwazyjne i bezbolesne. W przypadku USG Dopplera tętnic nerkowych, niezbędne jest zgłoszenie się na badanie na czczo. Pacjent podczas jego trwania zdejmuje ubranie z miejsc, do których przykładana będzie głowica aparatu dopplerowskiego, a następnie kładzie się na kozetce. Lekarz przykłada głowicę aparatu do skóry posmarowanej specjalnym żelem. Odbite fale ultradźwiękowe obrazowane są następnie na monitorze, co pozwala na bieżąco ocenić przepływ krwi oraz stan naczyń krwionośnych.

Wynik badania dopplerowskiego otrzymywany jest zaraz po jego zakończeniu w postaci opisanego przez lekarza wykresu lub barwnego rysunku. Może ono być podstawą do skierowania pacjenta na zabieg lub podjęcia leczenia farmakologicznego. Aparat dopplerowski pozwala zmierzyć przepływ krwi przez naczynia oraz przekrój tętnic, co powoduje określenie wydolności żylnej. Wykorzystuje się je również w celu oceny ukrwienia niektórych narządów wewnętrznych, a także wykrywania zmian nowotworowych.

Specjaliści Medispace poprzez dokładny proces przeprowadzenia badania, są w stanie określić, z jaką dolegliwością mamy do czynienia, a poprzez indywidualne podejście, zaproponować najskuteczniejszy sposób na ich zwalczenie. Doświadczenie, które poparte jest wieloma szkoleniami i kursami daje nam pewność przy podejmowaniu decyzji dotyczących działań.