ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 36/2019

Warszawa 13 grudnia 2019 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 36/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

Pozycja nr 1: OPTILYTE roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 2: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 100ML – piętnaście (15) sztuk.

Pozycja nr 3: LIGNOCAINUM JELFA TYP U 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – czterdzieści (40) sztuk.

Pozycja nr 4: LIGNOCAINUM JELFA TYP A 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – czterdzieści (40) sztuk.

Pozycja nr 5: PYRALGIN roztwór do wstrzykiwań 500MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 6: Diprophos zawiesina do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 6,43mg+2,63/1ml w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 1 ML każda – trzy (3) opakowania.

Pozycja nr 7: Midanium roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 5mg/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1 ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 8: Ketanest 50 roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż  50mg/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 fiolek po 10 ML każda – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 9: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 10: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – pięć (5) sztuk.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 13 grudnia 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

  1. Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa. NIP: 5242706580, REGON: 142354021 dla pozycji nr: 1 zapytania ofertowego nr 36/2019.
  1. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 zapytania ofertowego nr 36/2019.
  1. Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, NIP: 8790017162, REGON: 870227804 dla pozycji nr; 2 zapytania ofertowego nr 36/2019
  1. Dla pozycji nr 6 wszyscy oferenci złożyli ofertę w tej samej kwocie brutto dlatego też, pozycja nr 6 pozostała bez rozstrzygnięcia.
  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (3) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji z  siedzibą w Warszawie.

– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie.

– Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu.

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 36/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 13 grudnia 2019 roku.