ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 32/2019

Warszawa 4 listopada 2019 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 32/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

Pozycja nr 1: PROPOFOL MCT/LCT roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż  1% w opakowaniach zawierających nie mniej niż  5 ampułek po 20ml każda – pięćdziesiąt (50) opakowań.

Pozycja nr 2: PROPOFOL NORAMEDA roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 20 mg/ml w opakowaniach nie mniejszych niż 50 ml w ampułkach/fiolkach lub rozwiązanie równoważne – trzydzieści pięć (35) sztuk.

Pozycja nr 3: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 0,9% roztwór do wstrzykiwań 9MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 100 ampułek o pojemności nie mniejszej niż 10ml – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 4: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 5: Płyn Ringera roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 6: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 7: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 8: GLUCOSUM o stężeniu nie mniejszym niż 5%, roztwór do infuzji 50MM/1ML w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 9: GLUKOZA proszek do sporządzania roztworu doustnego gdzie jedna saszetka zawiera nie mniej niż 50 gram proszku – dziesięć (10) opakowań.

Pozycja nr 10: LIGNOCAINUM JELFA TYP U 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 11: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF o stężeniu nie mniejszym niż 2%, roztwór do wstrzykiwań 20MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek/fiolek po 20ML każda – trzy (3) opakowania.

Pozycja nr 12: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF o stężeniu nie mniejszym niż 1%, roztwór do wstrzykiwań 10MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek/fiolek po 20ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 13: FENTANYL WZF roztwór do wstrzykiwań 50MCG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 50 ampułek po 2ML każda – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 14: ATROPINUM SULFURICUM WZF roztwór do wstrzykiwań 0,5MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1ML każda – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 15: NEOMYCINUM TZF o stężeniu 11,72MG/G w formie aerozolu/zawiesina na skórę – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 16: TRAMAL roztwór do wstrzykiwań 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 1ML każda – sześć (6) opakowań.

Pozycja nr 17: TRAMAL roztwór do wstrzykiwań 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – sześć (6) opakowań.

Pozycja nr 18: NIMBEX roztwór do wstrzykiwań 2MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 5ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 19: POLSTIGMINUM roztwór do wstrzykiwań 0,5MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 20: Wapno sodowe typu „intersorb plus” lub rozwiązanie równoważne – pięć (litrów).

Pozycja nr 21: KETALAR 50 roztwór do wstrzykiwań 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 10ML każda – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 22: NO-SPA roztwór do wstrzykiwań 20MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 23: AETHOXYSKLEROL roztwór do wstrzykiwań 30MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 24: SEVORANE o pojemności nie mniejszej niż 250 mililitrów – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 25: Chlorsuccillin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 200mg – dziesięć (10) fiolek.

Pozycja nr 26: Betadine w postaci maści o stężeniu nie mniejszym niż 100mg/1G o opakowaniach nie mniejszych niż 30g – trzy (3) opakowania. 

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 4 listopada 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

  1. Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa. NIP: 5242706580, REGON: 142354021 dla pozycji nr: 2, 5, 6, 7, 8, 9 zapytania ofertowego nr 32/2019.
  1. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 3, 4, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 25 zapytania ofertowego nr 32/2019.
  1. Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, NIP: 8790017162, REGON: 870227804 dla pozycji nr; 1, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26 zapytania ofertowego nr 32/2019
  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji z  siedzibą w Warszawie.

– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie.

– Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu.

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 32/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 4 listopada 2019 roku.