Rozstrzygnięcie do postępowania nr 24/2019

Warszawa 24 lipca 2019 roku

 

INFORMACJA

 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 24/2019

 

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

 

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa materiałów do konstrukcji bioreaktora w postaci elektrod neutralnych. Bioreaktor będzie wykorzystywany do utrzymania żywotności komórek przy procedurze/procesie decellularyzacji narządu w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu.

 

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 24 lipca 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Erbe Polska Sp. z o.o.

Ul. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8

02-973 Warszawa

NIP: 5210085040

REGON: 011547170

 

 

  1. Uzasadnienie:

 

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Erbe Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 24/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

 

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 24 lipca 2019 roku.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 24/2019 (PDF)