Rozstrzygnięcie do postępowania nr 23/2019

Warszawa 26 lipca 2019 roku

 

INFORMACJA

 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 23/2019

 

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

 

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

 

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

 

Pozycja nr 1: PROPOFOL MCT/LCT roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż  1% w opakowaniach zawierających nie mniej niż  5 ampułek po 20ml każda – siedemdziesiąt (70) opakowań.

Pozycja nr 2: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 0,9% roztwór do wstrzykiwań 9MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 100 ampułek o pojemności nie mniejszej niż 10ml – pięć (5) opakowań.

Pozycja nr 3: DICLAC – roztwór do wstrzykiwań domięśniowo 75MG/3ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek – cztery (4) opakowania.

Pozycja nr 4: OPTILYTE roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 5: OPTILYTE roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 6: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 100ML – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 7: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – dziesięć (10) sztuk.

Pozycja nr 8: NATRIUM CHLORATUM o stężeniu nie mniejszym niż 9%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 9: GLUCOSUM o stężeniu nie mniejszym niż 5%, roztwór do infuzji 50MM/1ML w opakowaniach nie mniejszych niż 250ML – dwadzieścia (20) sztuk.

Pozycja nr 10: GLUCOSUM o stężeniu nie mniejszym niż 5%, roztwór do infuzji 50MM/1ML w opakowaniach nie mniejszych niż 500ML – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 11: GLUKOZA proszek do sporządzania roztworu doustnego gdzie jedna saszetka zawiera nie mniej niż 75 gram proszku – piętnaście (15) opakowań.

Pozycja nr 12: LIGNOCAINUM JELFA TYP U 20MG/1G, w formie żelu w tubach zawierających nie mniej niż 30 gram – pięćdziesiąt (50) sztuk.

Pozycja nr 13: LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF o stężeniu nie mniejszym niż 2%, roztwór do wstrzykiwań 20MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 2ML każda – dwadzieścia (20) opakowań.

Pozycja nr 14: FENTANYL WZF roztwór do wstrzykiwań 50MCG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 50 ampułek po 2ML każda – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 15: ATROPINUM SULFURICUM WZF roztwór do wstrzykiwań 1MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1ML każda – cztery (4) opakowania.

Pozycja nr 16: ATROPINUM SULFURICUM WZF roztwór do wstrzykiwań 0,5MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 1ML każda – sześć (6) opakowań.

Pozycja nr 17: LIDOCAIN-EGIS w formie aerozolu na skórę o stężeniu nie mniejszym niż 10% w opakowaniach nie mniejszych niż 36G – osiem (8) sztuk.

Pozycja nr 18: PYRALGIN roztwór do wstrzykiwań 500MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 2ML każda – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 19: CHLOREK ETYLU w formie aerozolu w opakowaniach nie mniejszych niż 70G – trzy (3) opakowania.

Pozycja nr 20: Woda utleniona w formie roztworu na skórę o stężeniu nie mniejszym niż 3%, w butelkach nie mniejszych niż 100G wykonanych z PE lub rozwiązanie równoważne z dozownikiem – pięć (5) sztuk.

Pozycja nr 21: MARCAINE-ADRENAL roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 5% w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 fiolek po 20 ML każda – cztery (4) opakowania.

Pozycja nr 22: EBRANTIL 25 roztwór do wstrzykiwań 5MG/1ML w ampułkach 5ML – dwa (2) opakowania.

Pozycja nr 23: TRAMAL  25 roztwór do wstrzykiwań 50MG/1ML w opakowaniach zawierających nie mniej niż 5 ampułek po 1ML każda – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 24: NATRIUM BICARBONICUM o stężeniu nie mniejszym niż 8,4%, roztwór do wstrzykiwań w opakowaniach zawierających nie mniej niż 10 ampułek po 20ML każda – dwa (2) opakowania.

 

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 26 lipca 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

  • Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa. NIP: 5242706580, REGON: 142354021 dla pozycji nr: 1, 4, 5, 7, 21 zapytania ofertowego nr 11/2019.

 

  • Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. zapytania ofertowego nr 11/2019.

 

  • Dla pozycji nr 12 nie złożono oferty.

 

  1. Uzasadnienie:

 

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

 

– Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji z  siedzibą w Warszawie.

– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedziba w Warszawie.

 

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 23/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

 

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 26 lipca 2019 roku.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 23/2019 (PDF)