Rozstrzygnięcie do postępowania nr 2/2019

Warszawa, 18.03.2019 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa materiałów do konstrukcji bioreaktora w postaci wielokanałowych sond oraz buforów kalibracyjnych. Bioreaktor będzie wykorzystywany do utrzymania żywotności komórek przy procedurze/procesie decellularyzacji narządu w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 18 marca 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

UROVISION Firma Handlowa Zbigniew Płonka

Ul. Złotego Wieku 43/7

31-618 Kraków

NIP: 6781408175

REGON: 852485302

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy UROVISION Firma Handlowa Zbigniew Płonka z Krakowa. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 2/2018 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 18 marca 2019 roku.

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 2/2019 (PDF)