Rozstrzygnięcie do postępowania nr 11/2019

Warszawa, 27.06.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 11/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

Pozycja nr 1: Mannitol o stężeniu nie mniejszym niż 10%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ml – dwadzieścia (20) opakowań.

Pozycja nr 2: Dexaven roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 8mg na 2ml – jedno (1) opakowanie zawierające dziesięć (10) ampułek.

Pozycja nr 3: Heparinum WZF, roztwór do wlewów dożylnych o stężeniu nie mniejszym niż 5000 j.m./ml – dwa (2) opakowania po dziesięć (10) ampułek każde.

Pozycja nr 4: Natrium bicarbonicum o stężeniu nie mniejszym niż 8,4% (84mg/ml), roztwór do wstrzykiwań – dwa (2) opakowania po dwadzieścia (20) ampułek każde.

Pozycja nr 5: Synthamin 17 o stężeniu nie mniejszym niż 10% lub rozwiązanie równoważne, w opakowaniach nie mniejszych niż 250 ml – dziesięć (10) opakowań.

Pozycja nr 6: Cernevit, proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) fiolek po 0,75 gram każda.

Pozycja nr 7: Veletri 0,5mg, proszek do przygotowywania roztworu do infuzji lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) fiolek.

Pozycja nr 8: Glukoza o stężeniu nie mniejszym niż 5% (0,05g/ml) roztwór do infuzji – dziesięć (10) opakowań po tysiąc (1000) mililitrów każde.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 27 czerwca 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa. NIP: 5242706580, REGON: 142354021 dla pozycji nr: 6 zapytania ofertowego nr 11/2019.

Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 2, 3, 4 zapytania ofertowego nr 11/2019.

Dla pozycji nr 1, 5, 7, 8 nie złożono oferty.

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedziba w Warszawie.

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 11/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 27 czerwca 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 11/2019 (PDF)