zespół medispace warszawa

O PROGRAMIE LECZENIA OTYŁOŚCI Medi-BAR (Medispace-BARiatria)

Program leczenia Medi-BAR został stworzony przez Zespół Leczenia Otyłości Medispace celem zapewnienia zintegrowanej opieki medycznej i zwiększenia skuteczności leczenia otyłości.

Decyzja o skorzystaniu z przygotowanych pakietów dedykowanych do programu leczenia otyłości jest dobrowolną decyzją każdego Pacjenta. Wszystkie wskazane w pakiecie usługi medyczne są dostępne w opiece Medispace niezależnie. Uważamy jednak, że realizacja leczenia w ramach pakietu zwiększa jego efektywność i poprawia współpracę w relacji Pacjent – lekarz – dietetyk.

Pakiet Medi-BAR jest trzonem podstawowej opieki związanej z leczeniem nadwagi i otyłości. W przebiegu leczenia może okazać się, że wystąpią dodatkowe wskazania do diagnostyki oraz bardziej ukierunkowanego leczenia, które będą odbywać się już poza pakietem. Dla przykładu: osoba z objawami niewydolności serca wikłającej otyłość będzie kierowana do kardiologa, osoba kwalifikowana do leczenia zabiegowego otyłości będzie kierowana do chirurga bariatry.

Dodatkowym atutem opieki pakietowej jest koordynacja. Każdy Pacjent ma kontakt z osobą nadzorującą przebieg leczenia, która jest osobą niemedyczną. Jest to opiekun, który pomaga w ustalaniu terminu wizyt, dopilnowuje ich realizacji, w sytuacjach koniecznych pomaga w zmianie daty tych wizyt, udziela pomocy w przypadku trudności w zdobyciu leku poprzez kontakt z lekarzem.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które nie ukończyły jeszcze 75 lat.

Pakiet Medi-BAR podstawowy zawiera w sobie:

 • pierwszorazową, godzinną konsultację z diabetologiem lub internistą,
 • możliwość kontaktu mailowego z lekarzem pomiędzy wizytami w gabinecie,
 • pakiet 5 wizyt lekarskich obesitologicznych (internistycznych / diabetologicznych),
 • godzinną konsultację psychologiczną,
 • 2 konsultacje motywacyjne z psychologiem/coachem (do 60 minut każda),
 • pakiet 3 konsultacji dietetycznych (po 60 minut),
 • indywidualnie dostosowany jadłospis kliniczny,
 • możliwość kontaktu z dietetykiem poza gabinetem (krótka rozmowa telefoniczna, komunikacja mailowa – w razie takiej potrzeby),
 • opiekę dedykowanego koordynatora, który czuwa nad przebiegiem realizacji Pakietu.

Pakiet Medi-BAR rozszerzony zawiera dodatkowo:

 • pierwszorazową, godzinną konsultację z diabetologiem lub internistą,
 • możliwość kontaktu mailowego z lekarzem pomiędzy wizytami w gabinecie,
 • pakiet 5 wizyt lekarskich obesitologicznych (internistycznych lub diabetologicznych),
 • godzinną konsultację psychologiczną,
 • 4 konsultacje motywacyjne z psychologiem/coachem (do 60 minut każda)
 • pakiet 5 konsultacji dietetycznych (po 60 minut),
 • 2 indywidualnie dostosowane jadłospisy kliniczne,
 • możliwość kontaktu z dietetykiem poza gabinetem (krótka rozmowa telefoniczna, komunikacja mailowa – w razie takiej potrzeby),
 • opiekę dedykowanego koordynatora, który czuwa nad przebiegiem realizacji Pakietu.
 • pakiet badań diagnostycznych (laboratoryjnych oraz usg jamy brzusznej i tarczycy) pozwalający określić stan zdrowia metabolicznego pacjenta.

Pakiet trwa 6-8 miesięcy z możliwością jego kontynuacji.

Daje możliwość nadzorowanej opieki wielospecjalistycznej, pozwalającej na konsekwentne wdrażanie zmian żywieniowych i zaleceń lekarskich pod okiem specjalistów.

W przypadkach koniecznych daje możliwość kwalifikacji do zabiegowych metod leczenia: metodą endoskopową (wykonywaną w Medispace) lub klasyczną (wówczas z kierowaniem do dedykowanych ośrodków).

Zapewnia opiekę holistyczną, dzięki czemu zwiększa szansę na skuteczną terapię oraz długoterminowe utrzymanie jej efektów.

Konsultacje w ramach pakietu prowadzone są wyłącznie w języku polskim.

Konsultacje psychologiczne prowadzone są w gabinecie poza budynkiem głównym Medispace, przy ul. Wilczej 33/27 w Warszawie.

Skorzystanie z pakietu Medi-BAR nie jest warunkiem opieki w Medispace. Pozwala jednak zarówno Pacjentowi, jak i nam, specjalistom, na jej najbardziej optymalne i kompleksowe prowadzenie.

Ponadto informujemy o możliwości rozszerzenia programu leczenia Medi-BAR o dodatkowe usługi fizjoterapeutyczne, które są integralnym elementem skutecznego leczenia choroby otyłościowej. Dzięki pozyskaniu do współpracy specjalisty – magistra fizjoterapii Marcina Batora https://medispace.pl/Lekarze/mgr-marcin-bator/, możemy Pacjentom zaoferować jako uzupełnienie leczenia, pakiet Medi-BAR Fizjo. Pakiet ten zawiera dwie godzinne konsultacje:

 • wizyta pierwsza: wywiad, badanie fizjoterapeutyczne, podstawowe testy funkcjonalne (kończyny dolne, kończyny górne, testy mięśniowe),
 • wizyta druga: omówienie wyników z pacjentem, wskazanie tzw. najsłabszych ogniw oraz potencjalnych rozwiązań, propozycja planu działania w ramach ewentualnych kolejnych spotkań.

Zapraszamy na bloga MediBar.

4/5 - (11)