KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA NEREK

Choroby nerek to bardzo zróżnicowana grupa schorzeń o różnych przyczynach, które występują częściej niż się powszechnie uważa. Towarzyszą wielu innym przewlekłym chorobom, takim jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przerost prostaty, choroby serca, naczyń, schorzenia reumatyczne i inne. Nerki mogą zostać uszkodzone przez różne leki, w szczególności przez preparaty przeciwbólowe. Wczesny etap chorób nerek charakteryzuje się niewystępowaniem dolegliwości. Rozpoznanie choroby w stadium ich niewydolności zmniejsza szansę na skuteczne leczenie, gdyż często występują już wtórne powikłania, takie jak niedokrwistość, neuropatia, zaburzenia hormonalne, metaboliczne, mineralne, kostne, nieprawidłowości w układzie pokarmowym, odpornościowym czy sercowo-naczyniowym.

Osoby obciążone zwiększonym ryzykiem powinny raz w roku wykonywać badania przesiewowe pod kątem rozpoznanie przewlekłej choroby nerek (PChN). Najważniejsze z nich to kreatynina we krwi z oszacowaniem wskaźnika filtracji kłębuszkowej (eGFR) oraz wskaźnik albuminowo-kreatyninowy w moczu. Systematyczna, ocena stadium choroby, występujących już powikłań i dodatkowych czynników ryzyka, na podstawie zestawu  badań laboratoryjnych i obrazowych, umożliwi zastosowanie odpowiedniego postępowania zwalniającego przebieg choroby. Więcej informacji na temat diagnostyki i leczenia chorób nerek znajduje się w zakładce dla pacjenta. 

Pakiet skierowany jest dla osób z rozpoznaniem różnych przewlekłych chorób (cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, przerostu prostaty, chorób serca, naczyń, schorzeń reumatycznych i innych) w celu wczesnego wykrycia przewlekłej choroby nerek (PChN) i wdrożenia odpowiednich zaleceń nefrologicznych. Osoby obciążone zwiększonym ryzykiem powinny raz w roku wykonywać badania przesiewowe pod kątem rozpoznanie przewlekłej choroby nerek. 

Pakiet zawiera następujące usługi:

 • badanie ogólne moczu
 • morfologia
 • kreatynina
 • potas
 • wskaźnik eGFR
 • wizyta u nefrologa
 • ocena wskaźnika albuminowo-kreatyninowego w moczu

Pakiet skierowany jest do osób z rozpoznaniem przewlekłej choroby nerek. Systematyczna, kompleksowa ocena stadium choroby,  powikłań i czynników ryzyka umożliwi zastosowanie odpowiedniego postępowania zwalniającego przebieg choroby. 

Pakiet zawiera następujące usługi:

 • USG układu moczowego
 • badanie ogólne moczu
 • morfologia
 • kreatynina
 • mocznik
 • kwas moczowy
 • wapń
 • fosfor
 • PTH
 • potas
 • gazometria (wodorowęglany)
 • chlor
 • sód
 • CRP
 • glukoza
 • cholesterol wraz z frakcjami
 • albumina
 • EKG
 • pomiar wagi i ocena masy ciała
 • wizyta u nefrologa
 • ocena wskaźnika albuminowo-kreatyninowego w moczu


Medispace