gastrokopia jak się przygotować

Jak przygotować się do gastroskopii?

Podstawowym warunkiem wykonania planowej gastroskopii jest pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 6 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty oraz powstrzymanie się od żucia gumy i palenia papierosów. Dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia, do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie gastroskopii u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Nie należy przyjmować leków mogących istotnie utrudnić badanie. Są to przede wszystkim leki alkalizujące sok żołądkowy na bazie soli glinu (takie jak Rennie, Alugastrin) oraz preparatów wapnia  i magnezu, które powodują pokrycie błony śluzowej cienką, trudną do usunięcia warstwą, uniemożliwiającą prawidłową ocenę śluzówki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Powinni zapisać się na badanie rano-należy poinformować o tym rejestrację.

W razie wątpliwości zalecamy kontakt z lekarzem kierującym.

Część osób przed badaniem wymaga profilaktycznego podania antybiotyku. Dotyczy to pacjentów:

 1. Ze sztucznymi zastawkami serca i z wadami zastawkowymi
 1. Z wszczepionymi na stałe cewnikami żylnymi i portami
 2. Z obniżoną odpornością i chorobami hematologicznymi
 3. Po przeszczepieniu narządów przyjmujących leki immunosupresyjne
 4. Z przewlekłymi chorobami wątroby i nerek

Ostateczną decyzję o podaniu antybiotyku podejmuje lekarz wykonujący badanie po ocenie możliwych korzyści i zagrożeń.

Jeśli badanie odbywa się w znieczuleniu ogólnym Pacjent musi być zdrowy (bez gorączki, kataru i kaszlu). Jeśli wystąpią powyższe objawy-należy zgłosić telefonicznie złe samopoczucie dzień przed planowanym badaniem.

Po badaniu w znieczuleniu ogólnym (niemiejscowym) Pacjenta powinna odebrać osoba dorosła. Przez 24 godziny po znieczuleniu ogólnym nie można prowadzić żadnych pojazdów.

Przed gastrokopią w znieczuleniu ogólnym należy przedstawić całą dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następującychc badań:

 • jonogram (K, Na)

 • EKG (badanie EKG można wykonać w dniu zabiagu-prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego Rejestracji)

Do 3 miesięcy powyższe badania są uznawane za aktualne.

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na badanie endoskopowe, a cierpi na więcej niż jedną poważną chorobę współistniejącą powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia badania endoskopowego, zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.
Jeśli dolegliwości związane z chorobami narastają, a choroba staje się trudna do opanowania, także należy zasięgnąć opinii specjalisty.
Jako zespół lekarski mamy obowiązek dbania o bezpieczeństwo Pacjenta podczas zabiegów, dlatego zalecamy konsultacje przedzabiegowe w poniższych sytuacjach:

 • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
 • poważne zaburzenia rytmu serca wymagające przyjmowania leków przeciwkrzepliwych,
 • posiadanie rozrusznika serca,
 • stan po niedawnym zawale serca (poniżej 3 miesięcy),
 • niewydolność krążenia z dusznością wysiłkową, wada zastawkowa serca lub stan po implantacji zastawki serca,
 • nieuregulowane ciśnienie tętnicze krwi,
 • tętniak aorty,
 • stan po niedawnym udarze mózgu (poniżej 3 miesięcy),
 • ciężka choroba płuc z dusznością wysiłkową,
 • nieuregulowana cukrzyca,
 • przewlekła niewydolność nerek w okresie przeddializacyjnym,
 • anemia z poziomem hemoglobiny poniżej 10 mg/dl,
 • czynna infekcja lub stan po zakończeniu leczenia czynnej infekcji (1 tydzień).

Cennik badania*:

UsługaCena
Gastroskopia z testem ureazowym na HP
210 zł
Znieczulenie do badania**
250 zł
Pobranie i zbadanie pierwszego wycinka155 zł
Zbadanie kolejnego wycinka90 zł
Pierwsza polipektomia z badaniem histopatologicznym285 zł
Kolejna polipektomia z badaniem histopatologicznym190 zł
Nagranie filmu z endoskopii (1 badanie)150 zł
Nagranie filmu z endoskopii (2 badania)200 zł
Konsultacjaod 160 zł

*cena badania może wzrosnąć w przypadku trudnych i niestandardowych badań endoskopowych i wykorzystania dodatkowego sprzętu (klipsy endoskopowe, igły do iniekcji endoskopowych, chwytaki endoskopowe)
** cena znieczulenia w przypadku znieczulenia do gastroskopii i kolonoskopii (badanie łączone) wynosi 350 zł

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie w znieczuleniu ogólnym jest uiszczenie zadatku na 48 godzin przed planowanym badaniem w wysokości odpowiednio 250 lub 350 złotych (jeśli są wykonywane 2 badania – kolonoskopia i gastroskopia w znieczuleniu). Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła badanie na 24 godziny przed. Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek: mBank 15 1140 2004 0000 3602 7568 3111 , w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta. W przypadku braku wpłaty badanie jest odwoływane na 24 godzin przed.