Jak przygotować się do gastroskopii?

Podstawowym warunkiem wykonania planowej gastroskopii jest pozostanie na czczo, czyli nieprzyjmowanie przez minimum 6 godzin jedzenia i picia (dodatkowo należy przez 6 godzin powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy). Leki zażywane przewlekle należy przyjąć, nie popijając ich wcale lub tylko niewielką ilością czystej wody. Nie należy jednak przyjmować leków mogących istotnie utrudnić badania. Są to przede wszystkim leki alkalizujące sok żołądkowy na bazie soli glinu (taki jak Rennie, Alugastrin itp.) oraz preparaty wapnia i magnezu. Powodują one pokrycie błony śluzowej cienką, trudną do odpułkania warstwą co uniemożliwia jej dokładną ocenę. Wykonanie gastroskopii u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania (przede wszystkim zachłystowe zapalenie płuc) i jest dopuszczalne tylko w sytuacji zagrożenia życia w warunkach szpitalnych. Część osób przed badaniem wymaga profilaktycznego podania antybiotyku. Dotyczy to pacjentów:

  1. Ze sztucznymi zastawkami serca i z wadami zastawkowymi
  2. Z wszczepionymi na stałe cewnikami żylnymi i portami
  3. Z obniżoną odpornością i chorobami hematologicznymi
  4. Po przeszczepieniu narządów przyjmujących leki immunosupresyjne
  5. Z przewlekłymi chorobami wątroby i nerek

Ostateczną decyzję o podaniu antybiotyku podejmuje lekarz wykonujący badanie po ocenie możliwych korzyści i zagrożeń.

Jeśli badanie odbywa się w znieczuleniu ogólnym Pacjent musi być zdrowy (bez gorączki, kataru i kaszlu).
Jeśli wystąpią powyższe objawy-należy zgłosić telefonicznie złe samopoczucie dzień przed planowanym badaniem.
Po badaniu w znieczuleniu ogólnym (niemiejscowym) Pacjenta powinna odebrać osoba dorosła. Przez 24 godziny po znieczuleniu ogólnym nie można prowadzić żadnych pojazdów.

Przed badaniem w znieczuleniu ogólnym należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

  • jonogram (K, Na)
  • EKG (badanie EKG można wykonać w dniu zabiegu-prosimy o zgłoszenie tego Rejestracji)

Do 3 miesięcy powyższe badania są uznawane za aktualne.

Cennik badania*:

UsługaCena
Gastroskopia z testem ureazowym na HP
195 zł
Znieczulenie do badania (krótka sedacja dożylna)**
200 zł
Pobranie wycinka60 zł
Pierwsza polipektomia190 zł
Kolejna polipektomia100 zł
Badanie histopatologiczne pierwszego wycinka/polipa
95 zł
Badanie histopatologiczne kolejnego wycinka/polipa
90 zł
Nagranie filmu z endoskopii (1 badanie)150 zł
Nagranie filmu z endoskopii (2 badania)200 zł

*cena badania może wzrosnąć w przypadku trudnych i niestandardowych badań endoskopowych i wykorzystania dodatkowego sprzętu (klipsy endoskopowe, igły do iniekcji endoskopowych, chwytaki endoskopowe)
** cena znieczulenia w przypadku znieczulenia do gastroskopii i kolonoskopii (badanie łączone) wynosi 300 zł

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie w znieczuleniu ogólnym jest uiszczenie zadatku w wysokości odpowiednio 200 lub 300 złotych złotych (jeśli są wykonywane 2 badania – kolonoskopia i gastroskopia w znieczuleniu). Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła badanie na 24 godziny przed.

Numer konta na jaki należy wpłacić zadatek: mBank 15 1140 2004 0000 3602 7568 3111 , w tytule prosimy o wpisywanie nazwiska Pacjenta. W przypadku braku wpłaty badanie jest odwoływane na 24 godziny przed.

Medispace