Gastrologia

Jak przygotować się do gastroskopii?

Podstawowym warunkiem wykonania planowej gastroskopii jest pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 6 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty oraz powstrzymanie się od żucia gumy i palenia papierosów. Ostatni posiłek na 6 godz. przed badaniem powinien być niewielki i w postaci płynnej a nie stałej, np. gładki jogurt, aby podczas badania nie było żadnych resztek pokarmowych w żołądku. Dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia, do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie gastroskopii u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Nie należy przyjmować leków mogących istotnie utrudnić badanie. Są to przede wszystkim leki alkalizujące sok żołądkowy na bazie soli glinu (takie jak Rennie, Alugastrin) oraz preparatów wapnia  i magnezu, które powodują pokrycie błony śluzowej cienką, trudną do usunięcia warstwą, uniemożliwiającą prawidłową ocenę śluzówki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).

Pacjenci przyjmujący leki z grupy agonistów GLP-1 (Ozempic Trulicity, Suxenda itp.) stosowanych w cukrzycy oraz w celu redukcji masy ciała muszą pozostać na czczo przez 12 h przed znieczuleniem (jest to związane z podwyższonym ryzykiem zachłyśnięcia) oraz odstawić lek (najpóźniej 7 dni przed badaniem w przypadku preparatów stosowanych raz na tydzień i najpóźniej 3 dni przed badaniem w przypadku preparatów stosowanych codziennie). 

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Powinni zapisać się na badanie rano-należy poinformować o tym rejestrację.

W razie wątpliwości zalecamy kontakt z lekarzem kierującym.

Część osób przed badaniem wymaga profilaktycznego podania antybiotyku. Dotyczy to pacjentów:

 1. Ze sztucznymi zastawkami serca i z wadami zastawkowymi
 2. Z wszczepionymi na stałe cewnikami żylnymi i portami
 3. Z obniżoną odpornością i chorobami hematologicznymi
 4. Po przeszczepieniu narządów przyjmujących leki immunosupresyjne
 5. Z przewlekłymi chorobami wątroby i nerek

Ostateczną decyzję o podaniu antybiotyku podejmuje lekarz wykonujący badanie po ocenie możliwych korzyści i zagrożeń.

Jeśli badanie odbywa się w znieczuleniu ogólnym Pacjent musi być zdrowy (bez gorączki, kataru i kaszlu). Jeśli wystąpią powyższe objawy-należy zgłosić telefonicznie złe samopoczucie dzień przed planowanym badaniem.

Po badaniu w znieczuleniu ogólnym (niemiejscowym) Pacjenta powinna odebrać osoba dorosła. Przez 24 godziny po znieczuleniu ogólnym nie można prowadzić żadnych pojazdów.

Przed badaniem w znieczuleniu ogólnym należy przedstawić całą dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

 • jonogram (K, Na)
 • EKG (badanie EKG prosimy wykonać najpóźniej na dzień przed badaniem)
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne mogą Państwo wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00 oraz w soboty od 8:00-12:00 w MediSpace. Czas oczekiwania na wynik w naszym laboratorium to ok. 1 dzień roboczy. Do 2 miesięcy powyższe badania uznawane są za aktualne.

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na zabieg i jest w wieku 55+, posiada BMI powyżej 35(kg/m²) lub cierpi na poważną chorobę współistniejącą, powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Do konsultacji anestezjologicznej w formie stacjonarnej prosimy o przygotowanie:

 • dokumentacji medycznej dotyczącej chorób przewlekłych pacjenta i przyjmowanych leków,
 • podstawowych wyników badań laboratoryjnych z ostatnich 2 miesięcy (morfologia, sód, potas, kreatynina, APTT, PT, INR);
 • wyniku grupy krwi;
 • wyniku EKG z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku towarzyszących chorób tarczycy – wyników TSH, FT3, FT4 z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku schorzeń kardiologicznych takich jak: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca – wyniku ECHO-serca z ostatnich 6 miesięcy i zaświadczenia od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku schorzeń neurologicznych – zaświadczenie od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw. rozrzedzających krew)
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego z zaleceniami dla pacjenta dotyczących ewentualnego odstawienia tych leków lub zmiany leków na heparyny drobnocząsteczkowe.

Informujemy, że nawet pozytywna kwalifikacja przez anestezjologa podczas konsultacji anestezjologicznej nie stanowi 100% gwarancji wykonania znieczulenia w dniu badania/zabiegu. Ostateczną decyzję o wykonaniu znieczulenia podejmuje anestezjolog obecny w dniu badania/zabiegu w oparciu o aktualny stan pacjenta i spełnienie zaleceń wskazanych na konsultacji oraz zaleceń ogólnych dotyczących w szczególności spożywania pokarmów i opieki po znieczuleniu.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie endoskopowe w znieczuleniu ogólnym lub bez jest uiszczenie przedpłaty całościowej w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji. W przypadku płatności przelewem prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres:

kontakt@medispace.pl

Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że Pacjent odwoła badanie w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed. Numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, podano poniżej. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska Pacjenta.

mBank: 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001

4.4/5 - (13)