rektoskopia czyli badanie jelita

Jak przygotować się do fibersigomoidoskopii (FSS)?

Opis badania i przygotowanie:

O rodzaju badania decyduje lekarz. Może on skierować Pacjenta na fiberosigmoidoskopię zamiast na kolonoskopię w przypadku podejrzenia chorób znajdujących się w lewej połowie okrężnicy np. po wykonanym wcześniej wlewie doodbytniczym, jako kontrolę leczenia polipów usuniętych z lewej połowy okrężnicy, w przypadku stwierdzonej świeżej krwi w stolcu, przy zmianie rytmu wypróżnień. Jest też dobrym badaniem jako kontrola po wykonanych operacjach w obrębie lewej połowy jelita grubego.

Przygotowanie do badania jest zazwyczaj bardzo podobne jak w przypadku kolonoskopii. Warunkiem jest odpowiednie oczyszczenie jelita, co umożliwi obejrzenie od wewnątrz ścian jelita. U niewielkiego odsetka osób przygotowujących się do badania, pomimo zrealizowania wszystkich zaleceń, jelito nie ulega całkowitemu oczyszczeniu i całą procedurę trzeba przeprowadzić ponownie. Przed badaniem wskazane jest, ale nie obligatoryjne przeprowadzenie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Przed badaniem należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

 • grupa krwi (wynik oryginalny)
 • morfologię
 • koagulogram (PT/INR, APTT)

Oprócz powyższych badań, w przypadku znieczulenia ogólnego należy przedstawić:

 • jonogram (K, Na)
 • EKG (badanie EKG prosimy wykonać najpóźniej na dzień przed badaniem)
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne mogą Państwo wykonać od poniedziałku do środy w godz. 7:00-13:00, czwartek-piątek w godz. 7:00-12:00 oraz w soboty od 7:30-13:00 w MediSpace. Czas oczekiwania na wynik w naszym laboratorium to ok. 1 dzień roboczy. Do 2 miesięcy powyższe badania uznawane są za aktualne.

Na 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie doustnych preparatów żelaza. Na 5 dni przed badaniem należy ograniczyć się do diety bezresztkowej.

Dopuszczalne jest spożywanie:

 • mięsa i ryb
 • makaronów, ryżu i białego pieczywa
 • budyni, kisieli i galaretek
 • wody, kawy, herbaty i klarownych soków

Należy całkowicie powstrzymać się od przyjmowania posiłków zawierających:

 • Świeże owoce i warzywa (zwłaszcza zawierających drobne pestki np. kiwi, truskawki, maliny, pomidory które zatykają kanały robocze kolonoskopii i mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie badania  – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed śniadaniem)
 • Pieczywa z dodatkiem ziaren, maku i przypraw (z wyjątkiem drobno zmielonych) – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem.

O rodzaju przygotowania decyduje lekarz. 

Czasami dopuszczalne jest przygotowanie jelita za pomocą wlewek doodbytniczych (enemy) lub za pomocą preparatów doustnych jak do kolonoskopii. Przygotowanie do badania za pomocą wlewek jest zazwyczaj lepiej tolerowane przez Pacjentów
i możliwość takiego przygotowania jest jedną z zalet fiberosigmoidoskopii nie zawsze jednak zapewnia optymalne oczyszczenie jelita.

Przygotowanie za pomocą wlewek doodbytniczych:

Wlewki można zakupić w aptece bez recepty. Do przygotowania jelita potrzebne są 3 wlewki. Po rozpoczęciu przygotowania nie należy jeść, ale można pić klarowne płyny aż do badania. Wlewki wykonujemy w przeddzień badania o godzinie 18:00 i 20:00 oraz w dniu badania około 4 godziny przed jego rozpoczęciem. Najlepiej jest wprowadzić wlewkę przez odbyt w pozycji na lewym boku i pozostać w takiej pozycji minimum 45 min. Po tym okresie zazwyczaj dochodzi do wypróżnienia. Jeżeli po porannej wlewce dochodzi do wypróżnienia stałym stolcem należy wykonać jeszcze jedną wlewkę około 2 h przed badaniem. Jeżeli rano Pacjent dojeżdża do przychodni z daleka to przygotowanie preparatem doustnym będzie bardziej wskazane ponieważ wykonanie porannej wlewki będzie niemożliwe w odpowiednim odstępie czasu przed badaniem.

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Pacjenci przyjmujący insulinę na pompie insulinowej lub stosujący systemy do ciągłego monitorowania glikemii, insulinę powinni odstawić w przypadku spadku glikemii poniżej 100 mg/dl..

Pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca powinny ustalić indywidualny sposób przygotowania z lekarzem, gdyż może różnić się w ww. przypadkach.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy. Pacjent nie musi brać ze sobą ubrań na zmianę.

W przypadku decyzji o znieczuleniu do zabiegu, będziecie Państwo proszeni o przybycie 30 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety anestezjologicznej, dotyczącej stanu zdrowia (dokument dostępny do pobrania w zakładce – materiały do pobrania). Prawidłowo wypełniona ankieta pozwoli lekarzowi anestezjologowi ocenić ryzyko związane ze znieczuleniem oraz  dostosować znieczulenie do aktualnego stanu zdrowia. Znieczulenie ma na celu zapewnienie komfortu i zostanie dostosowane do rodzaju zabiegu i indywidualnych potrzeb pacjenta oraz lekarza wykonującego zabieg. Jeśli przed zabiegiem pojawią się objawy infekcji górnych dróg oddechowych lub podwyższona temperatura należy zgłosić ten fakt telefonicznie do przychodni. Jest to przeciwwskazanie do znieczulenia.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych do 24 godzin oraz należy opuścić przychodnię z osobą towarzyszącą. 

Podstawowym warunkiem wykonania planowej fiberosigmoidoskopii w znieczuleniu ogólnym jest przestrzeganie zaleceń związanych z przygotowaniem jelita do zabiegu oraz pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 6 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Przed planowym zabiegiem dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed badaniem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie fiberosigmoidoskopii w znieczuleniu u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na zabieg i jest w wieku 55+, posiada BMI powyżej 35 (kg/m²) lub cierpi na poważną chorobę współistniejącą, powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Do konsultacji anestezjologicznej w formie stacjonarnej prosimy o przygotowanie:

 • dokumentacji medycznej dotyczącej chorób przewlekłych pacjenta i przyjmowanych leków,
 • podstawowych wyników badań laboratoryjnych z ostatnich 2 miesięcy (morfologia, sód, potas, kreatynina, APTT, PT, INR);
 • wyniku grupy krwi;
 • wyniku EKG z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku towarzyszących chorób tarczycy – wyników TSH, FT3, FT4 z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku schorzeń kardiologicznych takich jak: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca – wyniku ECHO-serca z ostatnich 6 miesięcy i zaświadczenia od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku schorzeń neurologicznych –  zaświadczenie od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw. “rozrzedzających krew”)
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego z zaleceniami dla pacjenta dotyczących ewentualnego odstawienia tych leków lub zmiany leków na heparyny drobnocząsteczkowe.

Do telekonsultacji prosimy o przesłanie skanów dokumentów zgodnie z powyższymi wytycznymi przed terminem konsultacji anestezjologicznej oraz dostarczenie oryginałów w dniu znieczulenia!

Informujemy, że nawet pozytywna kwalifikacja przez anestezjologa podczas konsultacji anestezjologicznej nie stanowi 100% gwarancji wykonania znieczulenia w dniu badania/zabiegu. Ostateczną decyzję o wykonaniu znieczulenia podejmuje anestezjolog obecny w dniu badania/zabiegu w oparciu o aktualny stan pacjenta i spełnienie zaleceń wskazanych na konsultacji oraz zaleceń ogólnych dotyczących w szczególności spożywania pokarmów i opieki po znieczuleniu.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie endoskopowe w znieczuleniu ogólnym lub bez jest uiszczenie przedpłaty całościowej w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji. W przypadku płatności przelewem prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres:

kontakt@medispace.pl

Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Pacjent odwoła badanie w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed. Numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, podano poniżej. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska Pacjenta.

mBank: 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001

Warunkiem wykonania badania jest prawidłowe przygotowanie (oczyszczenie) jelita. Należy bardzo skrupulatnie przestrzegać zaleceń związanych ze sposobem przygotowania, ponieważ wszelkie odstępstwa mogą spowodować, że badanie nie będzie wykonane lub jego wiarygodność będzie ograniczona. U niewielkiego odsetka osób przygotowujących się do kolonoskopii, pomimo zrealizowania wszystkich zaleceń, jelito nie ulega całkowitemu oczyszczeniu i całą procedurę trzeba przeprowadzić ponownie. Przed badaniem wskazane jest, ale nie obligatoryjne przeprowadzenie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Przed badaniem należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

 • grupa krwi (wynik oryginalny)
 • morfologię
 • koagulogram (PT/INR, APTT)

Oprócz powyższych badań, w przypadku znieczulenia ogólnego należy przedstawić:

 • jonogram (K, Na)
 • EKG (badanie EKG prosimy wykonać najpóźniej na dzień przed badaniem)
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne mogą Państwo wykonać od poniedziałku do środy w godz. 7:00-13:00, czwartek-piątek w godz. 7:00-12:00 oraz w soboty od 7:30-13:00 w MediSpace. Czas oczekiwania na wynik w naszym laboratorium to ok. 1 dzień roboczy. Do 2 miesięcy powyższe badania uznawane są za aktualne.

Pacjenci przewlekle przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, takie jak acenocumarol (np. Sintrom), clopidogrel (np. Plavix), warfaryna (np. Warfin), rywaroxaban (Xarelto) itp. w odpowiednim, ustalanym przez lekarza, czasie przed badaniem, powinni zastąpić dotychczas przyjmowany lek heparyną drobnocząsteczkową (np. Clexane). Na minimum 8 dni przed badaniem należy ustalić z lekarzem kierującym rodzaj, dawkowanie oraz odpowiedni moment zmiany leczenia. Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni przed badaniem poinformować o tym pracownię wykonującą kolonoskopię, w celu ustalenia terminu badania w godzinach porannych.

Na 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie doustnych preparatów żelaza. Na 5 dni przed badaniem należy ograniczyć się do diety bezresztkowej.

Dopuszczalne jest spożywanie:

 • mięsa i ryb
 • makaronów, ryżu i białego pieczywa
 • budyni, kisieli i galaretek
 • wody, kawy, herbaty i klarownych soków.

Należy całkowicie powstrzymać się od przyjmowania posiłków zawierających:

 • Świeże owoce i warzywa (zwłaszcza zawierających drobne pestki np. kiwi, truskawki, maliny, pomidory które zatykają kanały robocze kolonoskopu i mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie badania  – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem)
 • Pieczywa z dodatkiem ziaren, maku i przypraw (z wyjątkiem drobno zmielonych) – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem.

Preparat Citrafleet to 2 saszetki leku. Każdą saszetkę rozpuszcza się w 150 mililitrów wody. Zawartość saszetki należy dokładnie wymieszać z wodą ( mieszać przez 2-3 minuty). Jeśli roztwór rozgrzeje się podczas mieszania, należy odczekać do momentu obniżenia temperatury. Przygotowany lek wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

Po każdej dawce leku należy odczekać 15-30 minut, a następnie wypić 2 litry wody lub innych jasnych klarownych płynów

UWAGA: wypicie 2 litrów płynów po każdej dawce jest KONIECZNE.

JAK DAWKOWAĆ PREPARAT CITRA FLEET BEZ ZNIECZULENIA OGÓLNEGO?

1 DAWKA

2 DAWKA
przyjęcie dawki-zakończenie picia wody
Zaczynamy pić -> kończymy pić

GODZINA
BADANIA

18:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

21:00-23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

08:00

21:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

03:00-05:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

09:00

22:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

04:00-6:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

10:00

23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

05:00-07:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

11:00

23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

06:00-08:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

12:00

23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

07:00-09:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

13:00

23:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

8:00-10:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

14:00

05:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

9:00-11:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

15:00

06:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

10:00-12:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

16:00

07:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

11:00-13:00

plus obowiązkowo
2 litry wody

17:00

Podstawowym warunkiem wykonania planowej kolonoskopii jest przestrzeganie zaleceń związanych z przygotowaniem jelita do zabiegu oraz pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 20 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Przed planowym zabiegiem kolonoskopii dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed zabiegiem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie kolonoskopii w znieczuleniu u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Pacjenci przyjmujący insulinę na pompie insulinowej lub stosujący systemy do ciągłego monitorowania glikemii, insulinę powinni odstawić w przypadku spadku glikemii poniżej 100 mg/dl.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca powinny ustalić indywidualny sposób przygotowania z lekarzem, gdyż może różnić się w ww. przypadkach.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy. Pacjent nie musi brać ze sobą ubrań na zmianę.

W przypadku decyzji o znieczuleniu do zabiegu, będziecie Państwo proszeni o przybycie 30 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety anestezjologicznej, dotyczącej stanu zdrowia (dokument dostępny do pobrania w zakładce – materiały do pobrania). Prawidłowo wypełniona ankieta pozwoli lekarzowi anestezjologowi ocenić ryzyko związane ze znieczuleniem oraz  dostosować znieczulenie do aktualnego stanu zdrowia. Znieczulenie ma na celu zapewnienie komfortu i zostanie dostosowane do rodzaju zabiegu i indywidualnych potrzeb pacjenta oraz lekarza wykonującego zabieg. Jeśli przed zabiegiem pojawią się objawy infekcji górnych dróg oddechowych lub podwyższona temperatura, należy zgłosić ten fakt telefonicznie do przychodni. Jest to przeciwwskazanie do znieczulenia.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych do 24 godzin po badaniu oraz należy opuścić przychodnię z osobą towarzyszącą. 

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na zabieg i jest w wieku 55+, posiada BMI powyżej 35 (kg/m²) lub cierpi na poważną chorobę współistniejącą, powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Do konsultacji anestezjologicznej w formie stacjonarnej prosimy o przygotowanie:

 • dokumentacji medycznej dotyczącej chorób przewlekłych pacjenta i przyjmowanych leków,
 • podstawowych wyników badań laboratoryjnych z ostatnich 2 miesięcy (morfologia, sód, potas, kreatynina, APTT, PT, INR);
 • wyniku grupy krwi;
 • wyniku EKG z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku towarzyszących chorób tarczycy – wyników TSH, FT3, FT4 z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku schorzeń kardiologicznych takich jak: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca – wyniku ECHO-serca z ostatnich 6 miesięcy i zaświadczenia od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku schorzeń neurologicznych –  zaświadczenie od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw. “rozrzedzających krew”)
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego z zaleceniami dla pacjenta dotyczących ewentualnego odstawienia tych leków lub zmiany leków na heparyny drobnocząsteczkowe

Do telekonsultacji prosimy o przesłanie skanów dokumentów zgodnie z powyższymi wytycznymi przed terminem konsultacji anestezjologicznej oraz dostarczenie oryginałów w dniu znieczulenia!

Informujemy, że nawet pozytywna kwalifikacja przez anestezjologa podczas konsultacji anestezjologicznej nie stanowi 100% gwarancji wykonania znieczulenia w dniu badania/zabiegu. Ostateczną decyzję o wykonaniu znieczulenia podejmuje anestezjolog obecny w dniu badania/zabiegu w oparciu o aktualny stan pacjenta i spełnienie zaleceń wskazanych na konsultacji oraz zaleceń ogólnych dotyczących w szczególności spożywania pokarmów i opieki po znieczuleniu.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie endoskopowe w znieczuleniu ogólnym lub bez jest uiszczenie przedpłaty całościowej w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji. W przypadku płatności przelewem prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres:

kontakt@medispace.pl

Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Pacjent odwoła badanie w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed. Numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, podano poniżej. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska Pacjenta.

mBank: 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001

Opis badania i przygotowanie:

O rodzaju badania decyduje lekarz. Może on skierować Pacjenta na fiberosigmoidoskopię zamiast na kolonoskopię w przypadku podejrzenia chorób znajdujących się w lewej połowie okrężnicy np. po wykonanym wcześniej wlewie doodbytniczym, jako kontrolę leczenia polipów usuniętych z lewej połowy okrężnicy, w przypadku stwierdzonej świeżej krwi w stolcu, przy zmianie rytmu wypróżnień. Jest też dobrym badaniem jako kontrola po wykonanych operacjach w obrębie lewej połowy jelita grubego.

Przygotowanie do badania jest zazwyczaj bardzo podobne jak w przypadku kolonoskopii. Warunkiem jest odpowiednie oczyszczenie jelita, co umożliwi obejrzenie od wewnątrz ścian jelita. U niewielkiego odsetka osób przygotowujących się do badania, pomimo zrealizowania wszystkich zaleceń, jelito nie ulega całkowitemu oczyszczeniu i całą procedurę trzeba przeprowadzić ponownie. Przed badaniem wskazane jest, ale nie obligatoryjne przeprowadzenie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Przed badaniem należy przedstawić całą, dostępną dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki następujących badań:

 • grupa krwi (wynik oryginalny)
 • morfologię
 • koagulogram (PT/INR, APTT)

Oprócz powyższych badań, w przypadku znieczulenia ogólnego należy przedstawić:

 • jonogram (K, Na)
 • EKG (badanie EKG prosimy wykonać najpóźniej na dzień przed badaniem)
Uprzejmie informujemy, że badania laboratoryjne mogą Państwo wykonać od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00-13:00, czwartek-piątek w godz. 7:00-12:00 oraz w soboty od 7:30-13:00 w MediSpace. Czas oczekiwania na wynik w naszym laboratorium to ok. 1 dzień roboczy. Do 2 miesięcy powyższe badania uznawane są za aktualne.

Na 7 dni przed badaniem należy przerwać przyjmowanie doustnych preparatów żelaza. Na 5 dni przed badaniem należy ograniczyć się do diety bezresztkowej.

Dopuszczalne jest spożywanie:

 • mięsa i ryb
 • makaronów, ryżu i białego pieczywa
 • budyni, kisieli i galaretek
 • wody, kawy, herbaty i klarownych soków

Należy całkowicie powstrzymać się od przyjmowania posiłków zawierających:

 • Świeże owoce i warzywa (zwłaszcza zawierających drobne pestki np. kiwi, truskawki, maliny, pomidory które zatykają kanały robocze kolonoskopii i mogą całkowicie uniemożliwić wykonanie badania  – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem)
 • Pieczywa z dodatkiem ziaren, maku i przypraw (z wyjątkiem drobno zmielonych) – należy powstrzymać się od ich spożywania na 7 dni przed badaniem

Przygotowanie za pomocą preparatu Fortrans:

Jeśli badanie jest zaplanowane na godzinę 16-tą lub wcześniej:  Na około 20 godzin przed planowanym badaniem należy całkowicie zaprzestać przyjmowania pokarmów oraz rozpocząć przygotowywanie jelita za pomocą prepatatu Fortrans (preparat sprzedawany w aptekach na podstawie recepty). Opakowanie preparatu Fortrans zawiera cztery saszetki, a każdą z nich należy rozpuścić w 1 litrze niegazowanej wody. Całą objętość (4 litry gotowego roztworu) należy wypić w czasie około 4-6 godzin. 

Jeśli badanie jest zaplanowane po godzinie 16-tej: W dniu poprzedzającym badanie około 22-giej całkowicie zaprzestać przyjmowania pokarmów. Opakowanie preparatu Fortrans zawiera cztery saszetki, a każdą z nich należy rozpuścić w 1 litrze niegazowanej wody. O 22-giej rozpocząć przyjmowanie preparatu fortrans. Połowę roztworu (2 litry) wypić do godziny 24:00-1:00. Resztę preparatu Fortrans (pozostałe 2 litry) wypić od godziny 5:00 do 7:00-8:00 w dniu badania.

Gotowy roztwór preparatu Fortrans można schłodzić i doprawić sokiem z cytryny lub innym, niebarwiącym sokiem owocowym w celu poprawy smaku. Następstwem przyjmowania roztworu preparatu Fortrans są bardzo liczne wypróżnienia, w końcowym okresie przygotowania, klarownym płynem. U osób z zaparciami i trudnościami z wypróżnieniem lub osób z BMI powyżej 30 lub masą całkowitą powyżej 100 kg, zaleca się, po zakończeniu picia preparatu fortrans – wypicie dodatkowego litra niegazowanej wody.

Podstawowym warunkiem wykonania planowej fiberosigmoidoskopii jest przestrzeganie zaleceń związanych z przygotowaniem jelita do zabiegu oraz pozostanie na czczo, czyli nie przyjmowanie przez minimum 20 godzin pokarmów i gęstych płynów, kawy i herbaty. Przed planowym zabiegiem dopuszcza się picie wody, aby nie odczuwać pragnienia do 2 godzin przed zabiegiem. Ostatni płyn (woda niegazowana) można przyjąć na 2 godziny przed badaniem w ilości nie większej niż szklanka (250 ml). Wykonanie fiberosigmoidoskopii w znieczuleniu u osoby z pełnym żołądkiem może narazić ją na niebezpieczne dla życia powikłania związane z zachłyśnięciem i aspiracją treści żołądkowej do płuc.

Leki zażywane przewlekle należy przyjąć popijając szklanką wody (250 ml) nie później niż 2 godziny przed zabiegiem. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z lekarzem należy zawczasu zaprzestać przyjmowania leków wpływających na układ krzepnięcia (takie jak kwas acetylosalicylowy, clopidogrel, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rivaroksaban itp).

Pacjenci z cukrzycą powinni zaprzestać przyjmowania doustnych leków hypoglikemizujących lub insuliny w czasie pozostawania na czczo (w okresie bez przyjmowania pokarmów, gęstych płynów, kawy i herbaty). Pacjenci przyjmujący insulinę na pompie insulinowej lub stosujący systemy do ciągłego monitorowania glikemii, insulinę powinni odstawić w przypadku spadku glikemii poniżej 100 mg/dl..

Pacjenci z niewydolnością nerek lub niewydolnością serca powinny ustalić indywidualny sposób przygotowania z lekarzem, gdyż może różnić się w ww. przypadkach.

Dodatkowo należy przez 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od palenia papierosów i żucia gumy. Pacjent nie musi brać ze sobą ubrań na zmianę.

W przypadku decyzji o znieczuleniu do zabiegu, będziecie Państwo proszeni o przybycie 30 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety anestezjologicznej, dotyczącej stanu zdrowia (dokument dostępny do pobrania w zakładce – materiały do pobrania). Prawidłowo wypełniona ankieta pozwoli lekarzowi anestezjologowi ocenić ryzyko związane ze znieczuleniem oraz  dostosować znieczulenie do aktualnego stanu zdrowia. Znieczulenie ma na celu zapewnienie komfortu i zostanie dostosowane do rodzaju zabiegu i indywidualnych potrzeb pacjenta oraz lekarza wykonującego zabieg. Jeśli przed zabiegiem pojawią się objawy infekcji górnych dróg oddechowych lub podwyższona temperatura należy zgłosić ten fakt telefonicznie do przychodni. Jest to przeciwskazanie do znieczulenia.

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych do 24 godzin oraz należy opuścić przychodnię z osobą towarzyszącą.  

WAŻNE! Jeśli Pacjent został skierowany na zabieg i jest w wieku 55+, posiada BMI powyżej 35 (kg/m²) lub cierpi na poważną chorobę współistniejącą, powinien zasięgnąć opinii u jednego z naszych specjalistów o możliwości przeprowadzenia zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia.

Do konsultacji anestezjologicznej w formie stacjonarnej prosimy o przygotowanie:

 • dokumentacji medycznej dotyczącej chorób przewlekłych pacjenta i przyjmowanych leków,
 • podstawowych wyników badań laboratoryjnych z ostatnich 2 miesięcy (morfologia, sód, potas, kreatynina, APTT, PT, INR);
 • wyniku grupy krwi;
 • wyniku EKG z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku towarzyszących chorób tarczycy – wyników TSH, FT3, FT4 z ostatnich 2 miesięcy;
 • w przypadku schorzeń kardiologicznych takich jak: choroba niedokrwienna serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca – wyniku ECHO-serca z ostatnich 6 miesięcy i zaświadczenia od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku schorzeń neurologicznych –  zaświadczenie od lekarza prowadzącego z informacją, że choroba jest w stanie stabilnym i nie wymaga modyfikacji leczenia;
 • w przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw. “rozrzedzających krew”)
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego z zaleceniami dla pacjenta dotyczących ewentualnego odstawienia tych leków lub zmiany leków na heparyny drobnocząsteczkowe.

Do telekonsultacji prosimy o przesłanie skanów dokumentów zgodnie z powyższymi wytycznymi przed terminem konsultacji anestezjologicznej oraz dostarczenie oryginałów w dniu znieczulenia!

Informujemy, że nawet pozytywna kwalifikacja przez anestezjologa podczas konsultacji anestezjologicznej nie stanowi 100% gwarancji wykonania znieczulenia w dniu badania/zabiegu. Ostateczną decyzję o wykonaniu znieczulenia podejmuje anestezjolog obecny w dniu badania/zabiegu w oparciu o aktualny stan pacjenta i spełnienie zaleceń wskazanych na konsultacji oraz zaleceń ogólnych dotyczących w szczególności spożywania pokarmów i opieki po znieczuleniu.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że warunkiem zarezerwowania terminu na badanie endoskopowe w znieczuleniu ogólnym lub bez jest uiszczenie przedpłaty całościowej w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji. W przypadku płatności przelewem prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres:

kontakt@medispace.pl

Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Pacjent odwoła badanie w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed. Numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, podano poniżej. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska Pacjenta.

mBank: 59 1140 2062 0000 5673 5500 1001

Oceń post