Holter EKG – jak przygotować się do badania?

Transplantolog Wola

Holter EKG, czyli inaczej 24/48 – godzinna rejestracja EKG metodą Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej, całodobowej aktywności badanego. Służy ono ocenie czynności elektrycznej serca. Rejestruje zaburzenia rytmu pracy serca i przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, pozwala ocenić skuteczność rozrusznika serca oraz wychwycić nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza, a wskazane jest dla pacjentów:

  • z zaburzeniami rytmu serca,
  • pod wpływem leczenia antyarytmicznego
  • ze sztucznym rozrusznikiem serca
  • posiadających niedokrwiony mięsień sercowy

Polega ono na noszeniu przez 24 godziny lub więcej specjalnego urządzenia, składającego się z kabli i przyssawek z elektrodami umieszczonych w odpowiednich miejscach na ciele. Żeby badanie było przeprowadzone w warunkach, dających najlepsze efekty, należy:

  • nie stosować kremów, balsamów ani substancji zawierających alkohol w miejscach, gdzie zostaną przyklejone elektrody
  • założyć obcisłą bieliznę (np. sportową) lub przylegającą koszulkę w celu unieruchomienia kabli, wtedy zapis techniczny EKG jest najwyższej jakości.

Raport z wynikami jest gotowy do odbioru w placówce zdrowia po upływie 3 dni roboczych.