Holter ciśnieniowy Warszawa

Holter ciśnieniowy. Jak przygotować się do badania?

Za pomocą holtera ciśnieniowego określanego skrótem ABPM (ang. ambulatory blood pressure monitoring) można określić wartości ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby. Pacjent ma założony mankiet i małe urządzenie rejestrujące, a pomiary wykonywane są przez cała dobę, co 20 minut podczas dnia oraz co 30 minut w godzinach nocnych.

Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia oraz oceny skuteczności leczenia. Tylko co czwarty pacjent ma prawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze. Według zaleceń PTNT (Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego) z 2015 r. istnieją szerokie wskazania do zastosowania ABPM w rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego i oceny właściwego leczenia.

 • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
 • Nie powinno się ograniczać aktywności fizycznej w dniu badania.
 • Rejestratory nie są wodoszczelne, nie można go zamoczyć.
 • Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania.
 • Nie jest potrzebne skierowanie na badanie.

Duża ilość pomiarów wykonywana podczas całej doby w warunkach odpowiadających środowisku pacjenta pozwala na wiarygodną ocenę ciśnienia tętniczego. Lepiej określa zmienność dobową ciśnienia tętniczego oraz ryzyko wystąpienia istotnych powikłań narządowych. Pozwala na właściwą ocenę skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego oraz wprowadzenie przez lekarza odpowiednich zmian w zakresie rodzaju leku, dawki lub godziny przyjmowania.

Wskazania do wykonywania ABPM

 • Potwierdzenie rozpoznania nadciśnienia tętniczego u pacjentów z nieprawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim lub podczas pomiarów domowych.
 • Podejrzenie nadciśnienia białego fartucha.
 • Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży.
 • Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z jaskrą.
 • Ocena właściwego leczenia nadciśnienia tętniczego.
 • Podejrzenie hipotonii (zawroty głowy, upadki, zasłabnięcia, utraty przytomności) lub dysfunkcji układu autonomicznego.
Oceń post