Fiberosigmoidoskopia Warszawa

Fiberosigmoidoskopia Warszawa

Ogólny opis badania

FSS to badanie umożliwiające ocenę końcowego odcinka jelita grubego długości około 15-20 cm. W badaniu tym można uwidocznić zmiany chorobowe występujące wewnątrz jelita takie jak polipy, guzy, nowotwory, owrzodzenie, zapalenie. W badaniu można uwidocznić odbytnicę i końcowy odcinek esicy.

O rodzaju badania decyduje lekarz. Może on skierować Pacjenta na fiberosigmoidoskopię zamiast na kolonoskopię w przypadku podejrzenia chorób znajdujących się w lewej połowie okrężnicy np. po wykonanym wcześniej wlewie doodbytniczym, jako kontrolę leczenia polipów usuniętych z lewej połowy okrężnicy, w przypadku stwierdzonej świeżej krwi w stolcu, przy zmianie rytmu wypróżnień. Jest też dobrym badaniem jako kontrola po wykonanych operacjach w obrębie lewej połowy jelita grubego.

Szczegółowe instrukcje, jak przygotować się do badania wlewki doodbytniczej przeczytasz tutaj. Koniecznie zapoznaj się z naszymi poradami.

Powikłania po badaniu zdarzają się niezwykle rzadko. Są związane przeważnie z dodatkowymi czynnościami jakie w trakcie badania musi wykonać lekarz czyli np. krwawienie w miejscu po usuniętym polipie, wyjątkowo rzadko przedziurawienie jelita, które wymagałoby leczenia operacyjnego.

Oceń post