zaparcia

Diagnostyka zaparć: Czym jest test Hintona?

Test Hintona (pomiar czasu pasażu przez okrężnicę). Jest to nieinwazyjne badanie stosowane w diagnostyce zaparć przewlekłych. Umożliwia ono wyróżnić spośród pacjentów bez organicznych przyczyn dolegliwości dwie grupy: pacjentów z zaburzeniami pasażu okrężniczego (slow transit constipation) i z zaburzeniami związanymi z aktem wypróżnienia (pelvic outlet). Powyższe dwie grupy pacjentów bardzo różnią się pod względem etiologii zaparć i sposobu ich skutecznego leczenia. Badanie polega na doustnym przyjmowaniu przez 6 dni znaczników, których rozmieszczenie w jelicie grubym ocenia się w badaniu RTG jamy brzusznej w dniu 7. W trakcie trwania badania nie należy przyjmować żadnych leków wspomagających pasaż jelitowy. Należy pamiętać, że test Hintona powinien być poprzedzony konsultacją lekarską i diagnostyką wykluczającą zaburzenia metaboliczne i choroby organiczne jelita grubego (kolonoskopia). Test nie może być wykonywany u kobiet ciężarnych i u kobiet w wieku prokreacyjnym, u których istnieje ryzyko wczesnej, nierozpoznanej ciąży (po 10 dniu cyklu).

autor: lek. Andrzej Berman

 

Zobacz Wszystkie