DIAGNOSTYKA NADCIŚNIENIA

DIAGNOSTYKA NADCIŚNIENIA

Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów. Im wyższa wartość ciśnienia tętniczego tym większa śmiertelność i zapadalność na choroby układu krążenia (zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, choroby naczyń) i na niewydolność nerek. W Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje najpewniej 10 milionów osób. Co trzecia osoba w naszym kraju nie wie, że choruje na nadciśnienie tętnicze. Rozwojowi nadciśnienia tętniczego można zapobiegać modyfikując odpowiednio tryb życia. U osób z rozpoznaną chorobą nadciśnieniową ważne jest zapobieganie i odsuwanie w czasie niekorzystnych następstw (np. powikłań sercowo-naczyniowych i nerowych). Ponad połowa osób z nadciśnieniem tętniczym jest nieskutecznie leczona.

Proponowane Państwu zestawy badań laboratoryjnych i obrazowych, opracowane zostały z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH, European Society of Hypertension). Mają na celu ustalenie: przyczyny choroby, współistnienia innych czynników ryzyka, obecności powikłań narządowych i stopnia ich zaawansowania, kierunku modyfikacji stylu życia, optymalnego leczenia farmakologicznego.

Pakiet podstawowy składa się z badań podstawowych, które powinny być wykonane u każdego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym raz do roku.

 • Morfologia krwi obwodowej
 • Stężenie glukozy w osoczu na czczo
 • Stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL, triglicerydów w surowicy
 • Stężenie potasu, sodu i kwasu moczowego w surowicy
 • Stężenie kreatyniny w surowicy (w połączeniu z szacunkową oceną GFR)
 • Badanie ogólne moczu; albuminuria
 • 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram (ekg)
 • Ocena masy ciała + BMI
 • 24-godzinna rejestracja BP (holter ciśnieniowy, ABPM) – więcej informacji 
 • Badanie internistyczne + zalecenia

Pakiet składa się z zestawu badań obrazowych i laboratoryjnych o wyższej czułości w wykrywaniu powikłań nadciśnienia tętniczego i dokładniejszej ocenie ryzyka ze strony układu sercowo-naczyniowego.

 •  Morfologia krwi obwodowej
 • Stężenie glukozy w osoczu na czczo
 • Stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL, triglicerydów w surowicy
 • Stężenie potasu, sodu i kwasu moczowego w surowicy
 • Stężenie kreatyniny w surowicy (w połączeniu z szacunkową oceną GFR)
 • Badanie ogólne moczu; albuminuria
 • 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram (ekg)
 • 24-godzinna rejestracja BP (holter ciśnieniowy, ABPM) – więcej informacji
 • Echokardiografia (echo serca)
 • Ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych i tętnic nerkowych
 • Ilościowa ocena białkomoczu (jeżeli dodatni wynik testu paskowego); stężenie potasu i sodu w moczu
 • Doustny test obciążenia glukozą (OGTT)
 • 24-godzinna rejestracja BP (ABPM)
 • Badanie internistyczne + zalecenia


Medispace