Holter ciśnieniowy Warszawa

Nadciśnienie Warszawa | Profesjonalna diagnostyka nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną, czyli występującą w krajach i społeczeństwach wysoko rozwiniętych. W naszym kraju choruje na nią aż co trzeci dorosły Polak, z czego duża część nie zdaje sobie sprawy i nie stosuje żadnego leczenia. U wielu pacjentów nadciśnienie nie daje bowiem żadnych objawów, zwłaszcza w początkowej fazie choroby. W konsekwencji może jednak wywołać liczne, groźne dla zdrowia i życia powikłania. Dlatego też prawidłowe zdiagnozowanie choroby jest niezwykle ważne.

Wykonaj diagnostykę nadciśnienia w Klinice Medispace!

Prawidłowa diagnostyka nadciśnienia oparta jest o zestawy badań laboratoryjnych i obrazowych opracowane z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Mają one na celu ustalenie: przyczyny choroby, współistnienia innych czynników ryzyka, obecności powikłań narządowych i stopnia ich zaawansowania, kierunku modyfikacji stylu życia, optymalnego leczenia farmakologicznego.

Dlaczego warto wykonać diagnostykę nadciśnienia w klinice Medispace?

Warszawska klinika Medispace od wielu lat zajmuje się wszelkimi chorobami układu krążenia. Pracują u nas doświadczeni kardiolodzy specjalizujący się w leczeniu nadciśnienia i związanymi z nim schorzeniami. Nasz zespół regularnie uczestniczy w szkoleniach, sympozjach i konferencjach. Mamy bardzo bogate doświadczenie w leczeniu przyczyn nadciśnienia oraz występującym z jego powodu powikłań. Jeśli na nie cierpisz, skontaktuj się z nami jak najszybciej i zgłoś się na konsultacje do naszych lekarzy.

Zapraszamy do odwiedzin naszej placówki, aby skutecznie zdiagnozować niebezpieczne schorzenie, jakim jest nadciśnienie tętnicze.

Umów wizytę już dzisiaj!

Generalnie wartość ciśnienia określają dwa parametry – wartość skurczowa, czyli ciśnienie górne i wartość rozkurczowa – ciśnienie dolne.

Przyjmuje się, że prawidłowe ciśnienie tętnicze ma wartość mniejszą niż 140/90 mm/Hg. Nadciśnienie tętnicze może mieć charakter pierwotny lub wtórny. U ponad 90 proc wszystkich chorych na nie dorosłych diagnozuje się nadciśnienie pierwotne, czyli takie, którego bezpośredniej przyczyny nie da się ustalić. Przyczynę nadciśnienia tętniczego wtórnego jest łatwiej znaleźć, ponieważ do jego wywołania dochodzi wskutek trwającego już innego procesu chorobowego.

 

nadciśnienie warszawa

Ogólnymi przyczynami powstania nadciśnienia są: uwarunkowania genetyczne, otyłość, wiek powyżej 50 roku życia, siedzący tryb życia, stresujące życie rodzinne lub zawodowe. Ponadto do nadciśnienia przyczynia się również palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, a także stała podwyższona zawartość sodu we krwi spowodowanego m.in. spożyciem soli.

Często za nadciśnienie tętnicze odpowiadają:

 • choroby tętnic,
 • rzucawka lub stan przedrzucawkowy,
 • obturacyjny bezdech senny,
 • wrodzone zwężenie aorty,
 • duża ilość płynu wewnątrznaczyniowego,
 • schorzenia gruczołów dokrewnych (tarczyca, przysadka mózgowa),
 • choroby nerek,
 • schorzenia układu nerwowego,
 • stosowanie niektórych leków,
 • sytuacje stresowe o dużym natężeniu,
 • używanie narkotyków,
 • zatrucie metalami toksycznymi.

Warto wiedzieć, że nieprawidłowe ciśnienie tętnicze krwi może być związane z tzw. syndromem białego fartucha. Jest to stres, który wyzwala podwyższoną i fałszywą wartość ciśnienia. Dla wykluczenia czynnika stresu należy zlecić pacjentowi tzw. badanie holterowskie, czyli automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego.

W grupie ryzyka zachorowania na nadciśnienie tętnicze są osoby:

 • prowadzące nieaktywny tryb życia,
 • z nadwagą lub otyłością,
 • nałogowo palące papierosy,
 • nadmiernie spożywające sól,
 • nadużywające alkoholu,
 • genetycznie obciążone schorzeniem.

leczenie nadciśnienia warszawa

U większości chorych poza podwyższonym ciśnieniem nie pojawiają się inne objawy.

Jednakże, u niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym mogą wystąpić:

 • szumy uszne,
 • bóle głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • ból w klatce piersiowej,
 • męczliwość,
 • nudności,
 • zaburzenia snu.

Na obecność wtórnego nadciśnienia tętniczego mogą również wskazywać:

 •  powiększenie nerek;
 • nieprawidłowe wyniki badania dna oka,
 •  przerost lewej komory serca,
 • różne wartości ciśnienia tętniczego pomiędzy lewym a prawym ramieniem,
 • niższe ciśnienie tętnicze krwi na kończynach dolnych w porównaniu z ciśnieniem na ramionach,
 •  obecność szmerów sercowych lub naczyniowych.
 • Nadciśnienie tętnicze I stopnia: gdy ciśnienie skurczowe wynosi 140-159 a rozkurczowe 90-99 mm/Hg,
 • Nadciśnienie tętnicze II stopnia: gdy ciśnienie skurczowe wynosi 160-179 i rozkurczowe 100-109 mm/Hg,
 • Nadciśnienie tętnicze III stopnia: gdy ciśnienie skurczowe jest większe niż 179 a rozkurczowe niż 109 mm/Hg,
 • Nadciśnienie tętnicze izolowane skurczowe: gdy wartość ciśnienia skurczowego jest wyższa niż 139, a rozkurczowego niższa niż 90.

Na proces diagnostyczny nadciśnienia tętniczego składają się: potwierdzenie rozpoznania, określenie przyczyny nadciśnienia oraz ocena ryzyka powikłań i wywiad. Podstawowym badaniem jest pomiar ciśnienia za pomocą sfingomanometru. U każdego pacjenta należy również przeprowadzić pełne badanie przedmiotowe ze szczególnym naciskiem na:

 • wyliczenie BMI,
 • ocenę tętna na tętnicach szyjnych i stan wypełnienia żył szyjnych,
 • funkcję i rytm serca oraz szmery,
 • charakter i lokalizacja uderzenia koniuszkowego,
 • obecność rzężeń w płucach oraz objawów skurczu oskrzeli,
 • ocenę obecności szmerów naczyniowych w jamie brzusznej,
 • ocenę tętna i obrzęków na kończynach dolnych,
 • dokładna ocenę stanu neurologicznego.

W trakcie diagnostyki nadciśnienia tętniczego lekarz, jeśli uzna za zasadne, może zlecić dodatkowe badania takie jak:

 • EKG,pomagające określić stan serca oraz ewentualne przerośnięcie jego ścian,
 • badania laboratoryjne – pozwalające na ujawnienie innych czynników zwiększających ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych; w tym celu wykonuje się stężenie sodu, potasu i kwasu moczowego w surowicy, morfologię krwi obwodowej, stężenie sodu oraz glukozę i kreatyninę,
 • u niektórych pacjentów wskazane jest wykonanie badania cholesterolu oraz ogólne badanie moczu (w tym badanie białka) oraz mikroalbuminurii.

Natomiast badania rozszerzone w diagnostyce nadciśnienia obejmują:

 • echokardiograficzne badanie serca,
 • USG tętnic szyjnych i nerkowych,
 • ocenę ilościową białka w moczu w przypadku jego obecności,
 • ocenę dobowego wydalania sodu i potasu w moczu,
 • badanie dna oka,
 • doustny test obciążenia glukozą,
 • 24-godzinny holter,
 • w przypadku zaburzeń rytmu serca 24-godzinną rejestrację EKG,
 • badanie wskaźnika kostka–ramię i  prędkości fali tętna.

diagnostyka nadciśnienia warszawa

Nadciśnienie tętnicze znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Nierozpoznane lub niekontrolowane może też doprowadzić do groźnych chorób. Jest najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Konsekwencje jego nieleczenia to między innymi udar mózgu czy choroby układu krążenia takie jak: zawał serca, niewydolność serca, arytmie oraz choroby nerek i retinopatia. 

Ponadto, nadciśnienie tętnicze przyspiesza proces sztywnienia tętnic oraz prowadzi do przerostu lewej komory serca. Może również wpływać ono na narząd wzroku i powodować zmiany siatkówki lub ślepotę.

Nadciśnienie tętnicze jest również jednym z czynników wchodzących w skład tzw. zespołu metabolicznego, do którego zaliczamy oprócz niego takie dolegliwości jak: podwyższony poziom cukru, cholesterolu i trójglicerydów. Wszystkie te wyznaczniki mają na siebie ogromny wpływ łącznie przyczyniając się do rozwoju cukrzycy i miażdżycy. By temu zapobiec, konieczne jest postawienie szybkiej i prawidłowej diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Na sposób i metodę leczenia nadciśnienia tętniczego wpływają jego wysokość, obecność chorób współistniejących, a także wiek pacjenta oraz obecność ewentualnych powikłań . Leczenie możemy podzielić na farmakologiczne i niefarmakologiczne. Gdy u pacjenta występuje łagodne nadciśnienie, początkowe leczenie sprowadza się do zaleceń zmiany stylu życia. Jeśli nie przynosi ona efektów, włącza się leki.

Do niefarmakologicznych metod leczenie zaliczamy:

 •     ograniczenie spożycia alkoholu,
 •     rzucenie palenia,
 •     zmiana diety,
 •     regularny wysiłek fizyczny,
 •     zmniejszenie spożycia soli,
 •     obniżenie masy ciała.

Farmakologiczne leczenie zależy od stadium choroby. Najczęściej zaczyna się ono od leczenia jednym lekiem. Jeżeli nie przynosi on odpowiedniego skutku, włączane są kolejne. W przypadkach, gdy ciśnienie tętnicze jest bardzo wysokie i występują dodatkowe czynniki ryzyka, konieczne jest włączenie leków hipotensyjnych. Osoby z nadciśnieniem do końca życia muszą pozostać pod stałą kontrolą lekarza.

Poznaj nasze pakiety, diagnostyki nadciśnienia, dla pacjentów:

Pakiet podstawowy składa się z badań podstawowych, które powinny być wykonane u każdego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym raz do roku.

 • Morfologia krwi obwodowej
 • Stężenie glukozy w osoczu na czczo
 • Stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL, triglicerydów w surowicy
 • Stężenie potasu, sodu i kwasu moczowego w surowicy
 • Stężenie kreatyniny w surowicy (w połączeniu z szacunkową oceną GFR)
 • Badanie ogólne moczu; albuminuria
 • 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram (ekg)
 • Ocena masy ciała + BMI
 • 24-godzinna rejestracja BP (holter ciśnieniowy, ABPM) – więcej informacji 
 • Badanie internistyczne + zalecenia

Pakiet składa się z zestawu badań obrazowych i laboratoryjnych o wyższej czułości w wykrywaniu powikłań nadciśnienia tętniczego i dokładniejszej ocenie ryzyka ze strony układu sercowo-naczyniowego.

 •  Morfologia krwi obwodowej,
 • Stężenie glukozy w osoczu na czczo,
 • Stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL, triglicerydów w surowicy,
 • Stężenie potasu, sodu i kwasu moczowego w surowicy,
 • Stężenie kreatyniny w surowicy (w połączeniu z szacunkową oceną GFR),
 • Badanie ogólne moczu; albuminuria,
 • 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram (ekg),
 • 24-godzinna rejestracja BP (holter ciśn,ieniowy, ABPM) – więcej informacji,
 • Echokardiografia (echo serca),
 • Ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych i tętnic nerkowych,
 • Ilościowa ocena białkomoczu (jeżeli dodatni wynik testu paskowego); stężenie potasu i sodu w moczu,
 • Doustny test obciążenia glukozą (OGTT),
 • 24-godzinna rejestracja BP (ABPM),
 • Badanie internistyczne + zalecenia.
Oceń post