mammografia

Badanie piersi – USG, mammografia czy rezonans?

Coraz młodsze kobiety zaczynają chorować na raka piersi. Zwraca uwagę fakt, że w Polsce na raka piersi umiera relatywnie więcej kobiet niż w krajach tzw. zachodnich. Duży wpływ na to ma świadomość samych kobiet na temat samobadania oraz profilaktyki. Dlatego postuluje się aby kobiety od najmłodszych lat wyrabiały w sobie nawyk samobadania piersi. Pozwala to stosunkowo wcześnie wykryć zmiany w piersiach, które leżą w bardziej powierzchownych częściach piersi.

Jednak samobadanie nie jest w stanie wykryć zmian małych lub położonych głębiej. Z pomocą przychodzą nam badania z dziedziny radiologii, tj. USG, mammografia i rezonans magnetyczny. Badania te pozwalają na wykrycie zmian o wielkości nawet 5 mm.

W badaniach profilaktycznych wykorzystuje się badanie ultrasonograficzne (USG) i mammograficzne(MMG). Rezonans magnetyczny służy jako badanie pogłębiające diagnostyke, nie służy jako metoda stosowana w profilaktyce.

Różnice pomiędzy badaniami USG i MMG jest znaczna. Lecz należy pamiętać że badania nie konkurują między sobą tylko się uzupełniają.

W badaniach USG wykorzystuje się ultradźwięki – czyli fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Fale te są obojętne dla tkanek biologicznych. Więc na badanie USG nie ma obowiązku posiadania sierowania od lekarza. Zupełnie inaczej jest w przypadku badań MMG w których wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie, które ma wpływ na tkanki biologiczne – dlatego na każde badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, w tym MMG obowiązkowe jest skierowanie od lekarza.

Polski program profilaktyki raka piersi adresowany jest dla kobiet w wieku 50-69. Powodem tak późnego wieku dla tego programu jest fakt, iż statystycznie najczęściej wtedy dochodzi do rozwoju raka piesi. Kolejny to że struktura gruczołu u większości kobiet po 50 roku życia zawiera miejszą ilość tkanki gruczołowej, która jest charakterystyczna dla młodszej populacji kobiet.

W przypadku młodszych pacjentek nie ma ogólnopolskiego programu profilaktyki piersi. Jednak liczne organizacje zjmujące się tą problematyką sugerują profilaktykę pod postacią samokontroli i badań USG. Polska Unia Onkologii zaleca coroczną kontrolę USG u pacjentek w wieku które ukończyły 20 lat, szczególnie kładąc nacisk kobiety w wieku między 20 a 40 rokiem życia.

W przypadku wykrycia zmiany podczas corocznego badania USG piersi, można poddać zmianę biopsji i sprawdzić czy zawiera ona komórki podejrzane o złośliwość.

Profilaktyka w badaniach USG pozwala na wcześniejsze wykrycie zmian, przez co pozwala na przeprowadzenie zabiegów oszczędzających oraz pozwalających na wydłużenie życia.

Badanie USG jest badaniem łatwo dostępnym. Wykonuje je większość przychodnii w których jest pracownia ultrasonograficzna. Co więcej, aby je wykonać nie jest potrzebne żadne skierowanie.

Podsumowując badania USG i MMG są dobrymi badaniami służącymi do profilaktyki, jednak wskazane są dla różnej populacji wiekowej. W przypadku kobiet młodczych, tj. poniżej 50 roku życia zalecana jest coroczna kontrola ultrasonograficzna. Natomiast w przypadku kobiet pomiędzy 50-69 polski program profilaktyki przewiduje kontrolę MMG co dwa lata.

Oceń post