Usługa Cena
Aldolaza48 zł
Alfa 1 – antytrypsyna78 zł
Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid)75 zł
Składnik dopełniacza C3 82 zł
Składnik dopełniacza C482 zł
Składnik dopełniacza C1153 zł
Immunoglobuliny IgM40 zł
Immunoglobuliny IgA 40 zł
Immunoglobuliny IgE całkowite47 zł
Immunoglobuliny IgG35 zł