Radiologia Warszawa

Nasi radiolodzy

Radiologia to dziedzina medycyny ukierunkowana na obrazowanie ciała człowieka wykonywana przy pomocy urządzeń radiologicznych, wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, pole magnetyczne i ultradźwięki. Dzięki radiologii możliwa jest precyzyjna diagnostyka, a na jej podstawie określenie ścisłego postępowania leczniczego. Poza tym badania obrazowe służą do monitorowania postępów lub ich braku w danej terapii. Diagnostyka radiologiczna daje możliwość wychwycenia zmian chorobowych nie tylko na poziomie narządu, ale także na poziomie komórkowym. Umożliwia też właściwą ocenę funkcji, czyli przepływów np. mózgowych czy w narządach miąższowych.

Wykonaj badanie obrazowe, poddaj się szczegółowej diagnostyce!

Radiologia i diagnostyka obrazowa odgrywają ważną rolę we wszystkich momentach leczenia. Są wykorzystywane do wykrywania nowotworów oraz wielu innych groźnych schorzeń. Pomagają w wyborze metody leczenia, mają istotny wpływ na planowanie zabiegu chirurgicznego i radioterapii. Diagnostyka obrazowa znajduje zastosowanie w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie. Dlatego w przypadku podejrzenia niebezpiecznych schorzeń, nie wahaj się i wykonaj badania radiologiczne.

Dlaczego warto wykonać badanie radiologiczne w Klinice Medispace?

Warszawska klinika Medispace od wielu lat zajmuje się skuteczną diagnostyką radiologiczną. Pracują u nas wybitni radiolodzy. Nasz zespół regularnie uczestniczy w szkoleniach, sympozjach i konferencjach. Mamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu diagnostycznych badań obrazowych. Jeśli potrzebujesz szczegółowej diagnostyki, skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Czym jest radiologia?

Radiologia jest to dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się diagnostyką obrazową ciała człowieka. Otrzymany w ten sposób obraz zostaje zinterpretowany przez radiologa, na podstawie czego powstaje dokładny opis zdjęcia ze wszystkimi spostrzeżeniami oraz diagnozą. Badania te służą obrazowaniu narządów, ale nie tylko w aspekcie ich morfologii, czyli określania tego, jaki rodzaj schorzenia występuje w danym narządzie, ale także do oceny zmian metabolicznych i funkcji. Badanie radiologiczne odbywa się pod nadzorem specjalisty elektroradiologa. Opis badania na podstawie wykonanego zdjęcia, sporządza lekarz radiolog. Radiologia umożliwia szybkie wykrycie choroby, analizę rozwoju schorzenia oraz dokładniejszego umiejscowienia powstałego urazu. Obecnie stanowi podstawową formę diagnozowania i stosowana jest na każdym etapie leczenia pacjenta.

Czym się zajmuje radiolog?

Lekarz radiolog jest to absolwent medycyny, który przez kolejne pięć lat po ukończeniu studiów medycznych specjalizuje się w kierunku radiologii, dzięki czemu zna się na różnych technikach obrazowania, zapisywaniu tych obrazów, odczytywaniu ich i wyciąganiu wniosków z uzyskanych wyników. Radiolog zajmuje się techniką obrazowania narządów, a prowadzona przez niego praca umożliwia właściwe diagnozowanie chorób oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Lekarz tej specjalizacji wykonuje i opisuje badania obrazowe, takie jak np. RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, czy densytometria. Może on także m.in. wykonywać mało inwazyjne zabiegi oraz aplikować leki do konkretnych narządów. Po wykonaniu obrazowania medycznego radiolog potrafi wskazać, w którym miejscu w ciele zaszły niepokojące zmiany, dokonuje również ich pomiarów. Radiolog sporządza dokładny opis wykonanego badania, stawia diagnozę i opisuje leczenie.

radiologia warszawa.jpgUltrasonografia

USG to nieinwazyjne badanie wykorzystujące fale ultradźwiękowe. Umożliwia ono szczegółowe i obrazowe pokazanie wielkości oraz kształtu poszczególnych narządów. To właśnie dzięki badaniu USG możemy ocenić ich stan, wykryć zmiany w naszym organizmie, wykryć nowotwór. Ukazuje ono wielkość i kształt poszczególnych narządów ich pomiar, głębokość położenia oraz sprawdza ich czynności i dzięki niemu lekarz może wykryć guzy, zgrubienia, torbiele, mięśniaki, stwierdzić rozwój choroby nowotworowej. Badanie to jest również niezbędne do wykonania biopsji. Badanie USG jest też podstawowym badaniem wykorzystywanym do oceny rozwoju płodu w czasie ciąży. Umożliwia ono określenie, czy płód w brzuchu matki rozwija się prawidłowo. Aparat USG zbudowany jest m.in. z głowicy o różnych kształtach i określonej szerokości pola widzenia. Badanie przeprowadza radiolog USG.

Przychodnia Lekarska Medispace oferuje możliwość wykonania na miejscu następujących badań:

 • USG jamy brzusznej (wraz z oceną nerek, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, aorty brzusznej oraz innych naczyń)
 • USG piersi,
 • USG tarczycy,
 • USG węzłów chłonnych,
 • USG ginekologiczne,
 • USG układu moczowego,
 • USG metodą Doppler naczyń domózgowych,
 • USG metodą Doppler przepływu przez przetokę a-v,
 • USG metodą Doppler żył oraz tętnic kończyn górnych i dolnych,
 • USG jąder,
 • USG stawów: ręka, nadgarstek, bark, stawy mostkowo-obojczykowe, kolano, stopa, ścięgno Achillesa.

Jak przebiega wizyta u radiologa?

Wizyta u radiologa wygląda tak, jak u innych specjalistów. Odbywa się ona w pracowni radiologicznej. Najpierw lekarz zbiera krótki wywiad od pacjenta, by stwierdzić, czy nie ma przeciwwskazania do badania (m. in. sprawdza wyniki aktualnych badań obrazowych i diagnostycznych), a następnie przystępuje do jego wykonania.

Przeciwwskazania do badań radiologicznych

Nie zawsze jest możliwe przeprowadzenie konkretnej techniki obrazowania.

W przypadku USG przeciwwskazaniami są natomiast m.in. uszkodzenia kości, oparzenia czy otwarte infekcje, a także otwarte rany części miękkich, oparzenia w polu widzenia i świeżo zamknięte złamania. Te ostatnie mogą narazić pacjenta na ból.