Chirurgia ogólna to gałąź medycyny której nazwa pochodzi od słów: cheir − ręka, ergon – czyn, działanie. Jest to dziedzina która poza leczeniem operacyjnym odnosi się do ogólnych zasad takich zagadnień jak: gojenie się ran, przetaczanie krwi, żywienie, regulacja gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowanie przed- i pooperacyjnego, zasady doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Poza chirurgią zachowawczą istnieje szeroki zakres chirurgii zabiegowej.

W naszej placówce poza podstawowymi konsultacjami z zakresu chirurgii pacjenci mogą skorzystać także z drobnych zabiegów oraz usług takich jak:

 • oczyszczenie rany
 • szycie rany
 • zmiana opatrunku
 • nacięcie ropnia
 • nacięcie zastrzału
 • wycięcie zmian skórnych
 • wycięcie kaszaka
 • wycięcie tłuszczaka
 • wycięcie włókniaka
 • usuwanie ciała obcego z tkanek miękkich
 • usuwanie znamion i brodawek
 • usuwanie wrastających paznokci
 • diagnostyka i leczenie wstrząsów urazowych, krwotocznych, oparzeniowych i septyczny
 • leczenie ran, oparzeń, odmrożeń, owrzodzeń, ropni, czyraków, zakażeń oraz innych urazów
 • konsultacje w zakresie przepukliny brzusznej, pępkowej, pachwinowej, blizn pooperacyjnych
 • opieka pozabiegowa nad pacjentami, zapobieganie i leczenie powikłań pozabiegowych oraz pooperacyjnych
 • cewikowanie pęcherza
 • zabiegi w znieczuleniu miejscowym
 • zabiegi w znieczuleniu ogólnym

Chirurg ogólny może także diagnozować oraz klasyfikować nowotwory, zlecać badania z zakresu diagnostyki obrazowej celem skuteczniejszej oceny stanu zdrowia pacjenta.