lek. Renata Walska

Co leczę?

choroba wieńcowa
nadciśnienie tętnicze
niewydolność serca
nadciśnienie tętnicze w ciąży
wady nabyte serca
zaburzenia rytmu

Specjalizacje:

Języki, w jakich przyjmuje lekarz: polski, angielski

O mnie

Asystentka I Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie.

Asystentka Kliniki Kardiologii MSWiA w Warszawie, w tym praca w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz w Pracowni Echokardiografii.

Od 2001 r. doświadczenie w lecznictwie otwartym. Lekarz poradni kardiologicznych, pracowni echokardiograficznych, holterowskich i testów wysiłkowych w ośrodkach takich jak Conslium, Promed, Prokardia, NZOZ Starówka, SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Aktywny udział w konferencjach PTK oraz międzynarodowych zjazdach ERS.

Systematyczny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach kardiologicznych.

Posiada liczne dyplomy i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w zakresie kardiologii i echokardiografii.

Szczególne zainteresowania: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, wady nabyte serca, niewydolność serca, echokardiografia.