Lek. Dominika Piątek

Specjalizacje:

Usługi: USG węzłów chłonych,
USG jąder,
Usg / doppler tętnic kończyn górnych
Usg / doppler żył kończyn górnych
Usg / doppler żył kończyn dolnych
Usg / doppler naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego)
Usg / doppler tętnic trzewnych z oceną aorty
Usg powrózka nasiennego
USG ślinianek
USG tarczycy
Usg / doppler tętnic nerkowych
Usg układu moczowego
Usg / doppler tętnic kończyn dolnych
Usg / doppler tętnic szyjnych i tarczycy
Usg tkanek miękkich
Usg piersi

Osiągnięcia: Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR).