lek. Dominik Drobiński

Kiedy przyjmuję:
terminy uzależnione od zabiegów endoskopowych. Więcej informacji na rejestracji

Specjalizacje:

Usługi: znieczulanie pacjentów, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego, konsultacje przed zabiegami i operacjami

Języki, w jakich przyjmuje lekarz: polski, angielski

Osiągnięcia: Studia medyczne ukończył w 1999 roku. Zdał pomyślnie egzamin specjalizacyjny z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w 2007 rok.
Od 2001 roku pracował jako lekarz anestezjolog w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, gdzie do 2007 roku był asystentem a w latach 2007-2011 starszym asystentem. Od 2008 roku pełnił funkcję starszego asystenta w Klinice Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej a w latach 2009-2010 był kierownikiem tego oddziału. Po 2010 roku został natomiast kierownikiem Pododdziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którą to funkcję pełni do dzisiaj.
Poza pracą lekarza zajmuje się również dydaktyką, wygłaszając m.in. wykłady z zakresu kardioanestezjologii na Wydziale Pielęgniarstwa.
Sam wielokrotnie poszerzał swoją wiedzę, biorąc udział w szkoleniach i stażach, np. przebywał na szkoleniu z zakresu kardioanestezjologii Glenfield Hospital Leicester w Wielkiej Brytanii (2013 rok) czy uczestnicząc w szkoleniu z dziedziny anestezji w Sunderbyn Hospital w Szwecji.
Przynależy do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Hobby:
podróżowanie