lek. Agnieszka Szarowska

Specjalizacje: , , choroby wewnętrzne (w trakcie specjalizacji)

Języki, w jakich przyjmuje lekarz: polski, angielski, niemiecki

Absolwentka Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Jednocześnie z kierunkiem lekarskim studiowała analitykę medyczną ze specjalnością biomedycyna laboratoryjna uzyskując tytuł licencjata.

W 2016 r ukończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób zakaźnych. Jest w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Pełni funkcję pełnomocnika dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA ds. Covid-19.

W sposób szczególny interesuje się zagadnieniami związanymi z hepatologią oraz chorobami zakaźnymi, w tym także chorobami tropikalnymi. Ukończyła liczne kursy z zakresu chorób zakaźnych. Brała udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Prowadzi szkolenia dla grup zawodowych z ekspozycji na materiały potencjalnie zakaźne oraz z zakresu zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C.

Certyfikaty:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologii i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od 2010 r.),
  • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (od 2010 r.),
  • Certyfikat ALS – Advance Life Support,
  • Certyfikat USG Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w zakresie jamy brzusznej,
  • Certyfikat badania Fibroscan.