Lek. Agnieszka Kowalska

Co leczę?

choroby wieku dziecięcego

Specjalizacje:

Usługi: porady ogólnopediatryczne, w tym z zakresu profilaktyki zdrowotnej, żywienia dzieci, szczepienia

Osiągnięcia: Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2011 pracuje oraz odbywa szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Diabetologii Dziecięcej, w Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, obecnie zlokalizowanym przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Interesuje się pediatrią, żywieniem dzieci, diabetologią dziecięcą. W Klinice prowadzi również badania naukowe, a także uczy pediatrii studentów wydziału lekarskiego. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych, a także prezentacji i doniesień zjazdowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jest autorką rozprawy doktorskiej z dziedziny pediatrii, obecnie w trakcie recenzji, z planowanym terminem obrony jesienią 2018r.

Hobby: żeglarstwo.