Ewa Rapacka

Moje doświadczenie:

Liceum Medyczne, Collegium Masovience- Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
Kursy specjalistyczne: EKG, spirometrii, wykonywania i interpretacji testów skórnych, szczepień ochronnych.
Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo Środowiskowe.
Aktualnie pracuję w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w Alergologii, Pulmonologii i w Środowisku.

Specjalizacje:

W Centrum Medycznym MediSpace zajmuję się:

Pracą w punkcie pobrań. Na zlecenie lekarskie pobieram materiał do badań laboratoryjnych, wykonuję EKG, iniekcje, asystuję przy zabiegach.

Lubię moją pracę ponieważ…

Daje mi dużo satysfakcji, lubię pracę z ludźmi. Praca w tym zawodzie nauczyła mnie indywidualnego podejścia do pacjenta, odpowiedzialności, cierpliwości i empatii. Dzięki profesji pielęgniarki zrozumiałam jak istotne jest w naszym życiu kształcenie ustawiczne.
Jestem dumna z tego, że mogę pomagać osobom chorym i potrzebującym, że mogę mieć pośredni wpływ na zachowania prozdrowotne innych ludzi. Pielęgniarstwo pozwala na bliskość z drugim człowiekiem w najtrudniejszych chwilach jego życia i daje możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Hobby:

Podróże, sport i zdrowy tryb życia.

Zadzwoń i umów wizytę:

Poznaj pozostałych specjalistów Medispace