dr n. med. Zofia Szczeklik-Kumala

UWAGA! UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KONSULTACJA ON-LINE DOTYCZY TYLKO PACJENTÓW, KTÓRZY KONTYNUUJĄ LECZENIE. PACJENTÓW PIERWSZORAZOWYCH ZAPRASZAMY NA WIZYTĘ OSOBISTĄ.

Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych.

Specjalizacje:

Specjalizacja z  diabetologii pod kierownictwem prof.  hab. med. Anny Czech.

Specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych pod kierownictwem prof. zw. hab. med. Jana Tatonia

Specjalizacje: ,

Wykształcenie:

Absolwentka (1990r.) Akademii Medycznej w Warszawie, I Wydziału Lekarskiego. Do 2014 – praca  w tym samym ośrodku – Klinika Chorób Wewnętrznych,  Diabetologii i Endokrynologii w Warszawie (Szpital Bródnowski).  Obecnie – praca w opiece ambulatoryjnej.

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Certyfikat:

Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie leczenia nadwagi i otyłości w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji  prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Zakres konsultacji: pacjenci powyżej 18 r. ż.

Leczenie pacjentów: z cukrzycą  typu 1 (w tym LADA), cukrzycą typu 2, cukrzycą posterydową, cukrzycą ciążową, cukrzycą w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, cukrzycą u osób z nowotworem trzustki oraz rzadkimi typami cukrzycy, w tym MODY,  a także pacjentów z cukrzycą  i  przewlekłą chorobą nerek. Leczenie  pacjentów z powikłaniami cukrzycy: 1. ze strony małych naczyń krwionośnych, w tym z retinopatią, nefropatią, polineuropatią obwodową  2. ze strony dużych naczyń – w tym z chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych. Holistyczne podejście do pacjenta z cukrzycą i otyłością, uwzględniające konieczność stopniowego zmniejszenia masy ciała. Wykorzystanie w pracy dostępnych osiągnięć dotyczących farmakoterapii cukrzycy i otyłości, powikłań cukrzycy oraz chorób towarzyszących (w tym zaburzeń lipidowych). Wieloletnie doświadczenie w edukacji terapeutycznej pacjentów z cukrzycą.

Diagnozowanie i monitorowanie pacjentów ze stanem przedcukrzycowym oraz z insulinoopornością. Diagnozowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u osób z grup ryzyka cukrzycy, w tym u osób: otyłych,  obciążonych rodzinnym występowaniem cukrzycy oraz z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Konsultowanie osób z podejrzeniem hipoglikemii reaktywnych.

Języki, w jakich przyjmuje lekarz: polski

Poznaj pozostałych specjalistów Medispace