dr n.med. Monika Budnik

Co leczę?

niewydolność serca
choroba wieńcowa
Wady zastawkowe

Specjalizacje:

Usługi: Konsultacja kardiologiczna, ECHO serca

Osiągnięcia: Tytuł doktora nauk medycznych obroniła z wyróżnieniem za pracę pt: Czynniki wpływające na rozpoznanie, przebieg kliniczny i rokowanie odległe u pacjentów z kardiomiopatią takotsubo. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo Naczyniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.