dr n. med. Magdalena Kochman

Co leczę?

Choroby tarczycy
Choroby przysadki
Choroby trzustki
Osteoporoza
Choroby przytarczyc
Choroby nadnerczy
Choroby gonad

Specjalizacje:

Usługi: Konsultacje endokrynologiczne
USG tarczycy

Języki, w jakich przyjmuje lekarz: polski

Osiągnięcia: Nagroda Zespołowa Dyrektora CMKP I stopnia za działalność dydaktyczną (2012) za podręcznik Wielka Interna. Endokrynologia, część I i część II.” red. Zgliczyński W., Medical Tribune Polska, Warszawa 2011, ISBN 1
Od 1999 zatrudniona w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie na stanowiskach asystenta, adiunkta, a obecnie od 2011 r. starszego wykładowcy.
Wykładowca z zakresu endokrynologii na kursach specjalizacyjnych prowadzonych przez CMKP.
Wykładowca, kierownik naukowy i administracyjny kursów doskonalących CMKP zalecanych do specjalizacji w endokrynologii „Podstawy ultrasonografii tarczycy”.
Specjalizacje: choroby wewnętrzne (2006), endokrynologia (2010), medycyna nuklearna (2016)
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu ultrasonografii szyi (2009)
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie rozprawy: „Wpływ czynności gonad na gęstość mineralną kości i wybrane wskaźniki metabolizmu kostnego u chorych na akromegalię”

kochman

Zadzwoń i umów wizytę: