dr n.med Iwona Partyka

Co leczę?

retinopatia cukrzycowa
zmiany degeneracyjne siatkówki
zakrzep żyły siatkówki
AMD, degeneracja plamki, iniekcje wewnątrzgałkowe
centralna surowicza chorioretinopatia, CRS, CSCR,
dystrofie plamki
zapalenia naczyniówki
choroby nerwu wzrokowego
znamiona naczyniówki
błona nasiatkówkowa
otwór plamki

Specjalizacje:

Usługi: konsultacje okulistyczne, laseroterapia, OCT

Osiągnięcia: Swoim doświadczeniem zawodowym dzieliła się na wielu konferencjach i sympozjach, zarówno ogólnopolskich jak i światowych – między innymi – wykład na World Ophthalmology Congress w San Paulo, Brazylia (2006), wykłady na Ogólnopolskich Dniach Diabetologii, Zjeździe Diabetologicznym w Warszawie (2005), Sympozjonie Retinologicznym 
w Poznaniu (2007), zjeździe PTO w Bydgoszczy (2007) i Poznaniu (2015), Warsztatach 
Kardio – Diabeto – Okulistycznych w Warszawie (2006), referaty na temat opieki nad pacjentem z retinopatią cukrzycową na konferencji pod patronatem WHO i LIONS 
w Pradze (2006), praca nad programem opieki na pacjentami z retinopatią cukrzycowa ze współpracy z lekarzami z Islandii (POL – ICE) oraz prace w ramach EasDec i EVRS.
 Liczne wykłady i warsztaty, m.in. warsztaty OCT w Bydgoszczy (2010 – 2017), podczas Śląskiego Meetingu Siatkówkowego (2012 – 2017), w Ossie (2015) oraz szkolenia dla lekarzy okulistów uzupełniają pracę kliniczną dr n. med. Iwony Partyki.
Edukacja i pomoc w rozumieniu zagadnień powikłań okulistycznych u chorych na cukrzycę zaowocowała również kilkuletnią współpracą ze Stowarzyszeniem Diabetyków, Polskim Związkiem Niewidomych i pracą naukową w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.